Συμμετοχή ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ σε ημερίδα για το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης

By | Δράσεις | No Comments

Συμμετοχή ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ σε ημερίδα για το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης

Στην ημερίδα στο Κολυμπάρι Χανίων με θέμα: «Το ενεργειακό μέλλον στην Κρήτη. Η σημασία των συνεταιριστικών δράσεων στην αειφόρο επίλυση του ενεργειακού προβλήματος της Κρήτης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο», συμμετείχε, ως ομιλητής, ο Νίκος Χρυσόγελος, εκπροσωπώντας τον κοινωνικό συνεταιρισμό «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ». Την ημερίδα διοργάνωσε η Ορθόδοξη Ακαδημίας Κρήτης σε συνεργασία με διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων και ο «Άνεμος Ανανέωσης, η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το OIKOSNET EUROPE (Σύνδεσμος των Ακαδημιών της Ευρώπης), ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Χανίων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Κρήτης, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Κρήτης και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Κατά την Ημερίδα τέθηκαν τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», με στόχο τη βελτίωση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και γενικά όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, όπου θα διαθέτει και θα παράγει ενέργεια με αξιοποίηση τεχνολογιών ήπιων και αειφόρων με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων. Θα είναι ο 3ος ενεργειακός συνεταιρισμός που δημιουργείται στην Ελλάδα, μετά την Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας και τον Ενεργειακό και Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Σίφνου.

Ο Νίκος Χρυσόγελος μιλώντας στο στρογγυλό τραπέζι επισήμανε:

