Monthly Archives

Ιούνιος 2018

Πρόσκληση για συλλογή κι ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών

By | Δράσεις | No Comments
Θα σας ενδιέφερε να συνεργαστείτε με μια γαλλική κοινωνική επιχείρηση που συλλέγει χωριστά χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια και παράγει βιοντίζελ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα;
 
Το έργο BIOHEC-LIFE στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση νέων τεχνολογιών που θα επιτρέψουν τη βελτιστοποιημένη ανάκτηση και επεξεργασία του χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου για την παραγωγή βιοντίζελ που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί σε τοπικό στόλο οχημάτων.  
 
Το έργο συντονίζεται από την Gecco, μια γαλλική και κοινωνική επιχείρηση που αναπτύσσει το έργο αυτό στη Λιλ (Γαλλία) και συγκέντρωσε τέσσερις εταίρους. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βρεθούν οι ευρωπαϊκές κοινωνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια συνεργασία με τη Gecco για την υλοποίηση του σχεδίου στη χώρα τους. Άλλοι εταίροι του έργου είναι το Rre-use Network και το think-and-tank “POUR LA SOLIDARITÉ-PLS
 
Μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του 2017, η PLS διεξήγαγε μια μελέτη αγοράς για να προσδιορίσει πού θα υπήρχαν οι δυνατότητες να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα σε μια τέτοια προοπτική στην Ευρώπη. Βάσει πολλών κριτηρίων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 4 χώρες είχαν ισχυρές δυνατότητες υλοποίησης της δραστηριότητας και η Ελλάδα είναι μεταξύ αυτών.
 
Οι διοργανωτές καλούν κοινωνικές επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε οργάνωση που ενδέχεται να C.6_Biohec-LIFE_Partnership request (1) να συμμετάσχουν Biohec E.4_Provisional Agenda_Athens Workshop_29062018.
H ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεμος Ανανέωσης / WIND OF RENEWAL βοηθάει τους διοργανωτές να συναντηθούν με κοινωνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ή να συζητήσουν μια τέτοια προοπτική.
 

Δάσκαλοι και δασκάλες των δημοτικών της Αθήνας συμμετέχουν με ενθουσιασμό στο CLIMATE SCHOOL Be.At.

By | Δράσεις | No Comments

Παρά την υψηλή θερμοκρασία και την πρωινή ώρα, το Σάββατο 9 Ιουνίου, το 93ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στο Νέο Κόσμο ήταν γεμάτο ζωή. Αλλά τι συνέβαινε; Σε συνέχεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου για την προστασία του κλίματος και πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολείο που απευθύνονταν σε καθηγητές και καθηγήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Αθήνα, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αντίστοιχου περιεχομένου σεμινάριο επιμόρφωσης για δασκάλους και δασκάλες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολουθώντας  το πλαίσιο του προγράμματοςΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (CLIMATE SCHOOL Be.At.)”, ένα σύνολο 200 εκπαιδευτικών από 65 δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια καθώς και επαγγελματικά λύκεια της Αθήνας και γειτονικών περιοχών θα επιμορφωθούν ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν δράση και να κάνουν έρευνα στα σχολεία τους για να ευαισθητοποιήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και να αλλάξουν συμπεριφορές για να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας.

Το κουδούνι χτύπησε στις 8.30 π.μ. και οι 10 εκπαιδευτές/τριες του σεμιναρίου υποδέχτηκαν τους/τις εκπαιδευόμενους/ες που είχαν χωριστεί σε ομάδες των 20-25 ατόμων στις αίθουσες διδασκαλίας. Συνολικά, εκπαιδεύτηκε μία ενθουσιώδης και δυναμική ομάδα 105 δασκάλων. Όλοι/ες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του κλίματος, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη φορά που θα εργαστούν γι ‘αυτά με έναν τόσο πρακτικό, συνεκτικό και δομημένο τρόπο. Συγκρίνοντας για παράδειγμα με προγράμματα ανακύκλωσης ή άλλα περιβαλλοντικά προγράμματα που έχουν ήδη τρέξει στα σχολεία τους, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για να υποστηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων τους στην εφαρμογή ενός τόσο πρακτικού και βασισμένου σε ερευνητικό υπόβαθρο πρόγραμμα το οποίο θα οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα.


