Category

Δράσεις

Πρόσκληση για συλλογή κι ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών

By | Δράσεις | No Comments
Θα σας ενδιέφερε να συνεργαστείτε με μια γαλλική κοινωνική επιχείρηση που συλλέγει χωριστά χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια και παράγει βιοντίζελ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα;
 
Το έργο BIOHEC-LIFE στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση νέων τεχνολογιών που θα επιτρέψουν τη βελτιστοποιημένη ανάκτηση και επεξεργασία του χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου για την παραγωγή βιοντίζελ που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί σε τοπικό στόλο οχημάτων.  
 
Το έργο συντονίζεται από την Gecco, μια γαλλική και κοινωνική επιχείρηση που αναπτύσσει το έργο αυτό στη Λιλ (Γαλλία) και συγκέντρωσε τέσσερις εταίρους. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βρεθούν οι ευρωπαϊκές κοινωνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια συνεργασία με τη Gecco για την υλοποίηση του σχεδίου στη χώρα τους. Άλλοι εταίροι του έργου είναι το Rre-use Network και το think-and-tank «POUR LA SOLIDARITÉ-PLS«
 
Μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του 2017, η PLS διεξήγαγε μια μελέτη αγοράς για να προσδιορίσει πού θα υπήρχαν οι δυνατότητες να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα σε μια τέτοια προοπτική στην Ευρώπη. Βάσει πολλών κριτηρίων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 4 χώρες είχαν ισχυρές δυνατότητες υλοποίησης της δραστηριότητας και η Ελλάδα είναι μεταξύ αυτών.
 
Οι διοργανωτές καλούν κοινωνικές επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε οργάνωση που ενδέχεται να C.6_Biohec-LIFE_Partnership request (1) να συμμετάσχουν Biohec E.4_Provisional Agenda_Athens Workshop_29062018.
H ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεμος Ανανέωσης / WIND OF RENEWAL βοηθάει τους διοργανωτές να συναντηθούν με κοινωνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ή να συζητήσουν μια τέτοια προοπτική.
 

Δάσκαλοι και δασκάλες των δημοτικών της Αθήνας συμμετέχουν με ενθουσιασμό στο CLIMATE SCHOOL Be.At.

By | Δράσεις | No Comments

Παρά την υψηλή θερμοκρασία και την πρωινή ώρα, το Σάββατο 9 Ιουνίου, το 93ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στο Νέο Κόσμο ήταν γεμάτο ζωή. Αλλά τι συνέβαινε; Σε συνέχεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου για την προστασία του κλίματος και πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολείο που απευθύνονταν σε καθηγητές και καθηγήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Αθήνα, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αντίστοιχου περιεχομένου σεμινάριο επιμόρφωσης για δασκάλους και δασκάλες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολουθώντας  το πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (CLIMATE SCHOOL Be.At., ένα σύνολο 200 εκπαιδευτικών από 65 δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια καθώς και επαγγελματικά λύκεια της Αθήνας και γειτονικών περιοχών θα επιμορφωθούν ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν δράση και να κάνουν έρευνα στα σχολεία τους για να ευαισθητοποιήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και να αλλάξουν συμπεριφορές για να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας.

Το κουδούνι χτύπησε στις 8.30 π.μ. και οι 10 εκπαιδευτές/τριες του σεμιναρίου υποδέχτηκαν τους/τις εκπαιδευόμενους/ες που είχαν χωριστεί σε ομάδες των 20-25 ατόμων στις αίθουσες διδασκαλίας. Συνολικά, εκπαιδεύτηκε μία ενθουσιώδης και δυναμική ομάδα 105 δασκάλων. Όλοι/ες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του κλίματος, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη φορά που θα εργαστούν γι ‘αυτά με έναν τόσο πρακτικό, συνεκτικό και δομημένο τρόπο. Συγκρίνοντας για παράδειγμα με προγράμματα ανακύκλωσης ή άλλα περιβαλλοντικά προγράμματα που έχουν ήδη τρέξει στα σχολεία τους, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για να υποστηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων τους στην εφαρμογή ενός τόσο πρακτικού και βασισμένου σε ερευνητικό υπόβαθρο πρόγραμμα το οποίο θα οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα.


Λίγο πριν τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν θετικά σχόλια για την πρώτη εμπειρία και επαφή που είχαν με το πρόγραμμα μέσω της 6ωρης αυτής εκπαίδευσης, τη συνολική διάρθρωση του προγράμματος καθώς και για την ποιότητα και τον όγκο του εκπαιδευτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί και παραχθεί από την ομάδα έργου. Χαρακτήρισαν το έργο ως φιλόδοξο, προκλητικό, ενδιαφέρον, διαχειρίσιμο, οργανωμένο, καινοτόμο, μεθοδικό, πολύ καλά δομημένο, ελπιδοφόρο, καλοσχεδιασμένο. Οι προσδοκίες τους επικεντρώνονται περισσότερο στις πρακτικές εφαρμογές και τις τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσουν και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη συνεργειών με άλλους θεσμούς και συναφείς πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα και βιώσιμη εφαρμογή των στόχων του προγράμματος.

