Προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας για τις ανάγκες του WELCOMMON

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  πρόσληψη συμπληρωματικού προσωπικού για τις ανάγκες του έργου “WELCOMMON” «προσωρινή υποδοχή και υποστηρικτές δράσεις για πρόσφυγες»

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Άνεμος Ανανέωσης» απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την συμπλήρωση ενός αριθμού θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος “WELCOMMON”. Το «WELCOMMON » είναι ένα πρότυπο κέντρο υποδοχής και κοινωνικής ένταξης προσφύγων και ευπαθών ομάδων. Υλοποιείται από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων” του Δήμου Αθηναίων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δράσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικότερες δράσεις:

(α) τη φιλοξενία των δικαιούχων (160-190 άτομα, κυρίως από ευάλωτες ομάδες) σε αξιοπρεπείς συνθήκες και σε κατάλληλο χώρο που διασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές και παροχές,

(β) την παροχή προς τους δικαιούχους ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, την ενημέρωση και παροχή κατάλληλων υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνονται στην επικοινωνία τους με τις αρχές και στην διασφάλιση των δικαιωμάτων τους,

(γ) την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρο-φαρμακευτικής φροντίδας και την στήριξή τους σε περίπτωση που χρειάζονται περαιτέρω φροντίδα ή και νοσηλεία

(δ) την κοινωνική ένταξη των δικαιούχων, την προσαρμογή τους στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα για όσο διάστημα παραμένουν στην Ελλάδα αλλά και την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους για τη χώρα προορισμού (για όσους/ες έχουν άλλες χώρες τελικού προορισμού),

(ε) την πολύ-επίπεδη και με καινοτόμους τρόπους εκπαίδευση των φιλοξενούμενων όλων των ηλικιών και την κατάρτιση (μέσα από μορφές κυρίως μη-τυπικής εκπαίδευσης)  καθώς και την ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, την ενεργή συμμετοχή τους στη λειτουργία του χώρου καθώς και σε κοινωνικές, πολιτιστικές κι άλλες δραστηριότητες, ώστε και να ενισχυθεί η αυτοεξυπηρέτησή τους μακροχρόνια αλλά και η προετοιμασία κι η ομαλή σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες όπου θα εγκατασταθούν στη συνέχεια,

(στ) την ανάδειξη καλών πρακτικών φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης προσφύγων, την ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό κι ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο, με στόχο όχι μόνο την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, της τοπικής οικονομίας και της ευημερίας των κοινωνιών φιλοξενίας των προσφύγων, προς όφελος δηλαδή και των κατοίκων της πόλης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ανεργίας ή και φτώχειας, στη βάση μιας win-win προσέγγισης και συνεργιών-συνεργασιών με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς κι επαγγελματικούς φορείς,

(ε) την δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και των περιοχών από όπου κατάγονται ή όπου θα ζήσουν στο μέλλον οι σημερινοί πρόσφυγες, συμβάλλοντας στην ειρηνική συνύπαρξη και στον διάλογο μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών.

Ο χώρος υποδοχής και ένταξης, χώρος και εργασίας του προσωπικού

Ο χώρος υποδοχής και ένταξης των προσφύγων – και άρα εργασίας του προσωπικού που θα προσληφθεί – είναι στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 4, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος, στην πρώην κλινική του ΙΚΑ την οποία έχουμε διαμορφώσει κατάλληλα για το WELCOMMON.

Η διάρκεια της σύμβασης έργου θα είναι καταρχάς για το διάστημα μέχρι 31/06/2017, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως στο χώρο υποδοχής κι ένταξης  αλλά ίσως χρειάζεται να συμμετάσχει και σε μετακινήσεις, σε υπηρεσίες ή κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, κυρίως στην Αττική. Όταν κρίνεται απαραίτητο κι ανάλογα με το ρόλο και τις απαιτήσεις ορισμένων θέσεων, κάποια στελέχη μπορεί να χρειάζεται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια, εκπαιδευτικές ή άλλες συναντήσεις σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οι γενικές απαιτήσεις των θέσεων εργασίας

Οι απαιτήσεις όλων ανεξαιρέτως των θέσεων εργασίας είναι υψηλές και απαιτούν, επιπλέον των άλλων ειδικών προσόντων για κάθε θέση εργασίας:

 • Δέσμευση καθώς και διάθεση προσφοράς, με δεδομένη την ένταση εργασίας που απαιτείται, για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
 • Ικανότητα γρήγορης προσαρμογής και ένταξης στο σύνθετο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεργασία σε ομάδα, και ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα εργασίας σε μεταβαλλόμενο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα καλής επικοινωνίας κι αποφυγής εντάσεων και αντιπαραθέσεων με το υπόλοιπο προσωπικό, τους/τις εθελοντές/τριες και τους/τις φιλοξενούμενους/νες
 • Σεβασμό στην διαφορετικότητα και τήρηση ουδετερότητας απέναντι σε θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτισμικές καταβολές
 • Κανόνες διαφάνειας, αποφυγής απάτης και αντιμετώπισης φαινομένων εκμετάλλευσης και διαφθοράς
 • Συμπεριφορές που αποτρέπουν σεξουαλικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών λόγω φύλου) και εφόσον διαπιστώνονται φαινόμενα κακοποίησης ή εμπορίας ανθρώπων να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές.
 • Τήρηση, γενικότερα, των βασικών αξιών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς των αρχών και δεσμεύσεων της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Το προσωπικό που θα επιλεγεί για συνεργασία, θα υπογράψει, στο πλαίσιο της σύμβασής του, ότι δεσμεύεται να τηρεί αυτές τις βασικές αρχές και αξίες, σε περίπτωση παραβίασής τους θα λύεται η σύμβασή του αυτομάτως.

