WELCOMMON, ένα κοινωνικά καινοτόμο σχέδιο για πρόσφυγες, κι όχι μόνο

Το Welcommon είναι ένα πρότυπο κέντρο υποδοχής και κοινωνικής ένταξης προσφύγων και ευπαθών ομάδων. Υλοποιείται από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων” του Δήμου Αθηναίων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ref-plateiaVictorias

Με το WELCOMMON, o «Άνεμος Ανανέωσης» επιδιώκει να αναδείξει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το προσφυγικό που συνδυάζει την διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και την παροχή οργανωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας τους με την ενδυνάμωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, με τρόπο που συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ίδιων αλλά και των τοπικών κοινοτήτων. Συνδυάζει την κοινωνική καινοτομία με την εμπειρία από πολλά και διαφορετικά μοντέλα και καλά παραδείγματα που έχουμε μελετήσει και γνωρίσει, ιδιαίτερα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Το σχέδιο έχει προκύψει μετά από πρωτοβουλία του “Ανέμου Ανανέωσης” και μέσα από την συστηματική συνεργασία του «Ανέμου Ανανέωσης» με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, το Φόρουμ Προσφύγων, το πολιτιστικό κέντρο ΑNASA και τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων.

art1

Τι είναι το WELCOMMON

To WELCOMMON (welcome in common) είναι μια καινοτόμος προσέγγιση που αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο την φιλοξενία και διασφάλιση των δικαιωμάτων όσων δικαιούνται προστασίας (αξιοπρεπείς συνθήκες), των άμεσων κι επειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει μεγάλη ομάδα προσφύγων στην Ελλάδα, με την συμμετοχή όμως και των ίδιων των προσφύγων (μαζί, in common).

rooms1a   rooms1b

Δεν  μένει, όμως, μόνο στη φιλοξενία. Προχωράει και στο επόμενο βήμα, που είναι η ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχει κάθε πρόσφυγας, κάθε άνθρωπος. Επιδιώκει οι πρόσφυγες να μην είναι αποκομμένοι από την κοινωνία, την εκπαίδευση, την εργασία αλλά να ενταχθούν σε αυτά, όσο τουλάχιστον παραμένουν στη χώρα μας. Η διάσταση αυτή που σήμερα δεν υπάρχει στα προγράμματα φιλοξενίας θεωρούμε ότι  θα συμβάλλει και στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Αναδεικνύουμε δηλαδή και προωθούμε μια προσέγγιση win-win που στηρίζει και τους πρόσφυγες και τις τοπικές κοινωνίες.

Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την φιλοξενία και προστασία των προσφύγων, είναι και μια πρόταση που αναδεικνύεται στην πράξη για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν με καινοτομία και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας (φτώχεια, αποκλεισμός, ανεργία κα).

20160415_083420 

Τι περιλαμβάνει το WELCOMMON

Το πρόγραμμα WELCOMMON περιλαμβάνει:

(α) την προσωρινή φιλοξενία των προσφύγων σε αξιοπρεπείς συνθήκες και σε κατάλληλο χώρο που διασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές και παροχές. Οι φιλοξενούμενοι πρόσφυγες μένουν σε χωριστά δωμάτια, με τις αναγκαίες υποδομές και υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για άλλες δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό ενοικιάσαμε, επισκευάσαμε και διαμορφώσαμε κατάλληλα, μέσα σε ένα μήνα με πολύ δουλειά και μεράκι, και με ελάχιστα χρήματα, ένα κτίριο που είχε χρησιμοποιηθεί ως κλινική στο παρελθόν, με σκοπό να φιλοξενήσει άμεσα 150-250 πρόσφυγες.

?

(β) την παροχή προς τους πρόσφυγες που θα διαμένουν στο WELCOMMON ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, την ενημέρωση και παροχή κατάλληλων υπηρεσιών, ώστε αυτοί να διευκολύνονται στην επικοινωνία τους με τις αρχές και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους,

(γ) την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, την προσαρμογή τους στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα για όσο διάστημα παραμένουν στην Ελλάδα, αλλά και την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους για τη χώρα προορισμού, για όσους/ες έχουν άλλες χώρες τελικού προορισμού,