Η επιμόρφωση επικεντρώθηκε κυρίως στα ακόλουθα θέματα:

 • Ενίσχυση γνωστικού υποβάθρου σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
 • Εξοικείωση με μεθόδους δημιουργίας σχεδίου δράσης για το κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας στην κλιματική αλλαγή.
 • Εξοικείωση με μεθόδους συντονισμού δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (δημιουργία ενεργειακής ομάδας, ενεργειακού συμβουλίου, αναγνωριστική ενεργειακή περιήγηση στο λεβητοστάσιο του σχολείου κ.ά.) στο κάθε σχολείο.
 • Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εισαγωγική αναφορά σε τρόπους καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων.

training-on-climate-protection

training-on-climate-protection

Η εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος όπως παρουσιάστηκε στους/στις εκπαιδευόμενους/ες έχει δομηθεί  με βάση τα εξής 10 βήματα:

 1. Δημιουργία της Ενεργειακής Ομάδας
 2. Δημιουργία του Ενεργειακού Συμβουλίου
 3. Αναγνωριστική ενεργειακή περιήγηση του Ενεργειακού Συμβουλίου (πχ στο λεβητοστάσιο του σχολείου, σε χώρους με πολλές συσκευές κα)
 4. Μελέτη του ζητήματος της ενέργειας (γνωστικό υπόβαθρο και ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής
 5. Ενεργειακή περιήγηση Ενεργειακής Ομάδας (πχ στο λεβητοστάσιο του σχολείου, σε χώρους με πολλές συσκευές κα)
 6. Επεξεργασία δεδομένων – Σχέδιο δράσης εξοικονόμησης ενέργειας και ευαισθητοποίησης στην κλιματική αλλαγή
 7. Καμπάνια για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης στη σχολική κοινότητα
 8. Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης
 9. Προτάσεις για αλλαγές στις υποδομές του κτιρίου
 10. Αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας και ευαισθητοποίησης στην κλιματική αλλαγή

Την εφαρμογή του προγράμματος θα ακολουθεί ειδικά σχεδιασμένη ερευνητική διαδικασία παρατήρησης και συλλογής στοιχείων. Στόχος είναι η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε συνδυασμό με τα ερευνητικά δεδομένα να συνθέσουν μια μελέτη, προκειμένου ο Δήμος Αθηναίων να ενεργήσει στην κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης πιο αειφόρων πρακτικών σε όλα τα σχολεία του.

Οι 19 εκπαιδευτές/τριες που υλοποίησαν τα δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για 200 εκπαιδευτικούς είχαν προηγουμένως εκπαιδευτεί στις αρχές, τη μεθοδολογία και τους στόχους του προγράμματος «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Be.At)» σε ένα 4ήμερο σεμινάριο (30 ωρών), το οποίο πραγματοποιήθηκε επίσης στην Αθήνα στις 12-15 Απριλίου 2018 (link «Εκπαίδευση των εκπαιδευτών»). Το σεμινάριο «Εκπαίδευση των εκπαιδευτών» υλοποιήθηκε από ομάδα Ελλήνων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών μαζί με εκπαιδεύτριες του Γερμανικού Ανεξάρτητου Ινστιτούτου Περιβάλλοντος (UfU) και με το συντονισμό του κοινωνικού συνεταιρισμού “Άνεμος Ανανέωσης” και του Δήμου Αθηναίων.

Οι 200 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν σε ένα σύνολο 24 ωρών επιμόρφωσης (6 ώρες την άνοιξη του 2018, ακολουθούμενες από 14 ώρες το Σεπτέμβριο και 4 ώρες το Μάιο του 2019). Οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί θα εργαστούν για την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία τους κατά το σχολικό έτος 2018-2019, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο του 2018.

Το πρόγραμμα «Σχολεία και Κοινωνίες ανοικτές στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας –  Κλιματικά Σχολεία Αθήνα-Βερολίνο» (CLIMATE SCHOOL Be.At) υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων, την ΚΟΙΝΣΕΠ «Άνεμος Ανανέωσης», την Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών «Respect for Greece» («Σεβασμός για την Ελλάδα») και το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα  (Independent  Institute for Environmental Issues – UfU). Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε κι επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative), η οποία αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMUB). Υλοποιείται με την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

 • ενίσχυση των γενικότερων προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και συμμετοχή τους στην προστασία του κλίματος και στην μείωση της σπατάλης ενέργειας,
 • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης ρεύματος) των σχολικών κτιρίων (κατά 5%),
 • γενικότερη προσπάθεια μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 28 μηνών (2017- 2019) και στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την κλιματική αλλαγή και την κατανάλωση ενέργειας στις σχολικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων (ΔΑ).

Μάγια Ανδρέου, Εύα Γρηγοριάδου, Μίλτος Τσακίρης, βοηθοί ερευνήτριες/τές στο πρόγραμμα

Eγκαίνια έκθεσης κασιωτών δημιουργών με θέμα το “ΤΑΞΙΔΙ” στο WELCOMMON Hostel

By | Δράσεις | No Comments

Το WELCOMMON Hostel ανοίγει τις πόρτες του επίσημα στις 14/6, παράλληλα με τα εγκαίνια μιας έκθεσης δημιουργών με θέμα το “ΤΑΞΙΔΙ”.

Ξεκινάμε, λοιπόν, αυτό το νέο μας ταξίδι με το WELCOMMON Hostel, συνέχεια κι εξέλιξη άλλων ταξιδιών που συνεχίζουμε παράλληλα (η κοινωνική και πράσινη οικονομία, η κοινωνική καινοτομία στην υγεία, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του κλίματος στα σχολεία, η κοινωνική ένταξη, η ενεργειακή μετάβαση κα) ή ολοκληρώσαμε (όπως το καινοτόμο κέντρο για τους πρόσφυγες WELCOMMON ). Είπαμε έτσι να το συνδυάσουμε συμβολικά με μια εικαστική έκθεση με αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή το «ΤΑΞΙΔΙ». Που σημαίνει ταξίδι για αναψυχή, ταξίδι της μετανάστευσης ή της προσφυγιάς, ταξίδι σε νέες ιδέες, ταξίδι στο παρελθόν, ταξίδι στη φύση, ταξίδι στην τέχνη και την δημιουργία, ταξίδι πραγματικό, «εικονικό» ή με ένα βιβλίο, ταξίδι με παρέα ή γι αυτογνωσία, ταξίδι με χρώματα, μουσικές ή διέγερση αισθήσεων.

