Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, και πώς ανταποκρίνονται ο Άνεμος Ανανέωσης και το Welcommon Hostel

By 7 Οκτωβρίου, 2022Δράσεις

O Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal, το Welcommon Hostel και οι προσπάθειές μας για την προώθηση των

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG)

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ / Wind of Renewal και το καινοτόμο, συμπλεριληπτικό Welcommon Hostel (έργο που δημιουργήθηκε από την ΚΟΙΝΣΕΠ μας) προσπαθούν να συνδυάσουν την καθημερινότητά μας με κάποιους από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

SDG 1 No Poverty / Μηδενική Φτώχεια: δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, εκπαιδεύουμε άτομα (π.χ. πρόσφυγες και άνεργους Έλληνες) σε νέες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως ο βιώσιμος τουρισμός, η κοινωνική οικονομία, η προστασία του κλίματος, η ενεργειακή απόδοση, η κοινωνική εργασία ή η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

SDC 4 Ποιοτική εκπαίδευση: αν και είμαστε ένας οργανισμός μη τυπικής εκπαίδευσης, συμμετέχουμε σε πολλές δραστηριότητες που προωθούν ποιοτική εκπαίδευση, όπως θεωρία και πρακτική (διπλή) κατάρτιση για νέους/νέες ειδικούς στην ενεργειακή απόδοση, επιμόρφωση εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών για την προστασία του κλίματος (240 εκπαιδευτικοί), εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς (100 εκπαιδευτικοί), διδασκαλία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (100 δάσκαλοι), διαπολιτισμικά μαθήματα για περισσότερους από 3000 πρόσφυγες, μετανάστες και άλλους ταξιδώτες με την υποστήριξη 370 εθελοντών.

SDG 5 Ισότητα των φύλων: εφαρμόζουμε την ισότητα των φύλων βοηθώντας τις γυναίκες πρόσφυγες να αποκτήσουν δουλειά και εκπαιδεύουμε στο Welcommon Hostel γυναίκες σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως πρακτική άσκηση, ευρωπαϊκή νεανική επιχειρηματικότητα, εθελοντισμός, επαγγελματική κατάρτιση, internship.

SDG 6 Καθαρό νερό και αποχέτευση: Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πελάτες μας να μην σπαταλούν νερό

SDG 7 Καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια: Η προσπάθειά μας είναι συνεχής με στόχο να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Έχουμε αντικαταστήσει με 190 φωτιστικά LED τους 2400 λαμπτήρες φθορισμού που διέθετε το κτίριο. Έχουμε εγκαταστήσει 20 ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή του κτιρίου για την παραγωγή ζεστού νερού για χρήση από τους πελάτες μας. Διοργανώνουμε πολλά εργαστήρια στα θέματα: μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεταιρισμοί και ενεργειακή δημοκρατία. Προσπαθούμε καθημερινά να μετατρέψουμε το Welcommon Hostel σε έναν ξενώνα μηδενικών εκπομπών αερίων που αλλάζουν το κλίμα, δηλαδή σε ένα κτίριο φιλικό προς το κλίμα, που θα είναι και χώρος επίδειξης για παρόμοια κτίρια.

SDG 8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: Το Welcommon Hostel είναι ένα κέντρο κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας και οικονομίας. Οι στόχοι μας είναι

(α) να επιτύχουμε την οικονομική βιωσιμότητα του καινοτόμου ξενώνα μας και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην κοινωνική και πράσινη οικονομία για άνεργους ντόπιους, πρόσφυγες, μετανάστες αλλά και άλλους νέους/νέες .

(β) να βοηθήσουμε πρόσφυγες και νέους/νέες να αυτοαπασχοληθούν και να δημιουργήσουν νέες μικρομεσαίες και κοινωνικές επιχειρήσεις σε τομείς όπως ο βιώσιμος τουρισμός, η ανακύκλωση, οι έθνικ κουζίνες, ο πολιτισμός, η πράσινη/κυκλική οικονομία, η ενεργειακή απόδοση, η ηθική μόδα κ.α.

(γ) να παρουσιάσουμε προτάσεις και να αναπτύξουμε συνεργασίες για την απασχόληση των νέων και αναζητούμε υποστηρικτικά σχήματα όπως η «εγγύηση για τη νεολαία» και η «Ευρωπαϊκή Νεανική Επιχειρηματικότητα»

Έχουμε ήδη:

– Διοργανώσει περισσότερα από 50 σεμινάρια σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, δήμους, κοινωνικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς για την κοινωνική και πράσινη καινοτομία / οικονομία, την κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενεργειακή μετάβαση και τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, τη διδασκαλία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη συμμετοχή συνολικά πάνω από 3000 ατόμων.