 • Η κλιματική αλλαγή είναι μεγάλη απειλή για την ζωή, την οικονομία και την κοινωνία. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στον μεγάλο αυτό κίνδυνο. Όπως διαπιστώνει και η πρόσφατη, 3η κατά σειρά, έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την κλιματική αλλαγή «Κατεβάστε τη Θερμοκρασία»: «Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον πραγματικότητα, και καθώς ο πλανήτης υπερθερμαίνεται, κύματα καύσωνα κι άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα που μέχρι τώρα συνέβαιναν πολύ σπάνια θα είναι «η νέα κανονικότητα του κλίματος», δημιουργώντας έναν κόσμο αυξημένων κινδύνων και αστάθειας».
 • Η στρατηγική μας – αν θέλουμε να προστατέψουμε τις ανθρώπινες κοινωνίες, την οικονομία και το περιβάλλον μας – πρέπει να είναι η στροφή στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο κάλυψη 100% των αναγκών μας – και στην Κρήτη – από την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές. Οφείλουμε να πετύχουμε οριστική έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα το αργότερο μέχρι το 2050.
 • Η ενεργειακή αυτή μετάβαση πρέπει να γίνει, όμως, με τρόπο που θα είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, με τη δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών και τοπικών επιχειρήσεων καθώς και σωστό περιβαλλοντικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Η επιλογή δεν είναι μεταξύ του να προχωρήσουμε ή όχι σε απεξάρτηση από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον λιγνίτη, το κάρβουνο, τα πυρηνικά αλλά στο πώς θα το πετύχουμε και σε ποιο χρονικό διάστημα με τον πιο επωφελή για τις κοινωνίες, την οικονομία, την απασχόληση και το κλίμα τρόπο.
 • Πολλές από τις σημερινές πολιτικές (νέα λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα, αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου ή πετρελαίου, εξορύξεις υδρογονανθράκων) είναι λανθασμένες και δεσμεύουν τη χώρα σε μια λανθασμένη πορεία, ενώ δεσμεύουν σημαντικούς πόρους σε ξεπερασμένες και ρυπογόνες επιλογές από το παρελθόν.
 • Ο ρόλος ενός ενεργειακού συνεταιρισμού δεν είναι απλώς να κάνει κάποια επένδυση σε αιολική ή ηλιακή ενέργεια αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά σε όλα τα επίπεδα (ενημέρωση, σχεδιασμός, υλοποίηση επενδύσεων και σε εξοικονόμηση ενέργειας και σε ανανεώσιμες πηγές, αλλά και συμβουλευτική προς φορείς και πολίτες που θέλουν να προωθήσουν δικές τους παρεμβάσεις) με στόχο την σταδιακή αλλά κατά 100% απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
 • Ο στόχος του ενεργειακού συνεταιρισμού δεν έχει να κάνει με την είσπραξη από τα μέλη του κάποιου μικρού ή μεγαλύτερου μερίσματος μέσω των ενεργειακών επενδύσεων αλλά η προώθησης της ενεργειακής επανάστασης, η προστασία του κλίματος, η οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος και η επιστροφή του οφέλους προς όλη την κοινωνία μέσα από στοχευμένες επιλογές και στο τέλος μια μικρή απόδοση με βάση το αρχικό ποσό (500-5000, ανάλογα με το ύψος της μερίδας που θα αποφασιστεί) που θα επενδύσει κάθε πολίτης.
 • Η αντίδραση σε λανθασμένες επιλογές που έχουν γίνει στο παρελθόν σε θέματα εγκατάστασης ΑΠΕ δεν πρέπει να οδηγεί σε απόρριψη των ίδιων των ΑΠΕ, πολύ περισσότερο στη βάση παραπλανητικών επιχειρημάτων (ότι δήθεν είναι πολύ ακριβές, ότι καταστρέφουν το περιβάλλον, ότι δεν υποκαθιστούν τα ορυκτά καύσιμα, ότι δήθεν δεν μπορεί να ξεπεράσει η συμμετοχή τους το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειαζόμαστε, ότι παρόμοιες επενδύσεις εξυπηρετούν μόνο ιδιοτελή (μεγάλα) συμφέροντα και όχι τους πολίτες κα
 • Ως συνέπεια λανθασμένων επιλογών και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής δημιουργείται η εντύπωση στους πολίτες ότι πληρώνουν ακριβά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Το τέλος αυτό έπρεπε να ενισχύει αποκλειστικά την ενεργειακή στροφή από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (A.Π.Ε.). Χρειάζονταν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, αλλά τα ελλείμματα του Ειδικού Λογαριασμού και οι επιβαρύνσεις των πολιτών οφείλονται σε πληρωμές από αυτόν τον λογαριασμό που δεν έχουν σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές. Όπως επιβεβαιώνει και η ΡΑΕ στην απόφαση της 722/31-12-2014, ο λόγος αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ είναι το γεγονός ότι μέρος των πόρων που συλλέγονται για τις ΑΠ κατευθύνονται «υπέρ της μείωσης του κόστους του ρεύματος για τη βαριά βιομηχανία». Στην πραγματικότητα είναι δηλαδή μια λανθασμένη επιλογή, αντί να υιοθετηθούν κίνητρα και εργαλεία που ενισχύουν παρεμβάσεις ενεργειακής αποτελεσματικότητας στη βιομηχανία.
 • Η δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών προϋποθέτει και απαιτεί την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από τους ανάλογους συνεταιρισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο (υπάρχουν σήμερα 2.400 ενεργειακοί συνεταιρισμοί στην Ευρώπη) καθώς και σύγχρονες αντιλήψεις μάνατζμεντ και δημοκρατικής-συμμετοχικής λειτουργίας ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος και αστοχίες στις επιλογές.

Ο «Άνεμος Ανανέωσης» συμβάλει στην ενίσχυση παρόμοιων προσπαθειών όπου οι πολίτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες (Καρδίτσα, Σίφνος, Κρήτη) για δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών και συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσοντας συστηματική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών RESCoop. Είναι, επίσης, συνδιοργανωτής του διημέρου διαδραστικής εκπαίδευσης κι ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, που θα γίνει από το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, 11 – 12 Ιουνίου, στην Αθήνα, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά σε δημοτικά και συνεταιριστικά – συνεργατικά σχήματα, στην οικολογική και κοινωνική καινοτομία κα

Η ανακοίνωση της ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ) για την ΗΜΕΡΙΔΑ

Δελτίο Τύπου, 10/20­4­2015

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Με πρωτοβουλία της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και άλλων Φορέων του Νομού μας