  

Στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ» συμμετέχουν με έργα τους Κασιώτες δημιουργοί – επιλέξαμε την Κάσο γιατί είναι ένα νησί που γνωρίζει καλά τις διάφορες αυτές όψεις του «ταξιδιού». Συμμετέχουν:

Αλεξάνδου Γιώργος

Βαρμαξιδης Κώστας

Γλύτση Αγγέλα

Δαγκλέρης Θανάσης

Κιλιμάντζου Αθηνά

Μάγκου – Καραχάλιου Λίτσα

Νικολαράκη Ιωάννα

Ρουκουνάκη Μαρία

Σιδηρουργού Σοφία

Χαλκίτη Λίλιαν

Χάνουζα Όλγα

Χατζηαντωνίου Ρέα

Φούντης Κωνσταντίνος

Τα έργα των Κασιωτών δημιουργών θα εκτίθενται από τις 14 έως τις 30 Ιουνίου στην ειδική αίθουσα «Διάλογος» που έχουμε διαμορφώσει μέσα στο WELCOMMON HOSTEL για να φιλοξενεί εκθέσεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια.

Είναι και ο πρώτος σταθμός σε ένα ταξίδι συνεργασιών που ξεκινάνε η ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» και η ΚΟΙΝΣΕΠ «ΚΑΣΙΟΣ

Ανοίγει ο καινοτόμος ξενώνα μας WELCOMMON Hostel

By | Δράσεις | No Comments

Μια καινούργια, ποιοτική πρόταση στο χώρο του βιώσιμου τουρισμού αλλά και της κοινωνικής καινοτομίας παρουσιάζεται από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση “ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ” στην Αθήνα. Είναι το WELCOMMON Hostel, ένας ποιοτικός χώρος διαμονής για επισκέπτες/τουρίστες με άποψη που αναζητούν κάτι διαφορετικό, προσιτό, που με την διαμονή τους ως τουρίστες στηρίζουν κοινωνικούς στόχους που έχουμε θέσει, συμβάλλουν σε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Το WELCOMMON Hostel απευθύνεται σε επισκέπτες (μαθητές από προγράμματα, φοιτητές, νέους αλλά και κάθε ηλικία, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες, άτομα ή γκρουπ) που ενδιαφέρονται να συνδυάσουν την διαμονή τους σε ένα τουριστικό ξενώνα με ευρύτερα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα.

Στο WELCOMMON Hostel διαθέτουμε διαφορετικά μικρότερα ή μεγαλύτερα δωμάτια (για 1, 2, 3, 4, 5 ή 8 άτομα μαζί, με μπαλκόνι ή χωρίς, με ατομική τουαλέτα ή κοινόχρηστη) που μπορούν να φιλοξενήσουν συνολικά 160 άτομα καθώς και χώρους για δραστηριότητες. Τα δωμάτια και οι χώροι ανταποκρίνονται σε μια υψηλή αισθητική, έχουν ζωντανά χρώματα, είναι λειτουργικά, βασίζονται σε μια άποψη λιτού, δημιουργικού και καλλιτεχνικού re-use, με μικρές “πολυτέλειες” (όπως πχ βιβλία στα δωμάτια, free wi-fi, χώροι κοινωνικής συναναστροφής, κουζίνα όπου μπορεί κάποιος να μαγειρέψει). Τα δωμάτια του WELCOMMON Hostel δεν είναι όλα ίδια αλλά ανταποκρίνονται σε ποιοτικά στάνταρτ, όπως και οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίδιοι άλλα έχουν σίγουρα ίδιες βασικές ανάγκες. Τα δωμάτια είναι σχεδόν όλα διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά ανταποκρίνονται όλα σε μια υψηλή αισθητική και οι επισκέπτες επιλέγουν αυτό που τους ενδιαφέρει, ανάλογα με τα κριτήρια, την αισθητική, τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητές τους.

Το WELCOMMON Hostel δεν είναι, όμως, μόνο μια ποιοτική πρόταση διαμονής για τουρίστες. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε και άλλες υπηρεσίες ώστε να ενθαρρύνουμε ένα  μοντέλο βιώσιμου τουρισμού  και θα λειτουργούμε ως μια γέφυρα με την δημιουργική πλευρά της πόλης. Επιδιώκουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας μέσα από ένα Hostel με κοινωνική άποψη.

Επιδιώκουμε τo WELCOMMON να αποτελεί κέντρο προώθησης της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας και καινοτομίας, του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες και γιαυτό έχουμε δύο ορόφους που θα φιλοξενούν παρόμοιες δράσεις. Επίσης, διαμορφώσαμε ειδικό χώρο, την αίθουσα “Διάλογος”, όπου μπορούμε να φιλοξενήσουμε σεμινάρια, εργαστήρια, εικαστικές εκθέσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η αίθουσα μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση της και διαθέτει οπτικο-ακουστικές υποδομές προβολής, παρουσιάσεων και συζητήσεων.