Λίγο πριν τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν θετικά σχόλια για την πρώτη εμπειρία και επαφή που είχαν με το πρόγραμμα μέσω της 6ωρης αυτής εκπαίδευσης, τη συνολική διάρθρωση του προγράμματος καθώς και για την ποιότητα και τον όγκο του εκπαιδευτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί και παραχθεί από την ομάδα έργου. Χαρακτήρισαν το έργο ως φιλόδοξο, προκλητικό, ενδιαφέρον, διαχειρίσιμο, οργανωμένο, καινοτόμο, μεθοδικό, πολύ καλά δομημένο, ελπιδοφόρο, καλοσχεδιασμένο. Οι προσδοκίες τους επικεντρώνονται περισσότερο στις πρακτικές εφαρμογές και τις τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσουν και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη συνεργειών με άλλους θεσμούς και συναφείς πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα και βιώσιμη εφαρμογή των στόχων του προγράμματος.

Η επιμόρφωση επικεντρώθηκε κυρίως στα ακόλουθα θέματα:

 • Ενίσχυση γνωστικού υποβάθρου σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
 • Εξοικείωση με μεθόδους δημιουργίας σχεδίου δράσης για το κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας στην κλιματική αλλαγή.
 • Εξοικείωση με μεθόδους συντονισμού δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (δημιουργία ενεργειακής ομάδας, ενεργειακού συμβουλίου, αναγνωριστική ενεργειακή περιήγηση στο λεβητοστάσιο του σχολείου κ.ά.) στο κάθε σχολείο.
 • Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εισαγωγική αναφορά σε τρόπους καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων.

training-on-climate-protection

training-on-climate-protection

Η εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος όπως παρουσιάστηκε στους/στις εκπαιδευόμενους/ες έχει δομηθεί  με βάση τα εξής 10 βήματα:

 1. Δημιουργία της Ενεργειακής Ομάδας
 2. Δημιουργία του Ενεργειακού Συμβουλίου
 3. Αναγνωριστική ενεργειακή περιήγηση του Ενεργειακού Συμβουλίου (πχ στο λεβητοστάσιο του σχολείου, σε χώρους με πολλές συσκευές κα)
 4. Μελέτη του ζητήματος της ενέργειας (γνωστικό υπόβαθρο και ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής
 5. Ενεργειακή περιήγηση Ενεργειακής Ομάδας (πχ στο λεβητοστάσιο του σχολείου, σε χώρους με πολλές συσκευές κα)
 6. Επεξεργασία δεδομένων – Σχέδιο δράσης εξοικονόμησης ενέργειας και ευαισθητοποίησης στην κλιματική αλλαγή
 7. Καμπάνια για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης στη σχολική κοινότητα
 8. Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης
 9. Προτάσεις για αλλαγές στις υποδομές του κτιρίου
 10. Αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας και ευαισθητοποίησης στην κλιματική αλλαγή

Την εφαρμογή του προγράμματος θα ακολουθεί ειδικά σχεδιασμένη ερευνητική διαδικασία παρατήρησης και συλλογής στοιχείων. Στόχος είναι η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε συνδυασμό με τα ερευνητικά δεδομένα να συνθέσουν μια μελέτη, προκειμένου ο Δήμος Αθηναίων να ενεργήσει στην κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης πιο αειφόρων πρακτικών σε όλα τα σχολεία του.

Οι 19 εκπαιδευτές/τριες που υλοποίησαν τα δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για 200 εκπαιδευτικούς είχαν προηγουμένως εκπαιδευτεί στις αρχές, τη μεθοδολογία και τους στόχους του προγράμματος «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Be.At)» σε ένα 4ήμερο σεμινάριο (30 ωρών), το οποίο πραγματοποιήθηκε επίσης στην Αθήνα στις 12-15 Απριλίου 2018 (link “Εκπαίδευση των εκπαιδευτών”). Το σεμινάριο “Εκπαίδευση των εκπαιδευτών” υλοποιήθηκε από ομάδα Ελλήνων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών μαζί με εκπαιδεύτριες του Γερμανικού Ανεξάρτητου Ινστιτούτου Περιβάλλοντος (UfU) και με το συντονισμό του κοινωνικού συνεταιρισμού “Άνεμος Ανανέωσης” και του Δήμου Αθηναίων.