Tο περασμένο Σάββατο (18 Απριλίου 2015), πραγματοποιήθηκε η τρίτη επιστημονική Ημερίδα, με θέμα: «Το ενεργειακό μέλλον στην Κρήτη. Η σημασία των συνεταιριστικών δράσεων στην αειφόρο επίλυση του ενεργειακού προβλήματος της Κρήτης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο», ύστερα από πρωτοβουλία της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το OIKOSNET EUROPE (Σύνδεσμος των Ακαδημιών της Ευρώπης), τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Χανίων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Κρήτης, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Κρήτης, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, και την Κοιν. Σ. Επ. «Άνεμος Ανανέωσης».

Συμμετείχαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, κληρικοί, η Βουλευτής Χανίων Βάλια Βαγιωνάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Νικ. Καλογερής, οι Δήμαρχοι Χανίων, Πλατανιά, Κισάμου, Καντάνου, Σελίνου, πολλοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της τοπικής κοινωνίας, αλλά και πολλοί πολίτες.

Κατά την Ημερίδα τέθηκαν τα θεμέλια μιας σημαντικής πρωτοβουλίας της ΟΑΚ, με στόχο τη δημιουργία ενός Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, ο οποίος θα φέρει την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ με στόχο τη βελτίωση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και γενικά όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, όπου θα διαθέτει και θα παράγει ενέργεια με αξιοποίηση τεχνολογιών ήπιων και αειφόρων με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων.

Σημαντική ήταν και η ομιλία – παρέμβαση του Γεώργιου Σταθάκη, Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας επικεντρώνοντας την προσοχή του, τόσο στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής όσο και της κοινωνικής οικονομίας, ενεθάρρυνε την υλοποίησή της πρωτοβουλίας της ΟΑΚ. Η Δάφνη Μανουσάκη, εκπρόσωπος από το «Ποτάμι», σε γραπτό μήνυμά της, τονίζει ότι «το Ποτάμι θεωρεί σημαντική την πρωτοβουλία και στηρίζει τη δραστηριοποίηση των πολιτών σε κοινές δράσεις και σε συνεταιρισμούς … με κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορούν να δημιουργήσουν το πλαίσιο που θα επιτρέψει την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συμμετοχής στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου». Από την πλευρά των ειδικών επιστημονικών εισηγήσεων, οι οποίες κάλυψαν πλήρως όλο το φάσμα των ΑΠΕ, αλλά και την ανάλυση του θέματος στην στρογγυλή τράπεζα που ακολούθησε, μπορούμε να κάνουμε μερικές βασικές διαπιστώσεις.

Για την επιδίωξη της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ είναι κρίσιμο να προσδιορισθεί επακριβώς ο τρόπος λειτουργίας τους, ώστε να:

 • επιδειχθεί το επιβαλλόμενο από την κρισιμότητα των περιστάσεων ενδιαφέρον για την προστασία της ζωής σε όλες τις μορφές της και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, όπως αυτό προβάλλεται από τις ποικίλες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως και της Εκκλησίας της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία και την πολιτική σε τοπικό και διεθνές επίπεδο,
 • τεθεί στην πραγματική του βάση το ζήτημα της εγκατάστασης έργων ΑΠΕ στην Κρήτη και να προσδιοριστεί το ενεργειακό μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης για το μέλλον,
 • οριοθετηθούν οι κατάλληλες περιοχές για την εγκατάσταση των έργων αυτών με βάση τον Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για τις ΑΠΕ, σεβόμενοι την ιστορική, την πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα των περιοχών μας,
 • ληφθούν υπόψη και να εξασφαλισθεί απολύτως ο δημόσιος έλεγχος επί των πόρων που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν, όπως είναι οι υδάτινοι πόροι,
 • προωθηθούν με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό οι αρχές και οι μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε δραστηριότητα των πολιτών
 • ενημερωθούν σωστά όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης για τη δημιουργία και λειτουργία παρόμοιων έργων, έχοντας ως στόχο το άμεσο συμφέρον της τοπικής     κοινωνίας και το «κοινόν των Κρητών».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τον αρχικό σκοπό για ενημέρωση και δραστηριοποίηση όλων των πολιτών του νησιού μας, από τον γηραιότερο ως το νεότερο, υπέρ της επάρκειας της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια με δικά της μέσα και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, όπως αυτό εκφράστηκε ποικιλοτρόπως από πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας, θα πρέπει να:

