Monthly Archives

Νοέμβριος 2017

Εργαστήριο: «Δημιουργία και ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα», 1.12.2017

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Εργαστήριο με θέμα «Δημιουργία και ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα» οργανώνεται από τον κοινωνικό συνεταιρισμό «Άνεμος Ανανέωσης», την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Ηλέκτρα Energy» και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη του Europe Direct City of Athens.

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, ώρα 15:00-20:00.

Tο εργαστήριο απευθύνεται σε μέλη ενεργειακών συνεταιρισμών και πρωτοβουλιών πολιτών σχετικές με την ενέργεια καθώς και σε εκπροσώπους φορέων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα.

Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν επίσης οι Dirk Vansintjan, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών και Ομίλων Πολιτών REScoop.eu, που εκπροσωπεί 2.300 ενεργειακούς συνεταιρισμούς, και o Jaume Aliaga, από τον ισπανικό ενεργειακό συνεταιρισμό SOM ENERGIA, που απαριθμεί πάνω από 32.000 μέλη.

Μέσα από σύντομες τοποθετήσεις θα συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα, που τους έχουν σταλεί και θα αποτελέσουν την ραχοκοκκαλιά της συζήτησης. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα αλλά και να εμπλουτίσουν την συζήτηση και με άλλα θέματα που τους/τις απασχολούν

Επειδή υπάρχει όριο στον αριθμό των συμμετεχόντων/ουσών, χρειάζεται να αποσταλεί εμαιλ ώστε να σας ενημερώσουμε αν υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχουν κι άλλα άτομα. Στείλτε το σχετικό ερώτημα στο εμαιλ: windofrenewal@gmail.com.

«Δημιουργία και ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Με στόχο την όσο πιο εποικοδομητική και δομημένη συζήτηση στο πλαίσιο του εργαστηρίου ετοιμάσαμε τα παρακάτω ερωτήματα που θα αποτελέσουν την βάση της συζήτησης. Μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εδώ. καθώς και κείμενο-πλαίσιο συζήτησης, βασικούς ορισμούς σε σχέση με την κοινοτική ενέργεια και επιπλέον χρήσιμο υλικό εδώ.

 1. Κατά τη γνώμη σας ποιός θα μπορούσε να γίνει μέλος σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό;

α) απλοί πολίτες

β) ιδιωτικές επιχειρήσεις

γ) κοινωνικές επιχειρήσεις

δ) φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

ε) άλλο

Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία επιλογή. Παρακαλούμε σχολιάστε τις επιλογές σας:

 1. Θεωρείτε πως υπάρχει χώρος και ρόλος για ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις στην κοινοτική ενέργεια (community energy) και στους ενεργειακούς συνεταιρισμούς; Αναφερθείτε ξεχωριστά στις ιδιότητες τους ως α) συν-ιδιοκτήτες, β) επενδυτές και γ) ως developers.
 2. Κρίνετε σκόπιμο να μπαίνουν περιορισμοί στον τρόπο συμμετοχής σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό, και γιατί; Ποιά θα μπορούσαν να είναι τα κριτήρια συμμετοχής ανάλογα με τον τύπο των μελών π.χ. μέλη-ιδιώτες, μέλη-επιχειρήσεις, μέλη-φορείς αυτοδιοίκησης;
 3. Βασική αρχή για τη λήψη των αποφάσεων μέσα σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό είναι η αρχή «ένα μέλος, μία ψήφος». Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργειακών συνεταιρισμών τα μέλη διαφοροποιούνται ως προς το δικαίωμα ψήφου. Κατά τη γνώμη σας ποιά τα πιθανά οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι από κάτι τέτοιο;
 4. Η ενημέρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική στη φάση της δημιουργίας ενός ενεργειακού συνεταιρισμού. Με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να γίνει αποτελεσματικά; Ποιά είναι τα διαθέσιμα εργαλεία; Ποιά λάθη πρέπει να αποφευγονται; Παρακαλούμε μοιραστείτε και την δική σας εμπειρία.
 5. Ποιές είναι, κατά τη γνώμη σας, οι προϋποθέσεις για την δημιουργία και την διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ενεργειακού συνεταιρισμού και τοπικής κοινωνίας; Τι λειτουργεί και τι πρέπει να αποφεύγεται;
 6. Πέρα από την διανομή πλεονασμάτων στα μέλη, τί άλλα οικονομικά κίνητρα υπάρχουν για να συμμετέχει κάποιος σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό; Ποιες εναλλακτικές πηγές υπάρχουν εκτός από την αυτο-χρηματοδότηση για την συγκέντρωση του απαραίτητου κεφαλαίου;
 7. Πώς επιλέγονται τα πεδία και οι τομείς δραστηριοποίησης του ενεργειακού συνεταιρισμού (παραγωγή, προμήθεια, διανομή ενέργειας, εξοικονόμηση κα); Πώς λαμβάνονται οι σωστές από τεχνολογική και οικονομικο-κοινωνική άποψη αποφάσεις; Ποιος μπορεί να βοηθήσει συμβουλευτικά ώστε να μην γίνονται λάθος επιλογές;
 8. Ποιες ανάγκες εκπαίδευσης προκύπτουν από την νέα ιδιότητα του πολίτη ως παραγωγού-καταναλωτή (prosumer); Πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί;
 9. Μία από τις 7 συνεταιριστικές αρχές είναι η «Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών». Με ποιόν τρόπο και σε ποιά πεδία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα αλλά και με άλλους από το εξωτερικό;
 10. Πως κρίνετε την ιδέα της δημιουργίας μιας Εθνικής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών (National Federation of REScoops) η οποία θα μπορούσε να ήταν μέλος του RESCoop.eu, σε αυτή τη φάση; Ποιός θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της και πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, μιας και οι υφιστάμενοι ενεργειακοί συνεταιρισμοί είναι λίγοι και ακόμα δεν έχουν πλεονάσματα;
 11. Πώς θα μπορούσαν οι ίδιοι οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους να επηρεάσουν αποτελεσματικά τις εξελίξεις στο πεδίο της διαμόρφωσης πολιτικών;
 12. Σχετικά το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα που βρίσκεται σε εξέλιξη:
  α) Αναφέρετε δύο-τρία βασικά σημεία προς βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τον ενεργειακό συμψηφισμό και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.
  β) Αναφέρετε δύο-τρία οικονομικά κίνητρα για την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.
 13. Έχετε να προτείνετε κάποια στρατηγικά βήματα και ένα απλό roadmap για την ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα; Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης της χώρας, του κοινωνικού context και της εικόνας που έχετε έως τώρα για τους υφιστάμενους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και την πορεία τους.
 14. Έχετε κάποιο άλλο ερώτημα που θα θέλατε να συζητήσουμε στο εργαστήριο; (με την προϋπόθεση πως θα έχουμε χρόνο)