Οι 200 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν σε ένα σύνολο 24 ωρών επιμόρφωσης (6 ώρες την άνοιξη του 2018, ακολουθούμενες από 14 ώρες το Σεπτέμβριο και 4 ώρες το Μάιο του 2019). Οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί θα εργαστούν για την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία τους κατά το σχολικό έτος 2018-2019, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο του 2018.

Το πρόγραμμα «Σχολεία και Κοινωνίες ανοικτές στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας –  Κλιματικά Σχολεία Αθήνα-Βερολίνο» (CLIMATE SCHOOL Be.At) υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων, την ΚΟΙΝΣΕΠ «Άνεμος Ανανέωσης», την Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών «Respect for Greece» («Σεβασμός για την Ελλάδα») και το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα  (Independent  Institute for Environmental Issues – UfU). Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε κι επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative), η οποία αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMUB). Υλοποιείται με την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

 • ενίσχυση των γενικότερων προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και συμμετοχή τους στην προστασία του κλίματος και στην μείωση της σπατάλης ενέργειας,
 • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης ρεύματος) των σχολικών κτιρίων (κατά 5%),
 • γενικότερη προσπάθεια μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 28 μηνών (2017- 2019) και στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την κλιματική αλλαγή και την κατανάλωση ενέργειας στις σχολικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων (ΔΑ).

Μάγια Ανδρέου, Εύα Γρηγοριάδου, Μίλτος Τσακίρης, βοηθοί ερευνήτριες/τές στο πρόγραμμα

Eγκαίνια έκθεσης κασιωτών δημιουργών με θέμα το “ΤΑΞΙΔΙ” στο WELCOMMON Hostel

By | Δράσεις | No Comments

Το WELCOMMON Hostel ανοίγει τις πόρτες του επίσημα στις 14/6, παράλληλα με τα εγκαίνια μιας έκθεσης δημιουργών με θέμα το “ΤΑΞΙΔΙ”.

Ξεκινάμε, λοιπόν, αυτό το νέο μας ταξίδι με το WELCOMMON Hostel, συνέχεια κι εξέλιξη άλλων ταξιδιών που συνεχίζουμε παράλληλα (η κοινωνική και πράσινη οικονομία, η κοινωνική καινοτομία στην υγεία, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του κλίματος στα σχολεία, η κοινωνική ένταξη, η ενεργειακή μετάβαση κα) ή ολοκληρώσαμε (όπως το καινοτόμο κέντρο για τους πρόσφυγες WELCOMMON ). Είπαμε έτσι να το συνδυάσουμε συμβολικά με μια εικαστική έκθεση με αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή το “ΤΑΞΙΔΙ”. Που σημαίνει ταξίδι για αναψυχή, ταξίδι της μετανάστευσης ή της προσφυγιάς, ταξίδι σε νέες ιδέες, ταξίδι στο παρελθόν, ταξίδι στη φύση, ταξίδι στην τέχνη και την δημιουργία, ταξίδι πραγματικό, “εικονικό” ή με ένα βιβλίο, ταξίδι με παρέα ή γι αυτογνωσία, ταξίδι με χρώματα, μουσικές ή διέγερση αισθήσεων.

  

Στην έκθεση “ΤΑΞΙΔΙ” συμμετέχουν με έργα τους Κασιώτες δημιουργοί – επιλέξαμε την Κάσο γιατί είναι ένα νησί που γνωρίζει καλά τις διάφορες αυτές όψεις του “ταξιδιού”. Συμμετέχουν:

Αλεξάνδου Γιώργος

Βαρμαξιδης Κώστας

Γλύτση Αγγέλα

Δαγκλέρης Θανάσης

Κιλιμάντζου Αθηνά

Μάγκου – Καραχάλιου Λίτσα

Νικολαράκη Ιωάννα

Ρουκουνάκη Μαρία

Σιδηρουργού Σοφία

Χαλκίτη Λίλιαν

Χάνουζα Όλγα

Χατζηαντωνίου Ρέα

Φούντης Κωνσταντίνος

Τα έργα των Κασιωτών δημιουργών θα εκτίθενται από τις 14 έως τις 30 Ιουνίου στην ειδική αίθουσα “Διάλογος” που έχουμε διαμορφώσει μέσα στο WELCOMMON HOSTEL για να φιλοξενεί εκθέσεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια.