Ειδικότητες / θέσεις εργασίας

 • Μαία (1 άτομο), θα παρέχει βοήθεια και στήριξη σε εγκύους καθώς και στα νεογέννητα (φιλοξενούμε πολλές εγκύους και βρέφη), θα συμβουλεύει σε θέματα φροντίδας βρεφών, θηλασμού και γενικότερα σε θέματα νοσηλευτικής κα. Σε κάθε περίπτωση η μαία θα συνεργάζεται με την ήδη υπάρχουσα νοσηλεύτρια και το ιατρικό προσωπικό της ΕΑΤΑ ή εθελοντές αραβόφωνους γιατρούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο WELCOMMON
 • Υποδοχή (2 άτομα), ξενοδοχειακή λειτουργία και καθημερινή τήρηση δεδομένων, επικοινωνία με τους φιλοξενούμενους για τις ανάγκες τους,
 • Διερμηνέας / Πολιτισμικός διαμεσολαβητής (1 άτομο), με καλή γνώση συγκεκριμένων γλωσσών (Φαρσί, Ουντού και αν είναι δυνατόν κι Αραβικών) και της κουλτούρας /συνηθειών των ωφελούμενων του έργου καθώς κι αγγλικών / ελληνικών. Εκτός από την παροχή των υπηρεσιών του/της μέσα στο χώρο, θα πρέπει να βοηθάει τους φιλοξενούμενους, να τους συνοδεύει στις αρχές ή σε εκδηλώσεις, να συνεργάζεται με το προσωπικό για την λειτουργία του χώρου καθώς και με τους άλλους/ες πολιτισμικούς διαμεσολαβητές
 • Υπεύθυνος/η δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (1 άτομο), που μπορεί να είναι εκπαιδευτικός, νηπιαγωγός, παιδαγωγός, κοινωνικός επιστήμονας κα. Απαιτείται σημαντική εμπειρία σε παιδαγωγικά θέματα, δυνατότητα επικοινωνίας με παιδιά από διαφορετικά περιβάλλοντα και κουλτούρες, ενέργεια και δημιουργικότητα.
 • Φύλακας του κτιρίου καθώς και υπεύθυνος γενικών καθηκόντων (1 άτομο)

Υποβολή βιογραφικού και επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Παρακαλούμε στείλτε:

 • Βιογραφικό σας, που θα περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες, προηγούμενη κοινωνική κι επαγγελματική εμπειρία, τυχόν συστατικές επιστολές, γλώσσες τις οποίες γνωρίζετε
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςγια την συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, όπου θα περιγράφετε τα κίνητρα και τους λόγους (επιπροσθέτως των οικονομικών) που σας κάνουν να ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε αυτό το πρόγραμμα. Παρακαλούμε  αναφέρετε αναλυτικά αν έχετε ξανα-εργαστεί σε πολυπολιτισμικό και απαιτητικό περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες κι αποστολή του Βιογραφικού, της Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και συνοδευτικού υλικού: windofrenewal@gmail.com

Εμπιστευτικότητα – Αξιολόγηση – Επιλογή

Για τα Βιογραφικά και τις Επιστολές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα αποστείλετε τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, την απουσία διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες, αρχές που εφαρμόζει ο «Άνεμος Ανανέωσης».

Με βάση την αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών θα δημιουργηθεί λίστα υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) που θα προσκληθούν σε συνέντευξη.

Ο «Άνεμος Ανανέωσης» δεν δεσμεύεται να προσκαλέσει όλα τα πρόσωπα που τυχόν θα υποβάλλουν αίτηση, αν δεν κριθεί, με βάση το βιογραφικό τους, ότι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος.

Χρονοδιάγραμμα

Υποβολή Βιογραφικού και Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται δεκτή μέχρι 19 Φεβρουαρίου. Βιογραφικά που θα σταλούν μετά τις 21/8 θα ληφθούν υπόψη (για να προσκληθούν οι υποψήφιοι/ες σε συνέντευξη) μόνο αν δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις εργασίας μετά από τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις της πρώτης ομάδας.

Όσοι κι όσες επιλεγούν, θα προσέλθουν σε συνέντευξη το διάστημα 20-21/2.

Για τα αποτελέσματα θα ενημερωθούν όσοι/όσες επιλεγούν το αργότερο μέχρι τις 24/2

Ποιος είναι ο «Άνεμος Ανανέωσης» 

Ο Άνεμος Ανανέωσης είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που εργάζεται για το δημόσιο καλό, την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικής ένταξης (ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, όπως νέοι, άνεργοι, μετανάστες, πρόσφυγες, άποροι κα), της πράσινης/κυκλικής οικονομίας, της οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας, του διαλόγου των πολιτισμών και της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο ενός νέου οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου.

Συνεργάζεται συστηματικά με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, διεθνείς κι ευρωπαϊκούς οργανισμούς και δίκτυα, ομάδες και πρωτοβουλίες πολιτών, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στροφή προς βιώσιμες λύσεις.

Επιδιώκει να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ της έρευνας, της γνώσης, της καινοτομίας, της κοινωνικής πρωτοβουλίας και της καθημερινότητας

Περισσότερα: www.anemosananeosis.gr

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.