Παρέμβαση για το σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» από την Ομάδα για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία και την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)

Δελτίο Τύπου της Ομάδας Εργασίας για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία που προέκυψε από το  Forum Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του 2019 και επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

30-1-2020

Παρέμβαση από την Ομάδα για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία και την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) στο σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί»

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι μια ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας η οποία αποτελείται από μέλη συνεταιρισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, κέντρων στήριξης, δικτύων αλλά και μεμονωμένων ερευνητών/ριών, ακαδημαϊκών. Το Φόρουμ διοργανώνει κάθε χρόνο από το 2014 και μετά μια ετήσια συνάντηση ανταλλαγής και διαλόγου όπου εγχειρήματα από το πεδίο συνομιλούν με θεσμικούς εκπροσώπους για το παρόν και το μέλλον της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και του συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δημιουργήθηκε μία Ομάδα Εργασίας για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία με στόχο την προώθηση της ενοποίησης της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Στην Ομάδα αυτή συμμετέχουν μέλη του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και εκπρόσωποι της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών, μέλη της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA)  και της Επιτροπής Συνεταιριστικού Δικαίου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA), του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSECoop”, της ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεμος Ανανέωσης και του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Δίκτυο ΚΑΠΑ).

Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η Ομάδα Εργασίας για την Ενοποίηση της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας και η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (I.C.A.), συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις τους προκειμένου να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί». Κοινός τόπος των εν λόγω παρεμβάσεων είναι πως το σχέδιο νόμου δεν υιοθετεί σε όλη την έκταση του το πνεύμα της συνεταιριστικής ταυτότητας (πυρήνας του οποίου είναι οι συνεταιριστικές αξίες και αρχές – αφετηρία για τη διαμόρφωση του συνεταιριστικού τομέα και της νομοθεσίας κάθε χώρας) καθώς και διεθνείς συστάσεις τις οποίες η χώρα μας έχει αποδεχτεί και συνυπογράψει (Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – ILO).

Κρίνουμε ότι το σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί», εάν ψηφιστεί ως έχει, αντί να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου των αγροτικών συνεταιρισμών που τόσο ανάγκη έχει ο αγροτικός χώρος της Ελλάδος, ενδεχομένως να αποτελέσει τροχοπέδη τους.

Η Ομάδα Εργασίας για την Ενοποίηση της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (I.C.A.) αιτούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα εξής:

α) Να παρατείνει την δημόσια διαβούλευση ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος πληροφόρησης και εύλογη προθεσμία στους συνεταιρισμούς και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, να εκθέσουν τις απόψεις τους.

β) Να επιτρέψει στην Επιτροπή Συνεταιριστικού Δικαίου  της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας να συνδράμει ώστε να διασφαλισθεί η συνεταιριστική ταυτότητα και να μεταφραστούν/μετατραπούν οι συνεταιριστικές αξίες και αρχές σε νομικούς κανόνες.

γ) Να επιτρέψει σε ειδικούς του συνεταιριστικού δικαίου και του αγροτικού κόσμου της χώρας μας να συνδράμουν ώστε κατά την τελική επεξεργασία και διαμόρφωση του σχεδίου νόμου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της χώρας μας, του αγροτικού της τομέα και των συνεταιρισμών της.

Ευελπιστούμε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να κατανοήσει τον προβληματισμό μας και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας για την βελτίωση του σχεδίου νόμου ώστε να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη του αγροτικού συνεταιριστικού τομέα της Ελλάδος.

Ομάδα για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία

Σχετικοί σύνδεσμοι

  • Ανταπόκριση της ICA στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Κυβέρνησης της Ελλάδος

https://seforum.gr/antapokrisi-ica-schedio-nomoy-agrotikoys-synetairismoys/

(http://www.diktio-kapa.dos.gr/?page_id=720)

  • Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – ILO

(http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Sistasi193.pdf

και http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Inter193GR.pdf)

Η Ομάδα Εργασίας για την Ενοποίηση της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας του Forum Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας το οποίο ιδρύθηκε το 2014 αποτελείται από εκπροσώπους Ελληνικών Συνεταιριστικών Ενώσεων – Ομοσπονδιών, Οργανώσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων

(https://gr.boell.org/el/2020/01/14/ergastirio-gia-tin-enopoiisi-tis-synetairistikis-nomothesias-stin-ellada)

Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA), η οποία ιδρύθηκε το 1895 και σήμερα έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), είναι το παγκόσμιο αντιπροσωπευτικό όργανο το οποίο ενώνει, προωθεί και εξυπηρετεί τους συνεταιρισμούς παγκοσμίως. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η ICA εκπροσωπεί 309 οργανώσεις μέλη από 110 χώρες σε όλο τον κόσμο, με μια ποικιλία από μέλη που προέρχονται από διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, από διεθνείς συνεταιριστικούς οργανισμούς-ομπρέλα και από κυβερνητικά τμήματα. (www.ica.coop )

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) η οποία ιδρύθηκε το 1919 είναι ένας Οργανισμός του ΟΗΕ με μέλη τις κυβερνήσεις, τις  κορυφαίες οργανώσεις εργαζομένων και τους εργοδοτικούς συνδέσμους των κρατών μελών.  (www.ilo.org)

 

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αθήνα, 30/1/2020

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Μαυρουδή Βορίδη

minister-mailbox@hq.minagric.gr

Διευθυντή πολιτικού γραφείου Υπουργού

κ. Θεοδόση Αθανασά

τηλ: 210 212 4312

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι μια ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας η οποία αποτελείται από μέλη συνεταιρισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, κέντρων στήριξης, δικτύων αλλά και μεμονωμένων ερευνητών/ριών, ακαδημαϊκών. Το Φόρουμ διοργανώνει κάθε χρόνο από το 2014 και μετά μια ετήσια συνάντηση ανταλλαγής και διαλόγου όπου εγχειρήματα από το πεδίο συνομιλούν με θεσμικούς εκπροσώπους για το παρόν και το μέλλον της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και του συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα.

Στο 6Ο Φόρουμ που διοργανώθηκε το 2019 κεντρικό μήνυμα αποτέλεσε η αναγκαιότητα ενοποίησης της κατακερματισμένης συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και η ενσωμάτωση των διεθνών συνεταιριστικών αρχών όπως διατυπώνονται στη Διακήρυξη της Συνεταιριστικής Ταυτότητας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας. Επιπλέον, η χώρα μας έχει ήδη συνυπογράψει τη Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η οποία ενσωματώνει τις ίδιες συνεταιριστικές αρχές, ενώ σε παρόμοια κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη η οποία προτρέπει τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν τις διεθνείς συνεταιρικές αρχές στη συνεταιριστική τους νομοθεσία. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δημιουργήθηκε μία Ομάδα Εργασίας για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία με στόχο την προώθηση της ενοποίησης της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Στην Ομάδα αυτή συμμετέχουν μέλη του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και εκπρόσωποι της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών, μέλη της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA)  και της Επιτροπής Συνεταιριστικού Δικαίου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA), του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”, της ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεμος Ανανέωσης και του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Δίκτυο ΚΑΠΑ).

Με αυτό το σκεπτικό, έχουμε ήδη συμμετάσχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση αναφορικά με το σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και έπειτα από συλλογική επεξεργασία (συνημμένα θα βρείτε το πλήρες κείμενο των παρεμβάσεών μας).

Λόγω της πραγματικής αγωνίας που έχουμε για το παρόν και το μέλλον όλων των νομικών μορφών των συνεταιρισμών στην Ελλάδα, αιτούμαστε μία συνάντηση με τον Υπουργό ή (σε περίπτωση αδυναμίας λόγω άλλων επιτακτικών υποχρεώσεων) με στέλεχος του Υπουργείου αρμόδιο για τα θέματα των αγροτικών συνεταιρισμών προκειμένου να εκθέσουμε και δια ζώσης τις απόψεις μας. Σε κάθε περίπτωση, θα μας ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε τον χρονικό προγραμματισμό του Υπουργείου για την κοινοβουλευτική διαδικασία και την τελική ψήφιση του νέου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Εργασίας για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία

Συνυπογράφουν οι

 

Και τα φυσικά πρόσωπα:

Βασίλειος Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας

Βασίλειος Μπιρλιράκης, Έφορος επί Εκπαιδευτικών Θεμάτων & επί Δημοσίων Σχέσεων, Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.