Είναι και ο πρώτος σταθμός σε ένα ταξίδι συνεργασιών που ξεκινάνε η ΚΟΙΝΣΕΠ “ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ” και η ΚΟΙΝΣΕΠ “ΚΑΣΙΟΣ

Ανοίγει ο καινοτόμος ξενώνα μας WELCOMMON Hostel

By | Δράσεις | No Comments

Μια καινούργια, ποιοτική πρόταση στο χώρο του βιώσιμου τουρισμού αλλά και της κοινωνικής καινοτομίας παρουσιάζεται από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση “ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ” στην Αθήνα. Είναι το WELCOMMON Hostel, ένας ποιοτικός χώρος διαμονής για επισκέπτες/τουρίστες με άποψη που αναζητούν κάτι διαφορετικό, προσιτό, που με την διαμονή τους ως τουρίστες στηρίζουν κοινωνικούς στόχους που έχουμε θέσει, συμβάλλουν σε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Το WELCOMMON Hostel απευθύνεται σε επισκέπτες (μαθητές από προγράμματα, φοιτητές, νέους αλλά και κάθε ηλικία, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες, άτομα ή γκρουπ) που ενδιαφέρονται να συνδυάσουν την διαμονή τους σε ένα τουριστικό ξενώνα με ευρύτερα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα.

Στο WELCOMMON Hostel διαθέτουμε διαφορετικά μικρότερα ή μεγαλύτερα δωμάτια (για 1, 2, 3, 4, 5 ή 8 άτομα μαζί, με μπαλκόνι ή χωρίς, με ατομική τουαλέτα ή κοινόχρηστη) που μπορούν να φιλοξενήσουν συνολικά 160 άτομα καθώς και χώρους για δραστηριότητες. Τα δωμάτια και οι χώροι ανταποκρίνονται σε μια υψηλή αισθητική, έχουν ζωντανά χρώματα, είναι λειτουργικά, βασίζονται σε μια άποψη λιτού, δημιουργικού και καλλιτεχνικού re-use, με μικρές “πολυτέλειες” (όπως πχ βιβλία στα δωμάτια, free wi-fi, χώροι κοινωνικής συναναστροφής, κουζίνα όπου μπορεί κάποιος να μαγειρέψει). Τα δωμάτια του WELCOMMON Hostel δεν είναι όλα ίδια αλλά ανταποκρίνονται σε ποιοτικά στάνταρτ, όπως και οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίδιοι άλλα έχουν σίγουρα ίδιες βασικές ανάγκες. Τα δωμάτια είναι σχεδόν όλα διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά ανταποκρίνονται όλα σε μια υψηλή αισθητική και οι επισκέπτες επιλέγουν αυτό που τους ενδιαφέρει, ανάλογα με τα κριτήρια, την αισθητική, τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητές τους.

Το WELCOMMON Hostel δεν είναι, όμως, μόνο μια ποιοτική πρόταση διαμονής για τουρίστες. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε και άλλες υπηρεσίες ώστε να ενθαρρύνουμε ένα  μοντέλο βιώσιμου τουρισμού  και θα λειτουργούμε ως μια γέφυρα με την δημιουργική πλευρά της πόλης. Επιδιώκουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας μέσα από ένα Hostel με κοινωνική άποψη.

Επιδιώκουμε τo WELCOMMON να αποτελεί κέντρο προώθησης της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας και καινοτομίας, του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες και γιαυτό έχουμε δύο ορόφους που θα φιλοξενούν παρόμοιες δράσεις. Επίσης, διαμορφώσαμε ειδικό χώρο, την αίθουσα “Διάλογος”, όπου μπορούμε να φιλοξενήσουμε σεμινάρια, εργαστήρια, εικαστικές εκθέσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η αίθουσα μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση της και διαθέτει οπτικο-ακουστικές υποδομές προβολής, παρουσιάσεων και συζητήσεων.