 

 

 

Το WELCOMMON στην έκθεση Face forward…into my home

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας Face forward …into my home έγιναν με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η έκθεση αναφέρεται στις ιστορίες 20 ανθρώπων που είναι πρόσφυγες και ξεκινάνε μια νέα ζωή. Τρεις από τους φιλοξενούμενους/ες στο WELCOMMON συμμετέχουν μεταξύ των 20 πρωταγωνιστών της έκθεσης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας Face forward …into my home έγιναν με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η έκθεση αναφέρεται στις ιστορίες 20 ανθρώπων που είναι πρόσφυγες και ξεκινάνε μια νέα ζωή.

Τρεις από τους φιλοξενούμενους/ες στο WELCOMMON συμμετέχουν μεταξύ των 20 πρωταγωνιστών της έκθεσης. Το WELCOMMON και ο Άνεμος Ανανέωσης στήριξαν με θέρμη την ιδέα και είμαστε παρόντες/ουσες για να βοηθήσουμε όπου χρειάστηκε. Ήμασταν εκεί στην συνέντευξη τύπου, με την Bibiche και τον Ghassan. Και πήγαμε μαζικά στα εγκαίνια της έκθεσης.

Εμείς φωτογραφήσαμε μέσα στις δικές τους εικόνες τους πρωταγωνιστές, όπως τον Ghassan, την Bibiche και τον Besher.

 

Το Face Forward …into my home αποτελεί διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει σε ιστορίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια αφήγησης στα οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες, φωτογράφιση των συμμετεχόντων και έκθεση με τα φωτογραφικά πορτρέτα των συμμετεχόντων και ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών τους.

Στο Face Forward …into my home συμμετέχουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Αθήνα και υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση και την ένταξη), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι οι διοργανωτές και υποστηρικτές της έκθεσης.

Το Face Forward into my home συστήνει στο κοινό τα πρόσωπα – τη γυναίκα, τον άνδρα, τον έφηβο, την οικογένεια – πίσω από τους αριθμούς και την πρόσφατη προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας κανείς τα πρόσωπα και τις ιστορίες  τους, συνειδητοποιεί ότι οι πρόσφυγες, όποια κι αν είναι η χώρα καταγωγής τους, όσες δύσκολες καταστάσεις κι αν αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν, είναι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές επιθυμίες, κοινά όνειρα και κοινές αγωνίες για το μέλλον. Και ότι, παρά το γεγονός πως άφησαν πίσω τους μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, δεν έχασαν την ταυτότητά τους και την ελπίδα τους.

Το Face Forward …into my home σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΕΜΣΤ και, ειδικότερα, από το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του OHE για τους Πρόσφυγες  και με τη χρηματοδότηση του τμήματος  Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO), στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA.

Το Face Forward …into my home αποτελείται από τις εξής τρεις φάσεις:

Φάση Ι: Εργαστήρια Αφήγησης

Οι συμμετέχοντες, ωφελούμενοι του προγράμματος ESTIA, καλούνται να μοιραστούν συναισθήματα, αναμνήσεις, ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, εμπνευσμένα από έργα σύγχρονης τέχνης της συλλογής του ΕΜΣΤ. Τα έργα τέχνης αποτελούν το ερέθισμα ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα, όπως η αναγκαστική μετακίνηση, η ένταξη, η ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η ταυτότητα. Μέσα από δέκα συναντήσεις στους χώρους του ΕΜΣΤ και σε κλίμα σεβασμού και αποδοχής, οι συμμετέχοντες σταδιακά αφηγούνται αυτοβιογραφικές ιστορίες τους που αποκαλύπτουν βιώματα του παρελθόντος, στιγμές της καθημερινότητας και σχέδια και όνειρα για το μέλλον.

Φάση ΙΙ: Φωτογραφικά Πορτρέτα

Η φωτογράφιση γίνεται αφού έχει προηγηθεί η εξιστόρηση των βιωμάτων στο εργαστήριο και επιχειρεί την ψυχογραφική απόδοση της φυσιογνωμίας των συμμετεχόντων. Συνοδευόμενα από τις ιστορίες τους, τα πορτρέτα ρίχνουν φως στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Τα πορτρέτα και οι ιστορίες αποκαλύπτουν το «ανθρώπινο πρόσωπο» του προσφυγικού ζητήματος, εστιάζοντας σε θέματα κοινά, υπαρξιακά και συναισθηματικά, που ενώνουν.