WELCOMMON, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Ένα καινοτόμο κέντρο φιλοξενίας κι ένταξης προσφύγων όπως ήταν το #WELCOMMON δεν μπορεί παρά να αφήνει το αποτύπωμά του στον χώρο της #έρευνας ακόμα και μετά το απότομο κλείσιμό του (παρά τη θέλησή μας να συνεχίσουμε). Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, ο Άνεμος Ανανέωσης – που το σχεδίασε και το λειτούργησε – είχε ως στόχο την στενή συνεργασία με παρόμοιους φορείς, με τις κοινότητες των προσφύγων και μεταναστών αλλά και με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα από ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι σαφές ότι οι παλιές λύσεις δεν δουλεύουν σήμερα ούτε στο προσφυγικό. Χρειάζεται λοιπόν να αξιοποιήσουμε υπάρχουσα εμπειρία, να δούμε τι δουλεύει και την δεν δουλεύει, να βελτιώσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές υποδοχής, προσωρινής φιλοξενίας και κοινωνικής – πολιτικής ένταξης. Αυτό είναι περισσότερο από αναγκαίο για την Ελλάδα που δεν είχε και συνεχίζει να μην έχει ολοκληρωμένη πολιτική για το προσφυγικό αλλά και γενικότερα για θέματα κοινωνικής ενδυνάμωσης, κοινωνικής κι επαγγελματικής ένταξης όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά και για άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

   

To WELCOMMON δεν ήταν μόνο ένα κέντρο αξιοπρεπούς φιλοξενίας και #κοινωνικής #ένταξης των πιο ευάλωτων προσφύγων αλλά και ένα κέντρο κοινωνικής #καινοτομίας, έρευνας και ανταλλαγής εμπειριών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μας επισκέφθηκαν και συνεχίζουν να μας επισκέπτονται φορείς από όλο τον κόσμο και μεταξύ άλλων ερευνητές και πανεπιστήμια από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ασία:
– Hochschule Darmstadt – Social Work Plus, Migration and Globalisation (Πανεπιστήμο Darmstadt, Γερμανία),
– Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) (Βερολίνο),
– Open University UK (έχει μάλιστα παράξει υλικό από τις δραστηριότητες μας για το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου),
– Stockholm University, Department of Education (Σουηδία),
– University of Manchester (UK),
– ASU School of Social and Behavioral Sciences ARIZONA STATE UNIVERSITY (Master),
– Brunel Law School (Λονδίνο),
– École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais (Γαλλία)
– Intelligence and Architecture of the Territories Master program, Bordeaux School of Architecture & Landscape(Γαλλία),
– Dept of Political Science & International Studies, Duksung Women’s University (Κορέα),
– Turner Family Center for Social Ventures (ΗΠΑ),
– Dirty Art Department of the Sandberg Instituut (Άμστερνταμ),
– Technische Universität Berlin (αρχιτεκτονική) – Mesarch Lab, Department of Architecture, University of Cyprus.
– Tahoe Expedition Academy (ΗΠΑ)
– University of Sydney (Αυστραλία)

     

Όμως η επίσκεψη ερευνητικών φορέων και πανεπιστημίων, κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, διεθνών οργανισμών, πολιτικών, βουλευτών και ευρωβουλευτών δεν ήταν μια κλειστή διαδικασία που αφορούμε μόνο εμάς (από τον Άνεμο Ανανέωσης) και τους επισκέπτες μας αλλά πάντα συνδέονταν και με τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες, ήταν μια σημαντική ευκαιρία τόσο για τους ερευνητές, τους πανεπιστημιακούς, τους πολιτικούς, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των αυτοδιοικητικών όσο και για τους ίδιους τους πρόσφυγες να αλληλεπιδράσουν, να γνωριστούν, να συνεργαστούν, να κατανοήσουν οι μεν τους δεν και να συνεργαστούν.

Ακόμα και σήμερα που το WELCOMMON έχει κλείσει – ως κέντρο φιλοξενίας – παραμένει αντικείμενο μελέτης και έρευνας και γιαυτό συνεχίζουμε να δεχόμαστε επισκέψεις από πανεπιστήμια και ερευνητές. Μας βοηθάει να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματά μας. Αποκτήσαμε μια συμπυκνωμένη εμπειρία από ένα καινοτόμο σχέδιο που έπρεπε συνεχώς να ανανεώσουμε και προσαρμόζουμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η γνώση αυτή δεν αφορούσε μόνο κοινωνικές προσεγγίσεις, όπως φαίνεται κι από τις διαφορετικές επισκέψεις πανεπιστημιακών τμημάτων, σχετίζεται με μια ευρεία γκάμα ενδιαφερόντων και τομέων: αρχιτεκτονική και αστικός σχεδιασμός σε καταστάσεις κρίσης, διεθνείς σχέσεις, κοινωνικές πολιτικές ένταξης, εκπαίδευση διαφορετικών ομάδων, κοινωνική καινοτομία, διάλογος μεταξύ πολιτισμών, δικαιώματα παιδιού και ευάλωτων ομάδων και πολλά άλλα.

Δεν θα πετάξουμε, λοιπόν, αυτή την γνώση. Τουλάχιστον εμείς κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να βασίζονται οι πολιτικές (και για το προσφυγικό) σε ανάλυση κι αξιολόγηση των υπαρχόντων πρακτικών, των σχημάτων που λειτουργούν ή λειτούργησαν, της εμπειρίας που συσσωρεύεται ώστε να προσαρμόζονται οι σχεδιασμοί και να πατάμε σε γερές βάσεις.