Συνεισφέρει στη μελέτη «Πράσινη και κοινωνική καινοτομία για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας».

– Υποστηρίζει έρευνες από Πανεπιστήμια για την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική ένταξη, ενώ το μοντέλο μας έχει αξιοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό υλικό σε πανεπιστήμια και έρευνες

– Ενδυναμώσει και εκπαιδεύσει περισσότερους από 3000 πρόσφυγες, άνδρες και γυναίκες- χωρίς μάλιστα επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις – και συνδέσαμε μερικούς από αυτούς με την αγορά εργασίας.

– Εκπαιδεύσει 11 Έλληνες νέους και νέες σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του κλίματος (EUKI “YESclima“).

– Σχεδιάσει κάποια νέα έργα για την κοινωνική ένταξη και την προετοιμασία των γυναικών (ντόπιες, πρόσφυγες, μετανάστριες) σε πράσινα και κοινωνικά επαγγέλματα. Αναζητούμε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για το αρχικό κεφάλαιο για την ίδρυση μικρομεσαίων / κοινωνικών επιχειρήσεων.

SDG 9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές: Έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με επαγγελματικές ενώσεις για την προώθηση της πράσινης οικονομίας και νέων πράσινων θέσεων εργασίας για αναζωογόνηση της οικονομίας και μια καθαρή, μηδενικών εκπομπών, φιλική προς το κλίμα οικονομία

SDG 10 Μείωση των ανισοτήτων: Δεσμευόμαστε να επενδύσουμε τυχόν “κέρδη” από το Welcommon Hostel – μετά την εξόφληση των χρεών και των επενδύσεων – σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές βελτιώσεις, να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο συστέγασης και κοινωνικής στέγασης για τους πιο ευάλωτους και να συμβάλουμε στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας των νοικοκυριών, προσφέροντάς τους τεχνογνωσία και υποστήριξη.

SDG 11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: Προωθούμε ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού προς όφελος όχι μόνο των τουριστών και του συνεταιρισμού μας αλλά και της τοπικής κοινωνίας και της πόλης. Έχουμε πολλές συνεργασίες με δήμους για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης, της ενεργειακής απόδοσης, των λύσεων που βασίζονται στη φύση κ.λπ. Οργανώνονται κοινωνικές ξεναγήσεις σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς.

SDG 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: Ενδιαφερόμαστε για την προώθηση κοινωνικών και πράσινων προμηθειών στον τουριστικό τομέα και συνεργαζόμαστε με άλλους συνεταιρισμούς για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών (π.χ. έχουμε σύμβαση με έναν κοινωνικό συνεταιρισμό για τον καθαρισμό του ξενώνα, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες και μετανάστες)

SDG 13 Δράση για το κλίμα : Φιλοξενούμε ή διοργανώνουμε στις αίθουσες συνεδρίων μας πολλά σεμινάρια και εργαστήρια για την προστασία του κλίματος, για ενεργειακούς ελέγχους για σχολεία και προσχέδια εκθέσεων που παραδίδονται στους δήμους χωρίς κόστος για αυτούς. Παραδείγματα: συμμετοχή σε δράσεις για το κλίμα , πρόγραμμα EUKI Climate Schools Ath.Be (73 σχολεία στην Αθήνα, 200 δάσκαλοι, χιλιάδες μαθητές), έργο EUKI YESclima (εκπαίδευση 22 Ελλήνων και Ισπανών νέων ειδικών), συμμετοχή στην Climate Alliance στην Ελλάδα ( 45 ΜΚΟ και επαγγελματικές οργανώσεις ), ενεργειακές επενδύσεις στο Welcommon Hostel,

SDG 14 Ζωή κάτω από το νερό

SDG 15 Ζωή ατην στεριά

SDG 16 Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρός θεσμός: προσφέρουμε διαπολιτισμικά μαθήματα ανοιχτά για όλους/ες, για την προώθηση του σεβασμού προς τους άλλους/ες, της συνεργασίας μεταξύ των πολιτισμών και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δημιουργούμε ισχυρές κοινότητες συνεργασίας με τη συμμετοχή τουριστών, εθελοντών, προσφύγων και κατοίκων της περιοχής.

SDG 17 Συνεργασίες για τους στόχους Έχουμε στενή συνεργασία με πολλά Πανεπιστήμια, οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματικές ενώσεις, δήμους, ευρωπαϊκά δίκτυα που προωθούν τις ίδιες αξίες και στόχους.

ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ / WIND of RENEWAL ( κοινωνικός συνεταιρισμός για την κοινωνική – πράσινη οικονομία)

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.