(δ) την ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των προσφύγων (αλλά και άλλων ευάλωτων ομάδων συμπολιτών μας που βιώνουν την κρίση), μέσα και από τη ενεργή συμμετοχή τους στη λειτουργία του χώρου καθώς και σε κοινωνικές, πολιτιστικές κι άλλες δραστηριότητες, ώστε και να ενισχυθεί η αυτοεξυπηρέτησή τους μακροχρόνια αλλά και η προετοιμασία κι η ομαλή σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες όπου θα εγκατασταθούν στη συνέχεια

(ε) την ανάδειξη καλών πρακτικών φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης προσφύγων, την ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό κι ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο, με στόχο όχι μόνο την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, της τοπικής οικονομίας και της ευημερίας των κοινωνιών φιλοξενίας των προσφύγων, προς όφελος δηλαδή και των κατοίκων της πόλης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ανεργίας ή και φτώχειας, στη βάση μιας κοινά επωφελούς προσέγγισης και συνεργιών-συνεργασιών με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς κι επαγγελματικούς φορείς,

(στ) την δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και των περιοχή από όπου κατάγονται ή όπου θα ζήσουν στο μέλλον οι σημερινοί πρόσφυγες, συμβάλλοντας στην ειρηνική συνύπαρξη και στον διάλογο μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που ξεκινάμε περιλαμβάνονται, επίσης:

  • Μαθήματα γλωσσών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φιλοξενούμενων, αλλά και από τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες προς άλλους ενδιαφερόμενους (κυρίως αραβικά)
  • Προσπάθεια ένταξης των παιδιών που θα φιλοξενούνται τόσο στην τυπική όσο και στην μη-τυπική εκπαίδευση, ενώ θα υπάρχει πρόνοια για ενισχυτική διδασκαλία, κοινωνική και περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκμάθηση γλωσσών κα
  • Δημιουργική απασχόληση για κάθε ηλικία, με έμφαση στη ζωγραφική, στη μουσική, στην φωτογραφία, στις δημιουργικές κατασκευές κα
  • Δημιουργία ενός κοινωνικού ιατρείου με εθελοντές γιατρούς (κυρίως αραβόφωνους) που θα παρέχουν φροντίδα και συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Μαθήματα μαγειρικής και ανταλλαγή κουλτούρας της κουζίνας
  • Συμμετοχή σε πολιτιστικές και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες
  • Σύνδεση με άλλους ενδιαφερόμενους/ες πολίτες (ελλήνων, μεταναστών ή προσφύγων) για την από κοινού αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, ιδιαίτερα μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Για το σκοπό αυτό θα οργανώνουμε τακτικά συναντήσεις γνωριμίας για να διερευνηθούν δυνατότητες επιχειρηματικότητας και εργασίας τόσο για πρόσφυγες και μετανάστες όσο και για έλληνες πολίτες.

hands roll Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Η απασχόληση ανέργων σε ποιοτικές και κοινωνικά χρήσιμες εργασίες

Η άποψή μας ότι η οργανωμένη υποδοχή και φιλοξενία των προσφύγων κινητοποιεί μια υγιή και υπεύθυνη οικονομία και δημιουργεί κοινωνικά χρήσιμες θέσεις εργασίας γίνεται πράξη με το WELCOMMON. Για την  παροχή των υπηρεσιών και την λειτουργία του κέντρου έχουν προσληφθεί μετά από δημόσια πρόσκληση κι αξιολόγηση (με βάση ένα σύνολο κοινωνικών, επαγγελματικών κριτηρίων και προσωπικότητας) εργαζόμενοι/ες που καλύπτουν ένα εύρος ειδικοτήτων. Οι περισσότεροι/ες έχουν προσφέρει ήδη πολλά σε θέματα αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες. Οι νυν εργαζόμενοι/ες ήταν στην πλειοψηφία τους μακροχρόνια άνεργοι/ες, ενώ υπάρχουν και άτομα με σημαντική εμπειρία που εργάζονταν σε σχετικούς τομείς αλλά αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν. Βασικοί όροι της σύμβασης που υπογράφεται με το προσωπικό είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η συνεργασία σε ομάδα, η τήρηση βασικών αρχών και αξιών, που κάνουν την εργασία στο WELCOMMON να διαφέρει ποιοτικά από μια οποιαδήποτε άλλη τυπική εργασία.