 • στηριχθεί η πορεία της Κρήτης για την ενεργειακή της επάρκεια ταυτίζοντας την με την ανάπτυξη έργων ήπιων μορφών ενέργειας και τη συνδιαχείριση αυτών των έργων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών,
 • στηρίξουμε την ανάπτυξη συστημάτων «ελεγχόμενης» παραγωγής για την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των ήπιων μορφών ενέργειας, με την οποία θα αποφεύγεται η εγκατάσταση θερμικών μονάδων, προσφέροντας ισχύ στο σύστημα όταν αυτό είναι αναγκαίο,
 • ενισχυθεί η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και να στηρίζουν τις προσπάθειες που οδηγούν στην εξοικονόμηση ενέργειας,
 • αντιμετωπισθεί η «ενεργειακή φτώχεια» ως κοινωνικό ζητούμενο, καθώς και να τονιστεί η σημασία της ανθρωπολογικής προσέγγισης της ανάπτυξης με την ισόρροπη σχέση ανθρώπου – περιβάλλοντος,
 • ενημερωθούν οι πολίτες για τα πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη από τις ΑΠΕ στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους συγκριτικά με το ορυκτά καύσιμα από λιγνίτη, άνθρακα, πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια κ.λπ. η χρήση των οποίων έχει αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στο μικροκλίμα των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στην παγκόσμια ισορροπία της φύσης.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας έγινε η παρουσίαση του νομικού πλαισίου της Εταιρίας, της οικονομικοτεχνικής μελέτης και του Ενεργειακού Συνεταιρισμού Καρδίτσας (Περάκη Χριστίνα, Νομική Σύμβουλος ΟΑΚ ΑΕ, Ιωάννης Βουρδουμπάς, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης και Μπέλλης Βασίλειος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καρδίτσας “ANKA”) και ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή των ειδικών (Δημήτριος Χρηστάκης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης, Γεώργιος Χαλκιαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιωάννης Στρογγυλός, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήματος Δυτικής Κρήτης,   Παντελής Πετσετάκης, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Δυτικής Κρήτης, Ελευθέριος Κοπάσης, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και Νίκος Χρυσόγελος, πρ. Ευρωβουλευτής, πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΩΣΗΣ» και ιδρυτικό μέλος του «Ενεργειακού και Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου».

Από τους παρευρισκόμενους έγινε κατανοητό ότι η δημιουργία μιας Εταιρίας για την Ενέργεια θα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση και την δραστηριοποίηση όλων μας σχετικά με τις ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικά για τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο τόπος μας, λόγω της ιδιαίτερης προνομιακής θέσης του, αποτελεί ιδανική επιλογή για την ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει μείωση της εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα χωρίς να επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας της Μεγαλονήσου και στην προσπάθεια για εξάλειψη του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Ο στόχος αυτός συμβαδίζει με την ανάγκη για επείγουσα αποτροπή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και για τη συντονισμένη δράση προς την κατεύθυνση αυτή, όπως αυτό εκφράστηκε ποικιλοτρόπως τόσο από τους Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.). Είναι γνωστό ότι κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα και πληθώρα άλλων ρύπων. Βέβαια αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να πληρώνουν το ειδικό τέλος στην ΔΕΗ (π.χ. ΕΤΜΕΑΡ).