Και αυτό το χρειαζόμαστε όσο ποτέ. Ιδιαίτερα σήμερα που βλέπουμε να καταρρέουν ξανά πολλά που θεωρούσαμε δεδομένα.

 Î¦Ï‰Ï„ογραφία του χρήστη Welcommon. Î¦Ï‰Ï„ογραφία του χρήστη Welcommon.Φωτογραφία του χρήστη Welcommon.Φωτογραφία του χρήστη Welcommon.

Στις 20.4 είχαμε την χαρά να μιλήσουμε με μια νέα ερευνήτρια, από το #Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, αυτή τη φορά. H Sara Vargues είναι #αρχιτέκτονας και σχεδιαστής αστικού περιβάλλοντος, 31 χρόνων από την Πορτογαλία. Συμμετέχει τώρα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (#Master) International Cooperation Sustainable emergency architecture. Στο πλαίσιο του Μaster της παρουσιάζει μια εργασία με θέμα “Social and Physical Integration of Refugees in Urban Contexts”. Εξετάζει σε βάθος τρία μοντέλα στρατηγικών ένταξης προσφύγων: το Casa Bloc στην Βαρκελώνη που είναι υπό την ευθύνη της τοπικής κυβέρνησης, το City Plaza Hotel (κατάληψη) στην Αθήνα καθώς και το WELCOMMON σε σχέση με το φυσικό και κοινωνικό πλαίσιο και της αποτελεσματικότητά τους στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων, με στόχο να προτείνει αποτελεσματικά μοντέλα κοινωνικής ένταξης.

#WELCOMMON @windofrenewal #socialinclusion #withrefugees#refugees #research #athens #Ελλάδα #

Τι είπαν άλλοι για το WELCOMMON

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ WELCOMMON

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ…

Οι πρόσφυγες στο Μουσείο…

«…εδώ στο Μουσείο, ένιωσα για πρώτη φορά ότι εγώ η ίδια, ως ανθρώπινο ον, είμαι ένα έργο τέχνης – ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα έργο τέχνης, με τη δική του ιστορία και τα δικά του μηνύματα.»

Είναι τα λόγια της Bibiche από το Κονγκό, η οποία μαζί με δεκαεννέα ακόμη πρόσφυγες συμμετείχε στο πρόγραμμα FaceForward …into my home, που υλοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) το φθινόπωρο του 2017 και παρουσιάζεται στο μουσείο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2018.

http://welcommon.gr/refugees-museum/

INSIDE STORY

H Μπιμπίς κατάγεται από το Κογκό. Εγκατέλειψε τη χώρα της διότι ο άνδρας της καταδιωκόταν για πολιτικούς λόγους. Υστέρα από ένα οδυνηρό ταξίδι, για το οποίο δυσκολεύεται ακόμη και να μιλήσει, έφτασε στην Ελλάδα με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Στην Αθήνα, στη δομή όπου φιλοξενείται, έκανε τρεις απόπειρες αυτοκτονίας προτού σταθεί στα πόδια της. Η ιστορία της είναι μόνο μία από τις εκατοντάδες που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τον τελευταίο καιρό.

Περισσότερα: https://insidestory.gr/article/domes-upati-armosteia?token=4BL921O1U2

COOPERATIVES for a BETTER WORLD

«Although the influx of refugees to the Mediterranean has slowed from 2015, over 7,700 asylum-seekers arrived in Greece in 2017 alone (June 2017 data from the United Nations High Commissioner for Refugees). A cooperative hostel in Athens offers hope for refugees arriving desperate on the sands of Greece.

Welcommon, a name inspired by the facility’s mission to “welcome in common,” operates as a cooperative hostel that provides temporary accommodation for and promotes the social inclusion of refugees. It was designed by the Greek Forum of Refugees, the Greek Forum of Migrants, and the ANASA Cultural Centre and created by the social cooperative Wind of Renewal and the Athens Development and Destination Management Agency. The hostel first hosted refugees in October of 2016 and has since hosted 448 refugees.

Welcommon hostel provides refugees with safe accommodations, three meals per day, psychosocial support, and assistance with social and cultural integration. Children are placed in the Greek formal education system, and professionals work to empower newly single parents to be able to provide proper care for their children in an unfamiliar environment.

Περισσότερα: https://cooperativesforabetterworld.coop/welcommon-a-co-op-hostel-in-greece-standing-with-refugees/

Οι ίδιοι οι πρόσφυγες για τον ρόλο του WELCOMMON

– Ντοκιμαντέρ “Working With Refugee Communities in Greece”, από τους “In place of War” (IPOW) σε συνεργασία με το Anna Lindh Foundation

 Bibiche, από το Κονγκό, “What you really know about the refugees

 Beshir, από τη Συρία , “What you really know about the refugees

 Ghassan, από τη Συρία, “What you really know about the refugees

–  We are more than papers

– Ένα άρθρο published από το e-newsletter «Cooperative.news»:  «Taking steps to meet the long-term needs of refugees»

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ WELCOMMON

http://www.capital.gr/epikairotita/3268389/xoris-xrimatodotisi-apo-ta-teli-febrouariou-i-domi-filoxenias-prosfugon-welcommon

Συνέντευξη στην εκπομπή του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. στα FM100,6

Πώς και γιατί αναπτύσσεται η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Το φόρουμ κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τι είναι η ΚοινΣΕπ Άνεμος Ανανέωσης, πράσινη και κοινωνική οικονομία. Το κέντρο υποδοχής και ένταξης προσφύγων WELCOMMON.
Καλεσμένος: ο Νίκος Χρυσόγελος, πρόεδρος της ΚοινΣΕπ Άνεμος Ανανέωσης, project manager του κέντρου υποδοχής και ένταξης προσφύγων WELCOMMON, μέλος του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, πρώην ευρωβουλευτής των Πράσινων.
Συντονισμός-παρουσίαση: Δρ. Κώστας Νικολάου και Δρ. Άσπα Παπαφιλίππου.
Ηχοληψία-Πολυμέσα: Γιάννος-Άγγελος Νικολάου.