Φάση ΙΙΙ: Έκθεση Φωτογραφικών Πορτρέτων και Προσωπικών Αφηγήσεων

Οι προσωπικές αφηγήσεις και τα φωτογραφικά πορτρέτα εκτίθενται στο ΕΜΣΤ από τις 22 Νοεμβρίου 2017 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2018. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή τα έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ που αποτέλεσαν το ερέθισμα για τις αφηγήσεις καθώς και ένα σύντομο βίντεο-καταγραφή όλου του προγράμματος.

Η έκθεση συνοδεύεται από κατάλογο που περιλαμβάνει όλα τα πορτρέτα και τις προσωπικές αφηγήσεις, σε μία δίγλωσση έκδοση, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διοργανωθούν επίσης ειδικές εκδηλώσεις για το κοινό με τη συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Face Forward …into my home
22 Νοεμβρίου 2017 – 31 Ιανουαρίου 2018
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων ΕΜΣΤ, Ισόγειο
Είσοδος ελεύθερη
Επιμέλεια έκθεσης / Ιδέα-Υλοποίηση προγράμματος
Μαρίνα Τσέκου, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ
Γιάννης Βασταρδής, Φωτογράφος

Το WELCOMMON και ο Άνεμος Ανανέωσης στήριξαν με θέρμη την ιδέα και είμαστε παρόντες/ουσες για να βοηθήσουμε όπου χρειάστηκε. Ήμασταν εκεί στην συνέντευξη τύπου, με την Bibiche και τον Ghassan. Και πήγαμε μαζικά στα εγκαίνια της έκθεσης.

Εμείς φωτογραφήσαμε μέσα στις δικές τους εικόνες τους πρωταγωνιστές, όπως τον Ghassan, την Bibiche και τον Besher.

Το Face Forward …into my home αποτελεί διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει σε ιστορίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια αφήγησης στα οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες, φωτογράφιση των συμμετεχόντων και έκθεση με τα φωτογραφικά πορτρέτα των συμμετεχόντων και ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών τους.

Στο Face Forward …into my home συμμετέχουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Αθήνα και υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση και την ένταξη), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι οι διοργανωτές και υποστηρικτές της έκθεσης.

Το Face Forward into my home συστήνει στο κοινό τα πρόσωπα – τη γυναίκα, τον άνδρα, τον έφηβο, την οικογένεια – πίσω από τους αριθμούς και την πρόσφατη προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας κανείς τα πρόσωπα και τις ιστορίες  τους, συνειδητοποιεί ότι οι πρόσφυγες, όποια κι αν είναι η χώρα καταγωγής τους, όσες δύσκολες καταστάσεις κι αν αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν, είναι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές επιθυμίες, κοινά όνειρα και κοινές αγωνίες για το μέλλον. Και ότι, παρά το γεγονός πως άφησαν πίσω τους μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, δεν έχασαν την ταυτότητά τους και την ελπίδα τους.

Το Face Forward …into my home σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΕΜΣΤ και, ειδικότερα, από το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του OHE για τους Πρόσφυγες  και με τη χρηματοδότηση του τμήματος  Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO), στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA.

Το Face Forward …into my home αποτελείται από τις εξής τρεις φάσεις:

Φάση Ι: Εργαστήρια Αφήγησης

Οι συμμετέχοντες, ωφελούμενοι του προγράμματος ESTIA, καλούνται να μοιραστούν συναισθήματα, αναμνήσεις, ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, εμπνευσμένα από έργα σύγχρονης τέχνης της συλλογής του ΕΜΣΤ. Τα έργα τέχνης αποτελούν το ερέθισμα ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα, όπως η αναγκαστική μετακίνηση, η ένταξη, η ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η ταυτότητα. Μέσα από δέκα συναντήσεις στους χώρους του ΕΜΣΤ και σε κλίμα σεβασμού και αποδοχής, οι συμμετέχοντες σταδιακά αφηγούνται αυτοβιογραφικές ιστορίες τους που αποκαλύπτουν βιώματα του παρελθόντος, στιγμές της καθημερινότητας και σχέδια και όνειρα για το μέλλον.

Φάση ΙΙ: Φωτογραφικά Πορτρέτα

Η φωτογράφιση γίνεται αφού έχει προηγηθεί η εξιστόρηση των βιωμάτων στο εργαστήριο και επιχειρεί την ψυχογραφική απόδοση της φυσιογνωμίας των συμμετεχόντων. Συνοδευόμενα από τις ιστορίες τους, τα πορτρέτα ρίχνουν φως στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Τα πορτρέτα και οι ιστορίες αποκαλύπτουν το «ανθρώπινο πρόσωπο» του προσφυγικού ζητήματος, εστιάζοντας σε θέματα κοινά, υπαρξιακά και συναισθηματικά, που ενώνουν.

Φάση ΙΙΙ: Έκθεση Φωτογραφικών Πορτρέτων και Προσωπικών Αφηγήσεων

Οι προσωπικές αφηγήσεις και τα φωτογραφικά πορτρέτα εκτίθενται στο ΕΜΣΤ από τις 22 Νοεμβρίου 2017 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2018. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή τα έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ που αποτέλεσαν το ερέθισμα για τις αφηγήσεις καθώς και ένα σύντομο βίντεο-καταγραφή όλου του προγράμματος.