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι πολύτιμες για την οικονομία, σήμερα πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, μιας και η παγκόσμια ύφεση απαιτεί βαθιές και ουσιαστικές τομές στα θεμέλιά της. Κάθε προσπάθεια πρέπει να υιοθετεί τις βασικές αρχές της, οι οποίες είναι πρωτίστως η αξία του ανθρώπου, πριν από το κέρδος, η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας, η διαφάνεια και πρωτίστως ο σεβασμός στις δημοκρατικές δομές. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις χτίζουν τοπικές, στέρεες κι ενδυναμωμένες οικονομίες. Μπορεί η υλοποίηση Εταιριών Λαϊκής Βάσης κατά το παρελθόν να μην είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την κοινωνία, αλλά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το πρόβλημα προήλθε από την αρχή της ιδέας.

Η πρωτοβουλία αυτή της ΟΑΚ αποτελεί μία πρώτη πρόσκληση για όλους τους

Πολίτες της Κρήτης, καθώς και όλους τους πιστούς της Κρήτης, να ενστερνιστούν την

ιδέα της ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης, καθόσον τα έργα ΑΠΕ αποτελούν την ευκαιρία για μία συλλογική ανάπτυξη της Κρήτης, βασισμένη στις τοπικές δυνάμεις του τόπου μας. Η υλοποίησή τους, μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να εξασφαλίσει πολλαπλά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά σε επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, με τη συμμετοχή πραγματικά ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών για το περιβάλλον και όχι στοχευμένων στο ευκαιριακό κέρδος, οραματιζόμενοι την Κρήτη της πολύπλευρης ουσιαστικής ανάπτυξης μέσα από τη συλλογική συνέργεια.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν για τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής υπογράφοντας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και εξουσιοδοτώντας ως υπευθύνους για την ολοκλήρωση του Καταστατικού και την πραγματοποίηση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τους εξής:

 • Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος και Σεβ Μητρ. Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, ως Προεδρεύοντες,
 • Παντελή Πετσετάκη, Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, Οικονομολόγο,
 • Ιωάννη Βουρδουμπά, Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης,
 • Λευτέρη Κοπάση, Διευθύνων Σύμβουλο ΟΑΚ Α.Ε.
 • Ιωάννη Στρογγυλό, Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Κρήτης και
 • Κων. Β. Ζορμπά, Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ.

 

Οι πρώτες δαπάνες για την γραμματειακή υποστήριξη της Εταιρείας θα καλύπτονται με επιχορηγήσεις της από την Oρθόδοξο Aκαδημία Κρήτης και το

Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας από άλλους φορείς της Κρήτης ή και από άλλους πόρους.

Κλείνοντας τη συνάντηση ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης τόνισε τη σημασία της ενότητας των πολιτών της Κρήτης και την ευαισθησία που πρέπει να δείξουμε σε θέματα ανάπτυξης της Κρήτης, τα οποία πρέπει να είναι προς το συμφέρον και μόνο του νησιού. Προσκάλεσε όλους να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και ευχήθηκε η πρωτοβουλία αυτή να είναι επιτυχής.

Η παραπάνω συνάντηση καλύφθηκε επίσης από τη δημοσιογράφο Ματούλα Παντελάκη για το τηλεοπτικό σταθμό «Αιγαίο TV» και τις Γερμανίδες δημοσιογράφους Susanne Scharz και Susanne Götze, οι οποίες συνεργάζονται με το Περιοδικό “Klimaretter”, την “Frankfurt Rundschau” και την «Zeit – online» σε θέματα κλιματικών αλλαγών και προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ενεργειακοί σχολικοί συνεταιρισμοί

By | Δράσεις | No Comments

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε ημερίδα με θέμα την

πιλοτική δημιουργία ενεργειακών σχολικών συνεταιρισμών

 Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Π.Ε.  συνδιοργανώνουν ημερίδα σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  “Άνεμος Ανανέωσης” με θέμα :

«Ενεργειακοί σχολικοί συνεταιρισμοί»

Η ημερίδα  θα  πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2015  στο 9ο Γυμνάσιο Αιγάλεω (κοντά στη στάση Μετρό Αγ. Μαρίνα,  χάρτης σχολείου: http://tinyurl.com/luhbkxj) και ώρες 17.00-20.30.