Υλοποιείται το πρόγραμμα «Κλιματικά Σχολεία»

By | Uncategorized, Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Ο Άνεμος Ανανέωσης συμμετέχει σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που αφορά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία «ΑΝΟΙXΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Eκπαίδευση των Eκπαιδευτών” πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (1o Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, Πλάκα) από τις 12 έως τις 15 Απριλίου 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος  Υπεύθυνοι συντονισμού ήταν η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Άνεμος Ανανέωσης, ο Δήμος Αθηναίων και η Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών Σεβασμός στην Ελλάδα (Respect for Greece – RfG), ενώ η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το Γερμανικό Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα  (Independent  Institute for Environmental Issues – UfU) σε συνεργασία με μία ομάδα Ελλήνων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα CLIMATE SCHOOL Be.At υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Άνεμος Ανανέωσης», την Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών «Respect for Greece» (Σεβασμός για την Ελλάδα» και το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα  (Independent  Institute for Environmental Issues-UFU). Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε κι επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative), η οποία αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMUB). Υλοποιείται με την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

 • ενίσχυση των γενικότερων προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και συμμετοχή τους στην προστασία του κλίματος και στην μείωση της σπατάλης ενέργειας,
 • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης ρεύματος) των σχολικών κτιρίων (κατά 5%)
 • γενικότερη προσπάθεια μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 28 μηνών (2017-2019) και στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την κλιματική αλλαγή και την κατανάλωση ενέργειας στις σχολικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων (ΔΑ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Άνεμος Ανανέωσης έχει δημοσιοποιήσει νέα πρόσκληση για συνεργάτη για το πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΟΙXΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Call-procurementEUKI3-final

Έχουν ήδη επιλεγεί τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα – κυρίως από σχολεία στο όρια του Δήμου Αθηναίων -, ενώ έγινε επίσκεψη εκπαίδευσης των 3 βοηθών ερευνητών στο Βερολίνο, προετοιμάστηκε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό σε συνεργασία Ελλήνων και Γερμανών ειδικών, και ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Eκπαίδευση των Eκπαιδευτών” στην Αθήνα (1o Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, Πλάκα) από τις 12 έως τις 15 Απριλίου 2018 . Υπεύθυνοι συντονισμού ήταν η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Άνεμος Ανανέωσης, ο Δήμος Αθηναίων και η Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών Σεβασμός στην Ελλάδα (Respect for Greece – RfG), ενώ η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το Γερμανικό Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα  (Independent  Institute for Environmental Issues – UfU) σε συνεργασία με μία ομάδα Ελλήνων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 19 καθηγητές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), εκπαιδευτικοί από την περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικοί σύμβουλοι, καθώς και οι 3 βοηθοί ερευνητές από τον Άνεμο Ανανέωσης.

Επίσκεψη Γάλλων φοιτητών στο WELCOMMΟN στο πλαίσιο έρευνας για τον αστικό χώρο

By | Uncategorized, Δράσεις | No Comments

Χαιρόμαστε που οι πρωτοβουλίες του ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ είναι πάντα αντικείμενο ενδιαφέροντος  και προσφέρουν ευκαιρίες ανταλλαγής εμπειριών και συνεργασιών με ευρωπαϊκούς φορείς. Το WELCOMMON ήταν μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ και δεν ήταν μόνο ένα κέντρο φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης προσφύγων αλλά και μια ενδιαφέρουσα από πολλές πλευρές δράση κοινωνικής καινοτομίας. Αν και το WELCOMMON ως κέντρο φιλοξενίας κι ένταξης των πιο ευάλωτων προσφύγων έχει τελειώσει με την μορφή που λειτούργησε για 1,5 χρόνο, αφού οι φορείς που χρηματοδοτούσαν το κομμάτι της στέγασης κυρίως (Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μέσω της συνεργασίας με την ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων) έκριναν ότι δεν χρειάζονται παρόμοιες δομές, δεχόμαστε ακόμα πολλές επισκέψεις φορέων που θέλουν να μελετήσουν και να συζητήσουν μαζί μας το καινοτόμο μοντέλο μας. Η πιο πρόσφατη επίσκεψη ήταν 40 φοιτητών από τη Γαλλία μαζί με καθηγητές τους στις 29/3.

Φωτογραφία του χρήστη Welcommon.

Οι φοιτητές προέρχονταν από τις πολιτικές επιστήμες και την αρχιτεκτονική κι ενδιαφερόντουσαν ιδιαίτερα για τα θέματα του αστικού χώρου. Παρακολουθούν δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, αυτό για τις «Στρατηγικές και Διακυβέρνηση μητροπόλεων» («Strategies and Metropolitan Governance»), που συντονίζεται από τον καθηγητή Gilles PINSON του Po Bordeaux – Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών (Institute of Political Studies) καθώς και το μάστερ («Ευφυΐα και Αρχιτεκτονική των Περιφερειών («Intelligence and Architecture of the Territories») που συντονίζεται από τon καθηγητή Stéphane Hirschberger στη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Τοπίου του Bordeaux (School of Architecture and Landscape).

Φωτογραφία του χρήστη Welcommon.

