Προτεινόμενα υποστηρικτικά μέτρα ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας και της απασχολησιμότητας στην Κύπρο

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα διαθέτει εντυπωσιακές δυνατότητες αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και ανεργίας, συνδυάζοντας την κερδοφορία με την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη. Απώτερος σκοπός της είναι να παρέχει θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο για το κοινό καλό. Παρόλο που η κοινωνική οικονομία ξεκίνησε να κερδίζει το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών στην Κύπρο, η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος και οικονομικών κινήτρων εμποδίζει την προώθηση και ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων“. Κυριακή Δημητρίου

Ο πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Ν. Χρυσόγελος, συμμετείχε σε διαδικτυακή εκδήλωση του προγράμματος Go Social: Supporting Employability through Social Entrepreneurship’ για να παρουσιάσει την εμπειρία του φορέα και γενικότερα τις δυνατότητες της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Παρουσιάζουμε εδώ με άρθρο της Κυριακής Δημητρίου (στελέχους της κυπριακής οργάνωσης ΑΚΤΗ και μέλος της Ομάδας του έργου GoSocial) την πρόταση για υποστηρικτικά μέτρα ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και της απασχολησιμότητας στην Κύπρο, όπως τα διαμόρφωσαν οι εταίροι του προγράμματος. 

Προτεινόμενα υποστηρικτικά μέτρα ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας και της απασχολησιμότητας στην Κύπρο

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και χαμογελάει  της Κυριακής Δημητρίου

ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας –

Μέλος της Ομάδας του GoSocial

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα διαθέτει εντυπωσιακές δυνατότητες αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και ανεργίας, συνδυάζοντας την κερδοφορία με την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη. Απώτερος σκοπός της είναι να παρέχει θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο για το κοινό καλό. Παρόλο που η κοινωνική οικονομία ξεκίνησε να κερδίζει το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών στην Κύπρο, η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος και οικονομικών κινήτρων εμποδίζει την προώθηση και ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Το εργαστήρι δικτύωσης με θέμα ‘’Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Κύπρο’’, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου “Go Social: Υποστήριξη της Απασχολησιμότητας μέσω των Κοινωνικών Επιχειρήσεων”, έφερε μαζί σημαντικούς φορείς από τους τομείς της κοινωνικής και περιβαλλοντικής οικονομίας από την Κύπρο και το εξωτερικό, με στόχο την κινητοποίηση και δέσμευση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στη Κύπρο.

Το εργαστήρι υπογράμμισε τις δυνατότητες εφαρμογής της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε νέες και υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την Κύπρο, ιδιαίτερα σε σχέση με την βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην εργασία. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κύριες προτάσεις/εισηγήσεις που κατατέθηκαν στην διάρκεια του εργαστηρίου, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη Κύπρο. Οι συγκριμένες προτάσεις/εισηγήσεις απορρέουν από τις παρουσιάσεις των βασικών ομιλητών, αλλά και από τη συζήτηση που ακολούθησε:

 • Οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο που να επισημαίνουν τα οφέλη και τη σημασία της Κοινωνικής Οικονομίας ως φορέα διαμόρφωσης ενός πιο βιώσιμου, υγιούς και πράσινου μέλλοντος.
 • Δημιουργία μιας θετικής κουλτούρας κοινωνικής επιχειρηματικότητας ανάμεσα στην νέα γενιά μέσω της προώθησης της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης.
 • Παροχή ελκυστικών κινήτρων για τις εταιρίες, όπως φοροαπαλλαγές, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας.
 • Παροχή εύκολης πρόσβασης σε χορηγίες και επιδοτήσεις τόσο από το κράτος, όσο και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την δημιουργία νέων κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιχειρήσεων αλλά και στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που επιθυμούν να μεταπηδήσουν στην κοινωνική οικονομία.
 • Δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών, οι οποίες θα στοχεύουν στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων με απώτερο σκοπό το επιτυχημένο ξεκίνημα στην αγορά νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Συμπερίληψη απλοποιημένων διαδικασιών υποβολής προσφορών και ετήσιων αναφορών που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του νέου νόμου κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Εκπαίδευση της νέας γενιάς επιχειρηματιών σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία θα βασίζονται στις αρχές της Κυκλικής και Πράσινης Οικονομίας,
 • Δημιουργία αναγνωρισμένων πιστοποιητικών/ετικετών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η προβολή τους ανάμεσα στους καταναλωτές,
 • Προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας παρέχοντας προγράμματα κατάρτισης σε μετανάστες και πρόσφυγες, για πράσινες θέσεις εργασίας, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 • Εκπαίδευση άνεργων και κοινωνικά ευάλωτων νέων σε θέματα και επαγγέλματα που σχετίζονται με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την πράσινη-κυκλική οικονομία.
 • Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στις παρούσες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και προκλήσεις που αφορούν στην κυπριακή πραγματικότητα.
 • Παροχή πρακτικής καθοδήγησης σε άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα για να δοθούν λύσεις στις επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19 με στόχο την ανάκαμψη.
 • Προώθηση συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Παρόλο που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η κοινωνική οικονομία έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται στην Κύπρο. Απαιτείται καλύτερη συνεργασία αλλά και δέσμευση για στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων από τις δημόσιες αρχές, τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Οι συντονισμένες δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μηχανισμών στήριξης, η παροχή οικονομικών κινήτρων, η κινητοποίηση πόρων, η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των καταναλωτών, αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία για την ανάπτυξη του τομέα.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: www.gosocialcy.eu

Το παρόν κείμενο έχει αναπτυχθεί υπό την αιγίδα του ‘Go Social: Supporting Employability through Social Entrepreneurship’, ένα έργο χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με εταίρους τους οργανισμούς: Famagusta Walled City Association (MASDER), AKTI Project and Research Centre και Famagusta Women Centre Association (MAKAMER).                                                                

Τα περιεχόμενα του άρθρου αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν τις απόψεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.