Η έκθεση συνοδεύεται από κατάλογο που περιλαμβάνει όλα τα πορτρέτα και τις προσωπικές αφηγήσεις, σε μία δίγλωσση έκδοση, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διοργανωθούν επίσης ειδικές εκδηλώσεις για το κοινό με τη συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Face Forward …into my home
22 Νοεμβρίου 2017 – 31 Ιανουαρίου 2018
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων ΕΜΣΤ, Ισόγειο
Είσοδος ελεύθερη
Επιμέλεια έκθεσης / Ιδέα-Υλοποίηση προγράμματος
Μαρίνα Τσέκου, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ
Γιάννης Βασταρδής, Φωτογράφος

Νέα ευρωμεσογειακή διάκριση για τον Άνεμο Ανανέωσης και το WELCOMMON

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Νέα διάκριση για τον Άνεμο Ανανέωσης και το κέντρο φιλοξενίας κι ένταξης προσφύγων WELCOMMON

 • Επιλέχθηκε ως καλό παράδειγμα κοινωνικής επιχείρησης που προφέρει ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας σε 11 ευρωμεσογειακές χώρες

 • Παρουσιάστηκε σε εργαστήριο και σε πάνελ του συνεδρίου της Γαλλικής Ομοσπονδίας κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης, στις 16 και 17.11 στη Μασσαλία

Ο Άνεμος Ανανέωσης επιλέχθηκε ως ένα από τα καλά παραδείγματα σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο κοινωνικής επιχείρησης που εργάζεται για την κοινωνική ένταξη, στο πλαίσιο έρευνας που εκπονήθηκε για λογαριασμό της γαλλικής Ομοσπονδίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης Fédération des Entreprises d’ Insertion (F.E.I.)

Η έρευνα με θέμα: «Η ένταξη στη Μεσόγειο, από τη μια όχθη στην άλλη», πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Γαλλικού Υπουργείου Εργασίας και παρουσιάστηκε δημόσια στις 16 Νοεμβρίου στην Μασσαλία, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Η έρευνα αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των διαφόρων δράσεων υπέρ της ένταξης μέσω της εργασίας σε έντεκα χώρες της Μεσογείου: Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, Τουρκία, Λίβανο, Αίγυπτο, Τυνησία, Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία. Επίσης, αναδεικνύονται κάποια καλά παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ αναδεικνύονται σημεία σύγκλισης αλλά και οι ιδιαιτερότητες σε κάθε μία από αυτές τις χώρες.

Οι ερευνητές επέλεξαν δύο καλά παραδείγματα από την Ελλάδα, αφενός την ΚΟΙΝΣΕΠ “Άνεμος Ανανέωσης” με το κέντρο φιλοξενίας κι ένταξης προσφύγων WELCOMMON, κι αφετέρου τον “Κλίμαξ Plus”.

O “Άνεμος Ανανέωσης” προσκλήθηκε, έτσι, και συμμετείχε στο συνέδριο της γαλλικής Ομοσπονδίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης (F.E.I.), στη Μασσαλία, 16 και 17 Νοεμβρίου, για να παρουσιάσει το WELCOMMON και τις δράσεις του για την κοινωνική ένταξη προσφύγων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ “Άνεμος Ανανέωσης”, συμμετείχε σε

εργαστήριο για τα θέματα της κοινωνικής ένταξης προσφύγων,

πάνελ, στην ολομέλεια του συνεδρίου, με θέμα τις εμπειρίες και τα μοντέλα κοινωνικής ένταξης σε διάφορες ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες, μέσα από την δράση κοινωνικών επιχειρήσεων που αναδείχθηκαν από την έρευνα ως καλά παραδείγματα.

Ο στόχος της έρευνας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία F.E.I. ήταν “να κάνουμε μια απογραφή για το τι γίνεται από πλευράς κοινωνικής ένταξης τόσο στην Βόρεια όσο και στην Νότια Ακτή της Μεσογείου, να μάθουμε – μέσω της μελέτης – από τα μοντέλα και τις δράσεις που ακολουθούνται αλλά και να προβληματιστούμε για το δικό μας γαλλικό μοντέλο επιχειρήσεων ένταξης και ευρύτερα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε μεσογειακό επίπεδο”.

Η Ομοσπονδία F.E.I. ελπίζει ότι το βιβλίο αυτό θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να κινητοποιηθούν περισσότερο υπέρ της κοινωνικής ένταξης και ότι θα τροφοδοτήσει με τις εμπειρίες που καταγράφονται “βέλτιστες πρακτικές στην υπηρεσία της καταπολέμησης των αποκλεισμών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία”.

Συμμετοχή στο εργαστήριο για την “κοινωνική ένταξη των προσφύγων”

  

Στις 16.11, στο πλαίσιο του ενός από τα 7 εργαστήρια που οργανώθηκαν από την γαλλική ομοσπονδία, αυτό για την κοινωνική ένταξη προσφύγων (Tous sur le pont pour l’ INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS) αναλύθηκαν δύο καλά παραδείγματα, αυτό του Ανέμου Ανανέωσης/ Wind of Renewal (Ελλάδα) με το WELCOMMON καθώς και του προγράμματος Humando (Γαλλία) – FAF.TT. Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τη λειτουργία, τις δράσεις και τα επιτεύγματα του κέντρου φιλοξενίας κι ένταξης και να απαντήσει σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Συμμετοχή σε πάνελ “Μαθαίνοντας από τις εμπειρίες και πρακτικές κοινωνικής ένταξης σε διάφορες χώρες”

   

Επίσης, ο Νίκος Χρυσόγελος, εκπροσωπώντας τον Άνεμο Ανανέωσης συμμετείχε στο πάνελ που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Ολομέλειας του συνεδρίου της γαλλικής Ομοσπονδίας, που αφορούσε στις διαφορετικές εμπειρίες και πρακτικές κοινωνικής ένταξης φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες. Στο πάνελ αυτό συμμετείχαν οι:

Nora Fitzgerald Belahcen (Amal Marrakech – Μαρόκο),

Xaro Castello (Fondation Tots Units – Ισπανία),

Youssef Chaqor (Kilimanjaro Environnement – Μαρόκο),

Νίκος Χρυσόγελος (Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal- Ελλάδα),

Kim Issa (Arcenciel – Λίβανος),

Marija Strniša (Dobrovita – Σλοβανία)

Τη συζήτηση συντόνισε η Manal Tabet, μία από τις δύο ερευνήτριες που συγκέντρωσαν κι επεξεργάστηκαν το υλικό για την έρευνα.