Οι φοιτητές συμμετείχαν όλοι μαζί σε ένα ταξίδι μελέτης (study visit) στην Αθήνα το διάστημα 28-30 Μαρτίου. Στο πλαίσιο του ερευνητικού τους έργου ενδιαφέρθηκαν να «ανακαλύψουν» το WELCOMMOΝ, παρά το γεγονός ότι τους είχαμε ενημερώσει ότι δυστυχώς διακόπηκε η χρηματοδότηση του προγράμματος στέγασης και δεν είχαμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε μόνοι μας – ο Άνεμος Ανανέωσης – την λειτουργία του.

Φωτογραφία του χρήστη Welcommon.

Με μεγάλη μας χαρά ξεναγήσαμε στις δραστηριότητές μας (έστω πλέον περιγραφικά και με οπτικοακουστικό υλικό) τους γάλλους φοιτητές και τις γαλλίδες φοιτήτριες, μαζί με τους καθηγητές τους. Είναι γεγονός ότι ήδη μας έχουν επισκεφθεί πολλά πανεπιστήμια, και συνεχίζουν να επικοινωνούν μαζί μας στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων τους ή ολοκληρωμένων δράσεων τους

Τι #διαφορετικό κάναμε στο #WELCOMMON #withrefugees #refugees #

Les masters IAT #ensapBx + SGM @ScPoBx ont découvert #Athènes.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Κλιματικά Σχολεία»

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών οργανώθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΟΙXΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».  Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι και υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση στόχευε στην προετοιμασία στελεχών που με την σειρά τους θα επιμορφώσουν εκπαιδευτικούς από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (συνολικά περίπου 200 από 70 σχολεία κυρίως της Αθήνας) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και δράσης για την προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών”, Aθήνα 12-15.04.2018

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Eκπαίδευση των Eκπαιδευτών” πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (1o Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, Πλάκα) από τις 12 έως τις 15 Απριλίου 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΟΙXΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Υπεύθυνοι συντονισμού ήταν η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Άνεμος Ανανέωσης, ο Δήμος Αθηναίων και η Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών «Σεβασμός στην Ελλάδα» (Respect for Greece – RfG), ενώ η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το Γερμανικό Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα  (Independent  Institute for Environmental Issues – UfU) σε συνεργασία με μία ομάδα Ελλήνων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 19 καθηγητές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), εκπαιδευτικοί από την περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικοί σύμβουλοι, καθώς και οι 3 βοηθοί ερευνητές από τον Άνεμο Ανανέωσης.

 

 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την Αντιδήμαρχο Αθηναίων για το Παιδί, κα Μαρία Ηλιοπούλου και τον κ. Wolfgang Schwarz (από την πρωτοβουλία Respect for Greece). Στη συνέχεια, έγινε σύντομη παρουσίαση του προγράμματος από τον κ. Κωστή Κοντογιάννη, ακαδημαϊκό συντονιστή του προγράμματος) κι ακολούθησε παρουσίαση των Ανθεκτικών Πόλεων (Resilient Cities) από την κα Ανθή Χρίστου (εκπρόσωπος της Αντιδημάρχου Πρασίνου, Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας και Προστασίας του Κλίματος του Δ. Αθηναίων).

Η ομάδα των Γερμανών εταίρων του Γερμανικού Ανεξάρτητου Ινστιτούτου για Περιβαλλοντικά Θέματα (UfU) μαζί με μια ελληνική ομάδα εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών υλοποίησαν την 30ωρη εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Η εκπαίδευση περιελάμβανε θεωρητικό υλικό και πρακτικά εργαστήρια, καθώς και ένα «Ενεργειακό Έλεγχο» (Energy Tour) στους χώρους του σχολείου που σχετίζονται με ενεργειακά θέματα (λεβητοστάσιο, αίθουσες με συσκευές κατανάλωσης ενέργειας, γραφεία κα).

    

Το εκπαιδευτικό υλικό των UfU βασίστηκε στα ακόλουθα θέματα:

 • Παρουσίαση του προγράμματος 50/50 που υλοποιείται στα σχολεία της Γερμανίας
 • Εισαγωγή σε θέματα σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα, την κλιματική αλλαγή και τη μέση κατανάλωση ενέργειας σε ένα σχολείο
 • Παρουσίαση των 9 βημάτων για επιτυχή προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στα Γερμανικά σχολεία (πρώτη συνάντηση και σχηματισμός ενεργειακής ομάδας, Energy Tour στο σχολείο, διδασκαλία μαθητών, Energy Tour με τους μαθητές, μετρήσεις, προώθηση τεχνικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, «δημόσιες σχέσεις» (ενημέρωση) στο σχολείο, προτάσεις για μικρές επενδύσεις από το σχολείο, απόφαση σχετικά με τη χρήση των χρημάτων που εξοικονομούνται)
 • Εκπαιδευτικό υλικό (τι μαθαίνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια εφαρμογής ενός προγράμματος 50/50 στο σχολείο τους)
 • Παραδείγματα επιτυχούς εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία στη Γερμανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
 • Παιδαγωγικό περιεχόμενο εργαστηρίων με τους μαθητές (μέθοδοι, δραστηριότητες)
 • Μετρήσεις και εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης (θερμοκρασία, φωτισμός, συγκέντρωση CO2, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας)
 • Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
 • Τεχνική εισαγωγή σχετικά με τη θέρμανση, τον σωστό εσωτερικό αερισμό, τον φωτισμό και τον ηλεκτρισμό
 • Energy Tour στο σχολείο και δημιουργία πρωτοκόλλου με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν
 • Παραδείγματα μικρών επενδύσεων με τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν στα γερμανικά σχολεία
 • Μέθοδοι υπολογισμού της εξοικονόμησης
 • Γενικοί στόχοι της υλοποίησης του προγράμματος στα σχολεία της Αθήνας