Η ομάδα μας είναι μια πραγματικά πολύ-πολιτισμική και δυναμική ομάδα, δεν είμαστε απλώς εργαζόμενοι αλλά ενεργοί πολίτες που επιδιώκουμε να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και κατάθεση ψυχής σε μια σημαντική κοινωνική υπόθεση.

uploads2506_six_steps 

Πώς μπορεί να συμμετάσχει και να βοηθήσει στο WELCOMMON κάποιος/α

Χωρίς την σημαντική συμμετοχή των εθελοντών δεν θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε το χώρο και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα – μέσα σε λιγότερο από 1 μήνα – και με ελάχιστο κόστος. Ένα μικρό θαύμα συντελείται. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή εθελοντών και στη λειτουργία του. Αλλά θέλουμε αυτό να γίνεται με οργανωμένο τρόπο.

Ξεκινήσαμε ήδη να φιλοξενούμε εθελοντές/ντριες από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία συμμετέχοντας σε ένα κοινωνικά καινοτόμο μοντέλο φιλοξενίας κι ένταξης και να συμβάλλουν και εκείνοι/ες με τις γνώσεις, τη διάθεση προσφοράς και την εμπειρία τους. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην φιλοξενία εθελοντών από χώρες προορισμού ώστε να προετοιμάζονται εγκαίρως κοινωνικά, επαγγελματικά και γλωσσικά όσοι/όσες θα μετεγκατασταθούν αλλού.

Ήδη πολλοί φορείς έχουν προσφέρει βοήθεια ή και υλικά για να στηρίξουν την προσπάθειά μας, και σύντομα θα δημοσιοποιήσουμε ένα μεγάλο κατάλογο για να τους ευχαριστήσουμε και δημόσια.

Συλλογικοί φορείς αλλά και πολίτες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα μας www.anemosananeosis.gr (σύντομα θα υπάρχει και ιστοσελίδα του WELCOMMON) ή στο www.facebook.com/socialcooperatives και στο www.facebook.com/welcommon.gr

όπου θα υπάρχουν αναρτήσεις για το πώς και με τι μπορεί να βοηθήσει κάποιος/α. Σίγουρα οι ανάγκες είναι πολλές και σε πολλά επίπεδα.

anemos3 

Ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών

Επιδιώκουμε συνεργασία με σχετικές πανεπιστημιακές ή άλλες σχολές και θα συμβάλλουμε να αναπτυχθούν σχετικά προγράμματα ανταλλαγών σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Ήδη ξεκινήσαμε με 4 φοιτήτριες από τη σχολή κοινωνικών επιστημών του Darmstand  που θα ασκούνται για ένα 4μηνο στο WELCOMMON στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.

Αναπτύσσουμε συνεργασίες με ευρωπαϊκά δίκτυα όπως το REVES, η CECOP, πρωτοβουλίες πολιτών όπως η γερμανική “Respect for Greece” και πολλούς άλλους φορείς και αυτοδιοικήσεις. Συνεργαζόμαστε ήδη με πρωτοβουλίες και φορείς από διάφορες χώρες, που εκφράζουν έμπρακτα την διάθεσή τους να βοηθήσουν το WELCOMMON.

Είναι αυτονόητο ότι μας ενδιαφέρει η στενή συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών όχι μόνο με όσους συνεργαζόμαστε άμεσα στο πλαίσιο του προγράμματός μας αλλά και με παρόμοια σχήματα και προσπάθειες που αρχίζουν να υλοποιούνται και στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα.

Θα συμβάλλουμε με εργαστήρια, ημερίδες, εκδηλώσεις στην ενημέρωση φορέων και δήμων που θα θελήσουν να αναπτύξουν παρόμοιες πρωτοβουλίες στην περιοχή τους και θα θελήσουν να κερδίσουν εμπειρία και τεχνογνωσία από την προσπάθειά μας.

Ποιος είναι ο Άνεμος Ανανέωσης

Ο Άνεμος Ανανέωσης είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που εργάζεται για το δημόσιο καλό, την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικής ένταξης (ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, όπως νέοι, άνεργοι, μετανάστες, πρόσφυγες, κα), της πράσινης/κυκλικής οικονομίας, της οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας, του διαλόγου των πολιτισμών και της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο ενός νέου οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου.

Συνεργάζεται συστηματικά με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, διεθνείς κι ευρωπαϊκούς οργανισμούς και δίκτυα, ομάδες και πρωτοβουλίες πολιτών, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυσης της απασχόλησης και τη στροφή προς βιώσιμες λύσεις.

Επιδιώκει να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ της έρευνας, της γνώσης, της καινοτομίας, της κοινωνικής πρωτοβουλίας και της καθημερινότητας

Για περισσότερες πληροφορίες: windofrenewal@gmail.com

One Comment

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.