   

Το συνέδριο της Ομοσπονδίας και η εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της

Στην Ομοσπονδία συμμετέχουν 508 κοινωνικής επιχειρήσεις ένταξης σε σύνολο 1212 επιχειρήσεων ένταξης στη Γαλλία. Σε αυτές απασχολούνται συνολικά 36.493 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 20.935 σε θέσεις ένταξης. Ο κύκλος εργασιών τους ανέρχεται σε 1 δις Ευρώ ετησίως.

Στο συνέδριο – που πραγματοποιήθηκε πάνω σε ένα φέρι-μποτ, και στο οποίο συμμετείχαν 350 άτομα, εκπρόσωποι κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης από τη Γαλλία καθώς και προσκεκλημένοι ομιλητές από 10 χώρες, ανακηρύχθηκε ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Κοινωνικής Ένταξης Luc de Gardelle που αντικαθιστά των επί 4.5 χρόνια πρόεδρο Kenny Bertonazzi. Ανακηρύχθηκαν, επίσης, και το συμβούλιο της F.E.I καθώς και το Bureau που είχαν προκύψει με ηλεκτρονική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ομοσπονδίας.

Ο νέος πρόεδρος συμμετείχε ήδη για 3 χρόνια στο Bureau της Ομοσπονδίας και είναι εκπρόσωπος της κοινωνικής επιχείρησης Presta ’terre, που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κηπουρικής και βιολογικής καλλιέργειας, στο Oberhoffen στο Moder, Bas-Rhin. Η θητεία του θα είναι για 3 χρόνια. Στο νέο Bureau της Ομοσπονδίας συμμετέχουν 12 άτομα, μεταξύ των οποίων οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι, Kenny Bertonazzi και Laurent Laïk, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην διακυβέρνηση, ενώ έχει ανανεωθεί το ένα τρίτο των μελών του.

Ο νέος πρόεδρος έκλεισε με την ομιλία του το συνέδριο (ενώ ο απερχόμενος το άνοιξε) τονίζοντας ότι: «είναι μεγάλες οι ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσουμε κατά τους επόμενους έξι μήνες, και θα πρέπει να πιάσουμε δουλειά!”, θυμίζοντας ότι έχουν μια σημαντική αποστολή, να καθοδηγήσουν την επιτροπή που εργάζεται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με συντονιστή τον Jean-Marc Borello, πρόεδρο της διεύθυνσης του GROUPE SOS, που προλόγισε και την έκδοση της έρευνας.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχε κατά την δεύτερη μέρα και ο Ύπατος Αρμοστής για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία, Christophe Itier.

Στην ημερήσια διάταξη του νέου Προέδρου της Ομοσπονδίας είναι συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας της Κυβέρνησης Μακρόν για να συζητηθεί το θέμα της κατάρτισης στο πλαίσιο της διαδικασίας προώθησης του Μεγάλου Επενδυτικού Σχεδίου (Grand plan d’ investissement), οι κατευθύνσεις της νέας νομοθετικής ρύθμισης αλλά και η πειραματική εφαρμογή ενός νέου μοντέλου για την απασχόληση των ανέργων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε σύντομες συζητήσεις με τον απερχόμενο και τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας για τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων από τις δύο χώρες αλλά και από άλλες μεσογειακές χώρες, στη βάση και των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Το μήνυμα του συνεδρίου

Ποιος δεν έχει ακούσει αυτή τη χορωδία του Charles Aznavour “Μου φαίνεται ότι η δυστυχία θα ήταν λιγότερο οδυνηρή στον ήλιο”; Προφανώς, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική: η φτώχεια συχνά συνδυάζεται με τον αποκλεισμό, ειδικά στη Μεσόγειο. Ευτυχώς, οι πρωτοβουλίες για κοινωνική ένταξη είναι τόσο πλούσιες και πολυάριθμες, αλλά και ελάχιστα γνωστές, σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά καταγράφονται με βάση υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο και αναλύονται τακτικά ο αντίκτυπος της δουλειάς τους.

Δείτε την σύνθεση των παρουσιάσεων στα εργαστήρια και στο συνέδριο εδώ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος

ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα «ΑΝΟΙXΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»είναι τριετούς διάρκειας, από τον Οκτώβρη του 2017 έως το Δεκέμβρη του 2019 και στοχεύει στην:

 • συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην προστασία του κλίματος,
 • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης του ρεύματος) των σχολικών κτιρίων (κατά 5%),
 • ενίσχυση των προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων αλλά και των κατοικιών.