  

Σε συνέχεια της εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε από το γερμανικό ινστιτούτο UfU, μια Ελληνική ομάδα εμπειρογνωμόνων παρουσίασε πληροφορίες για το ενεργειακό σύστημα στην Ελλάδα (Νίκος Χρυσογέλος, Άνεμος Ανανέωσης), τεχνικά στοιχεία του ελληνικού ενεργειακού συστήματος (Κώστας Θεοφυλακτός, ενεργειακός σύμβουλος) καθώς και το ενεργειακό αποτύπωμα των ελληνικών σχολείων (Κωστής Ουγγρίνης, Πολυτεχνείο Κρήτης).

Την τελευταία ημέρα του εργαστηρίου (Κυριακή 15 Απριλίου) ο κος Κωστής Κοντογιάννης (ακαδημαϊκός συντονιστής του προγράμματος) παρουσίασε το μοντέλο κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και συζητήθηκαν μέθοδοι υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και των πόρων που μπορεί να εξοικονομηθούν από τους λογαριασμούς και να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες των σχολείων εφόσον μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Η κα Μαρία Δημοπούλου και ο κος Παναγιώτης Πήλιουρας (Ελληνική ομάδα υπεύθυνη για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στην Ελλάδα) παρουσίασαν μια στρατηγική 10 βημάτων εφαρμογής του προγράμματος στα Ελληνικά σχολεία, μεθοδολογία υλοποίησης, καθώς και ερευνητικό υλικό αποτελούμενο από φύλλα αξιολόγησης και ερωτηματολόγια ειδικά σχεδιασμένα για τους σκοπούς του προγράμματος. Η Ελληνική ομάδα προσαρμογής ζήτησε από τους εκπαιδευόμενους να εμπλουτίσουν με τις ιδέες τους την προτεινόμενη μεθοδολογία και τα σχεδιασμένα ερωτηματολόγια. Ως αποτέλεσμα, προέκυψε μια εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με θέματα υλοποίησης του έργου.

Μεταξύ άλλων εργαλείων εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως το World game, ένα διαδραστικό παιχνίδι που οργανώθηκε για την κατανόηση της συμμετοχής κάθε ηπείρου στην αλλαγή του κλίματος, σε συνάρτηση με την οικονομική δύναμη και τον πληθυσμό της. Ένα παιχνίδι  για μικρούς και μεγάλους στην λογική «παίζω και μαθαίνω» για το κλίμα και την ενέργεια.

Η “Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών” ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του ρόλου των 3 βοηθών ερευνητών από τον Άνεμο Ανανέωσης (Μάγια Ανδρέου, Εύα Γρηγοριάδου, Μίλτος Τσακίρης) και μια σύντομη παρουσίαση της δικτυακής πλατφόρμας moodle από την κα Μαρία Μπούμπουκα (καθηγήτρια Πληροφορικής) η οποία θα αποτελέσει εργαλείο επικοινωνίας και συλλογής του υλικού που θα παραχθεί από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η αξιολόγηση της “Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών” από τους συμμετέχοντες έγινε με τη χρήση τριών μεθόδων (χρωματιστές κάρτες καταγραφής θετικών και αρνητικών εντυπώσεων, διάγραμμα σε μορφή ιστού, φύλλα αξιολόγησης) και η γενική αίσθηση ήταν πολύ καλή. Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων πιστεύει ότι η εκπαίδευση ενίσχυσε τις γνώσεις τους για το θέμα και ότι τα περιεχόμενα και οι μέθοδοι που παρουσιάστηκαν θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό που προκύπτει από την αξιολόγηση είναι ότι σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται καλά προετοιμασμένοι μέσω της κατάρτισης που παρακολούθησαν για να υποστηρίξουν την εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο τους.

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των εταίρων (WoR, UfU), με σκοπό την αξιολόγηση του της “Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών” και συζητήθηκαν οι ευρύτεροι στόχοι υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, συζητήθηκαν μέτρα που θα μπορέσουν να διατηρήσουν σε βάθος χρόνου ζωντανό το ενδιαφέρον της σχολικής κοινότητας να συμμετάσχει ενεργά στην εφαρμογή του προγράμματος (π.χ. διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών, ορισμός νέας ομάδας ενέργειας κάθε ένα ή δύο χρόνια κ.ά) και ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν συμπεριληφθούν θέματα ή / και μεθοδολογίες που εισάγει το πρόγραμμα στη διδακτέα ύλη των μαθητών.

Το πρόγραμμα «ΑΝΟΙXΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (CLIMATE SCHOOL Be.At) υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Άνεμος Ανανέωσης», την Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών «Respect for Greece» (Σεβασμός για την Ελλάδα» και το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα (Independent Institute for Environmental Issues-UFU). Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε κι επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative), η οποία αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMUB). Υλοποιείται με την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

 • ενίσχυση των γενικότερων προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και συμμετοχή τους στην προστασία του κλίματος και στην μείωση της σπατάλης ενέργειας,

 • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης ρεύματος) των σχολικών κτιρίων (κατά 5%)

 • γενικότερη προσπάθεια μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 28 μηνών (2017- 2019) και στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την κλιματική αλλαγή και την κατανάλωση ενέργειας στις σχολικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων (ΔΑ).