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι πολίτες που βιώνουν ήδη, και θα βιώσουν περισσότερο στη ζωή τους, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όμως, μπορούν και να συμβάλλουν στην προστασία του κλίματος, στη μείωση της σπατάλης ενέργειας, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δευτέρα 20/11/2017

Aίθουσα Τελετών δημαρχιακού μεγάρου, Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά)

18:00 Δημόσια παρουσίαση του προγράμματος ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Xαιρετισμοί
 • Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος από την Αντιδήμαρχο για το Παιδί, Μαρία Ηλιοπούλου
 • Δήμος Αθηναίων: Στρατηγική Ανθεκτικότητας και Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή:
 • Ειρήνη Σκουλά, Programme Manager, C40 Cities Climate Leadership Group
 • Κώστας Γεωργίου, Project Manager, Resilient Athens
 • Σύντομη παρουσίαση των εταίρων και εξήγηση του ρόλου τους στο πλαίσιο του προγράμματος:

Άνεμος Ανανέωσης

Respect for Greece (Σεβασμός για την Ελλάδα)

Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα (UfU)

Τρίτη 21/11/2017

Άνεμος Ανανέωσης/ WELCOMMON, Καποδιστρίου 4, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος

9:00 – 13:00

 • Τι είναι το πρόγραμμα και ποιοι οι στόχοι του
 • Φιλοσοφία προγράμματος
 • Φορείς υλοποίησης (ο κάθε εταίρος θα παρουσιάσει τον εαυτό του και το ρόλο του στο πρόγραμμα)
 • Χρηματοδοτικός μηχανισμός
 • Διαχείριση – επικοινωνία ομάδας – εργαλεία επικοινωνίας
 • Χρονοδιαγράμματα – εκθέσεις φυσικού αντικειμένου – οικονομικές εκθέσεις
 • Παραδοτέα (βεβαιώσεις – έγγραφα – ερωτηματολόγια – υλικό)
 • Επικοινωνία προγράμματος προς τα έξω
 • Πιθανές συνέργειες με άλλα δίκτυα και προγράμματα 

13:00 – 14:00: Ελαφρύ γεύμα

14:30 – 18:00

 • Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος
 • Πρόγραμμα και κατευθύνσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτών των εκπαιδευτών
 • Συνεργασία μεταξύ Ελλήνων – Γερμανών εταίρων/ επιστημόνων
 • Άξονες εκπαιδευτικής ερευνητικής δράσης – εκπαίδευση για το πώς θα γίνει η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από τους εκπαιδευτές
 • Προφίλ εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην έρευνα
 • Συζήτηση για εξοπλισμό για «κινητή βαλίτσα»
 • Συζήτηση για εξοπλισμό ΚΠΕ και των 5 ανοιχτών σχολείων

Μόνο για τους έλληνες εταίρους και συνεργάτες:

 • Διαδικασία επιλογής σχολείων και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών

Τετάρτη 22/11/2017

9.30-10.30: Επίσκεψη στο ΚΠΕ Αθήνας, Κυριακού 12

11.00-13.00: Παρουσίαση του προγράμματος «Έτσι μαθαίνω καλύτερα»

(στον χώρο του Ανέμου Ανανέωσης/WELCOMMON, Καποδιστρίου 4, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος)

 

 

 

Ο Άνεμος Ανανέωσης συμμετέχει σε μια ενδιαφέρουσα συνεργασία “Κλιματικά σχολεία Αθήνα – Βερολίνο”

By | Δράσεις | No Comments

ΑΝΟΙXΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Βερολίνο-Αθήνα)

Κλιματικά σχολεία (Βe.At)

Το πρόγραμμα και οι στόχοι του

Το πρόγραμμα «ΑΝΟΙXΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» είναι τριετούς διάρκειας, από Οκτώβρη 2017 έως Δεκέμβρη 2019 και στοχεύει στην:

 • ενίσχυση των γενικότερων προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και συμμετοχή τους στην προστασία του κλίματος και στην μείωση της σπατάλης ενέργειας,
 • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης ρεύματος) των σχολικών κτιρίων (κατά 5%)
 • γενικότερη προσπάθεια μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι πολίτες που βιώνουν ήδη και θα βιώσουν περισσότερο στη ζωή τους τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όμως, μπορούν και να συμβάλλουν στην προστασία του κλίματος, στη μείωση της σπατάλης ενέργειας, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Φορείς που το υλοποιούν

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Άνεμος Ανανέωσης», την Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών «Respect for Greece” (Σεβασμός για την Ελλάδα» και το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα (Independent Institute for Environmental Issues-UFU). Συμμετέχουν 80 σχολεία και 200 εκπαιδευτικοί από τον Δήμο της Αθήνας. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε κι επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative), η οποία αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMUB). Υλοποιείται με την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Φιλοσοφία του προγράμματος:

Τα σχολικά κτίρια συγκαταλέγονται στα δημόσια κτίρια με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στη χώρα. Οι λόγοι για αυτήν την κατάσταση είναι:

Υπερβολική χρήση τεχνητού φωτός

Μη αποδοτική κεντρική θέρμανση

Ανεπαρκής θερμομόνωση των κτιρίων

Χαμηλή ευαισθητοποίηση των χρηστών του κτιρίου που προκαλεί τεράστια απώλεια ενέργειας: Τα φώτα και οι συσκευές παραμένουν συχνά σε λειτουργία ακόμα και όταν δεν υπάρχουν άτομα στο δωμάτιο, τα συστήματα θέρμανσης μπορεί να παραμένουν σε λειτουργία όλη την ημέρα, ακόμη και αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν το απαιτεί. Η κρίση έχει επηρεάσει την κατάσταση αυτή αλλά όχι με συνειδητό κι αποδοτικό τρόπο, ενώ ταυτοχρόνως πολλά σχολεία δεν διαθέτουν πλέον «θερμική άνεση» στις τάξεις, δηλαδή συνθήκες που να διασφαλίζουν σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και αερισμού στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς την ώρα του μαθήματος.

Με πολύ απλές ενέργειες και αλλαγές στην καθημερινή συμπεριφορά, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των σχολικών κτιρίων και βελτίωση της «θερμικής άνεσης», με όλα τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτό.

Τα σχολεία στην Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, αντιπροσωπεύουν το 60% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου (ίσο με 7194MWh), το 60% του συνολικού ντίζελ που χρησιμοποιείται για θέρμανση (ίσο με 1611MWh) και το 30% (ίσο με 5946MWh) της κατανάλωσης ρεύματος των δημοσίων κτιρίων. Συνεπώς, η εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτά θα δώσει την δυνατότητα να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι για άλλες δράσεις προς όφελος της σχολικής κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα η ευαισθητοποίηση των μαθητών θα συμβάλλει στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων πολιτών για το μέλλον.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος

Διαμόρφωση εκπαιδευτικών εργαλείων προσαρμοσμένων στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα για τα θέματα της ενέργειας και του κλίματος, μέσα από την συνεργασία των ελληνικών και των γερμανικών φορέων κι εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρία και καλές πρακτικές από προγράμματα σε σχολεία της Αθήνας και του Βερολίνου με στόχο να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

Επιμόρφωση 200 εκπαιδευτικών από σχολεία της Αθήνας (2-4 από κάθε σχολείο που συμμετέχει) συνολικής διάρκειας 24 ωρών, που θα υλοποιηθεί σε 3 φάσεις, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του κλίματος, Για τον σκοπό αυτό, 20 εκπαιδευτές εκπαιδευτών θα συμμετάσχουν προηγουμένως σε σχετικό πρόγραμμα προετοιμασίας στην Αθήνα και στο Βερολίνο. Προβλέπεται να υπάρχει διαρκής υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος τόσο από ομάδα επιμορφωτών όσο και με κατάλληλο εξοπλισμό.

Πιλοτική εφαρμογή σε 80 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (20% των σχολείων του Δήμου Αθηναίων) κατάλληλων εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες εκτός από την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των μαθητών, θα αποφέρουν και σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα στην πραγματική μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων που θα συμμετάσχουν. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με την συμμετοχή και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα (2-4 εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο) και οι οποίοι θα επιμορφωθούν κατάλληλα από ομάδα επιμορφωτών.

Δημιουργία 5 εργαστηρίων επίδειξης και 10 κινητών μονάδων με σχετικό εξοπλισμό που θα στηρίζει τα προγράμματα στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στις δράσεις καθώς και σχετικός εξοπλισμός του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που δημιουργείται μέσα από την συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και του Δήμου Αθηναίων. Τα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν, έτσι, στην διάθεσή τους κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να υλοποιηθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα σχεδιάσουν οι εκπαιδευτικοί.

Εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παράλληλα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αναπτύξουν στο σχολείο τους, θα συμμετάσχουν σε μια εκπαιδευτική έρευνα δράσης και θα συλλέγουν στοιχεία για τις καταναλώσεις του σχολείου (λογαριασμοί ΔΕΗ, πετρελαίου/ φυσικού αερίου) και τις ενεργειακές απώλειες του σχολικού κτιρίου. Για τον σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα ενισχυθούν με ένα συμβολικό ποσό. Τα στοιχεία και η επεξεργασίας τους θα επιτρέψουν στον Δήμο της Αθήνας να σχεδιάσει συνολικά την πολιτική του σε ζητήματα διαχείρισης της ενέργειας στα σχολικά κτίρια αλλά και, γενικότερα, στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην ελληνική κοινωνία να συμμετάσχουν ενεργά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Διοργάνωση 2 σχολικών φεστιβάλ. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα “εκθέσουν” τις δράσεις και προτάσεις για ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, προστασίας κλίματος και εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και θα μοιραστούν σκέψεις και ιδέες για επόμενες δράσεις.

Παράλληλα με την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών, το πρόγραμμα στοχεύει και στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης ρεύματος ) του σχολείου τους (κατά 5%).

Προκήρυξη πρόσκλησης για συνεργάτες στο πρόγραμμα

Για την υλοποίηση του προγράμματος ο Άνεμος Ανανέωσης προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εξής θέσεις/ρόλους, με βάση την περιγραφή του προγράμματος όπως εγκρίθηκε:

 • Experts for designing the training curriculum and developing the educational material
  Experts to design the field research methodology and tools
  Trainers to implement training of teachers
  Researchers that will implement educational activities and data collection for field research
  Consultant in managing education projects
  Technical expert in funded projects
  Expert to elaborate field research data
  Expert to compose the action plan to the Municipality of Athens for the raise of awareness in the school communities, about energy consumption and climate change

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια  ή περισσότερες από τις δραστηριότητες, στείλτε το βιογραφικό σας καθώς κι επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ηλεκτρονικά windofrenewal@gmail.com είτε με ταχυδρομείο είτε παραδίδοντας τον σχετικό φάκελο επιτόπου (Άνεμος Ανανέωσης, Καποδιστρίου 4, Αθήνα 10682) μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Δράσεις κι εμπειρία των φορέων του προγράμματος

 • Δραστηριότητες του Δήμου Αθηναίων για το κλίμα και την ενέργεια

O Δήμος Αθηναίων ανταποκρινόμενος στην απαίτηση των καιρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες. Με επίγνωση ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο στο επίπεδο ενός Δήμου, ούτε καν μίας χώρας, ο Δήμος της Αθήνας αποτελεί ενεργό μέλος σχετικών διεθνών πρωτοβουλιών. Συμμετέχει στο Δίκτυο C40 (www.c40.org) και στο δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων, (100 Resilient Cities, www.100resilientcities.org), ενώ αποτελεί είναι ενεργό μέλος της διεθνούς πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. Διαμόρφωσε με συμμετοχικό τρόπο και παρουσίασε τον Ιούλιο 2017, το “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης της Αθήνας για την Κλιματική Αλλαγή”, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2035 και ποικίλες δράσεις όπως ανάπτυξη χώρων πρασίνου, ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, ηλεκτρονική διαχείριση των δημόσιων συγκοινωνιών, ανάπτυξη συστήματος ήπιων μεταφορών, σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις σε όλο τον ιστό της πόλης, μετατροπή των δημόσιων κτιρίων σε smart buildings, σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως ή αερίου με λάμπες LED, ανάπτυξη στρατηγικής για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού κλπ.

Ήδη, πολλές δράσεις και διεθνείς συνεργασίες έχουν αρχίσει να υλοποιούνται. Πολύ σημαντικό ρόλο στο Σχέδιο Δράσης της Αθήνας για την Κλιματική Αλλαγή έχει η βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια και στο πλαίσιο αυτής της δράσης ο Δήμος Αθηναίων σχεδίασε και συμμετέχει στο πρόγραμμα.

 • Άνεμος Ανανέωσης:

Ο «Άνεμος Ανανέωσης» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που δημιουργήθηκε το 2014 από κοινωνικά ενεργούς πολίτες με στόχο την προώθηση της κοινωνικής, συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της μεταστροφής προς μια πράσινη – κυκλική οικονομία προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, της κοινωνικής και οικολογικής καινοτομίας, της απασχόλησης σε πράσινους, κοινωνικούς και πολιτισμικούς τομείς.

Οι δραστηριότητες του Ανέμου Ανανέωσης για το κλίμα και την ενέργεια:

1. Προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ανανεώσιμης ενέργειας με την συμμετοχή των πολιτών (κοινότητες ενέργειας, ενεργειακοί συνεταιρισμοί κα), ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις, στις γειτονιές και σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντική κατανάλωση ενέργειας.

2. Οργάνωση “εργαστηρίων” στα σχολεία για ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δραστηριοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, προστασίας κλίματος.

3. Δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, δημιουργία βιώσιμων γειτονιών, δημιουργία σχολικών ενεργειακών συνεταιρισμών, προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής καινοτομίας, εκπαίδευση στελεχών αυτοδιοίκησης σε θέματα πράσινης περιφερειακής και τοπικής πολιτικής και μετάβασης σε ένα μοντέλο που δεν θα στηρίζεται σε ορυκτά καύσιμα.

3. Προώθηση πολιτικών και πρακτικών αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας μέσω κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας. Μεταξύ άλλων, έχει εκπονήσει μαζί με άλλους φορείς (HBS, INZEB) το σχέδιο πολιτικής και προτάσεων: “Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και ο ρόλος της πράσινης και κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπισή της“. Προετοιμάζει – σε συνεργασία με ένα σύνολο ευρωπαϊκών φορέων – την εκπαίδευση ανέργων που θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

 • Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών «Respect for Greece» (Σεβασμός για την Ελλάδα):

Η Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών «Respect for Greece», διαθέτει στην ομάδα της ειδικούς συμβούλους με μεγάλη εμπειρία στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του κλίματος καθώς, επίσης, εκτεταμένη εκπαιδευτική εμπειρία στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και στην εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα (αειφορία).

Η BNE-Zentrum, συμβουλευτική λειτουργία της RfG, είναι υπεύθυνη για το Περιβαλλοντικό κέντρο του Βοτανικού κήπου του Βερολίνου και διατηρεί δίκτυο στο Βερολίνο με επιστήμονες ειδικευμένους/ες στον τομέα της προστασίας του κλίματος και της εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα (Independent Institute for Environmental Issues-UFU):

Από το 1992, το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα και το τμήμα του “Κλιματική Αλλαγή & Εκπαίδευση” είναι ο κύριος φορέας επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων του Βερολίνου και της σχολικής διοίκησης, για την υποστήριξη και υλοποίηση έργων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σχολεία. Συντονίζει και υποστηρίζει έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε 150 σχολεία στο Βερολίνο.

Από το 1996, είναι επίσημα διαπιστευμένο για την περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και προσφέρει τακτικά μαθήματα πάνω στην κλιματική αλλαγή, στη μέθοδο 50/50 (μια μέθοδος κατά την οποία τα κέρδη από την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολικά κτίρια μοιράζονται μισά-μισά μεταξύ της σχολικής κοινότητας και του τοπικού φορέα- Δήμου που πληρώνει τους λογαριασμούς του σχολικού κτιρίου) και σε άλλες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.

Το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα ξεκίνησε ένα σχολικό δίκτυο για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Βερολίνο με 300 συμμετέχοντα σχολεία και υποστηρίζει τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών μέσω αυτού του δικτύου. Στο πλαίσιο διαφόρων εγχώριων και διεθνών προγραμμάτων έχει αναπτύξει διδακτικό υλικό και έχει εμπειρία στην εφαρμογή νέων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Εθνικής Ένωσης Ενεργειακής Εκπαίδευσης στα σχολεία, που συνεργάζεται με 3500 σχολεία στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής εκπαίδευσης.

Ποιος είναι ο χρηματοδοτικός μηχανισμός:

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EuropeanClimateInitiative) – EUKI

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EuropeanClimateInitiative), που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMUB) και στοχεύει σε:

 • Ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, καθώς και των οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών που συνδέονται με τη δράση για το κλίμα.
 • Ενθάρρυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, μεταφοράς γνώσεων και εμπειριών καθώς και δημιουργίας δικτύων για την υποστήριξη διαδικασιών μετάβασης για τη μείωση των εκπομπών “αερίων του θερμοκηπίου”.
 • Δημιουργία γέφυρας με τα προγράμματα στήριξης της ΕΕ μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων καθώς και της ανάπτυξης ιδεών και έργων με στόχο τη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για καινοτόμες και προοδευτικές δράσεις για την προστασία του κλίματος.