Σκοπός είναι η προώθηση ολοκληρωμένων και καινοτόμων παρεμβάσεων με θέμα «ενεργειακοί σχολικοί συνεταιρισμοί», που στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών σε περιβαλλοντικά κι ενεργειακά θέματα, στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων,  στη δημιουργία βιώσιμων γειτονιών αλλά και στην ενίσχυση της συνεργασίας, της κοινωνικής καινοτομίας και ενός ουσιαστικού ανοίγματος του σχολείου στην γειτονιά και στην κοινωνία.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ενεργειακής και οικολογικής αναβάθμισης του σχολείου με συνεργατικό και καινοτόμο τρόπο μέσω εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας όσο και διαφορετικών μορφών ανανεώσιμων πηγών (πχ φωτοβολταϊκά, μικρή ανεμογεννήτρια, συστήματα γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας, αξιοποίηση μαγειρικών ελαιών για παραγωγή ενέργειας – βιοκαύσιμο κα). Όσον αφορά ειδικά τους μαθητές, πέρα από το περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τους δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να εμπνευστούν και να εξοικειωθούν με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και κατασκευών, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την τεχνογνωσία που αποκομίζουν από τη φοίτηση τους στο σχολείο.

Στην ημερίδα θα αναπτυχθεί η βασική ιδέα δημιουργίας ενός δικτύου εκπαιδευτικών και φορέων που θα δραστηριοποιηθεί στην προώθηση των ενεργειακών σχολικών συνεταιρισμών. Ο ρόλος του σχολείου μπορεί να είναι καταλυτικός, όχι μόνο σε επίπεδο απόκτησης γνώσεων αλλά και διαμόρφωσης στάσεων ζωής και υιοθέτησης νέων αξιών και μοντέλων κοινωνικής οργάνωσης αλλά και διαμόρφωσης ενεργών πολιτών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να προωθήσουν λύσεις στα προβλήματά τους από μικρή ήδη ηλικία. Η πιλοτική δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών σε σχολεία με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών και περιοίκων παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές, το σχολείο, τη γειτονιά, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Πρόγραμμα

17.00 – 17.15: Προσέλευση

17.15 – 18.30:

– Καλωσόρισμα από τους Υπεύθυνους Π.Ε. Ελένη Νιάρχου, Ιωάννα Ντίνου, Νίκο Στεφανόπουλο, Θάνο Ιωάννου

– Παρουσίαση του προγράμματος «Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί» από τον Υπεύθυνο  της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Άνεμος Ανανέωσης» κ. Νίκο Χρυσόγελο

18.30 – 19.15:

-Παρουσίαση προγράμματος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στο 2ο Δ.Σ. Περιστερίου, κ. Πατσής   Αλέξανδρος (Δ/ντης 26ου Δ.Σ. Περιστερίου) και κ. Μπουραντάς Δημήτρης (Δ/ντης 2ου Δ.Σ. Περιστερίου)

-Παρουσίαση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: “Φωτοβολταϊκά και ενεργειακή αυτονομία” από το 5ο Γυμνάσιο Καλλιθέας, κ. Ζαννίκος Κωνσταντίνος ΠΕ19 και κ. Φασουλόπουλος Γιώργος ΠΕ04,.

– Παρουσίαση project «Υβριδικό Ηλεκτρο-Υδρογονο-κίνητο Αυτοκίνητο» από τους  εκπαιδευτικούς – μαθητές του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης, με υπεύθυνο  καθηγητή τον Εμμανουήλ Καγιαμπάκη, Εκπαιδευτικό Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Msc.

19.15 – 20.30: Συζήτηση  επί της βασικής ιδέας δημιουργίας ενός δικτύου εκπαιδευτικών και  φορέων που θα δραστηριοποιηθεί στην προώθηση των ενεργειακών σχολικών συνεταιρισμών, δυνατότητες χρηματοδότησης τέτοιων δράσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Υβριδικό Ηλεκτρο-Υδρογονο-κίνητο Αυτοκίνητο από μαθητές

By | Δράσεις | No Comments

Μαθητές και καθηγητές κατασκεύασαν και παρουσίασαν το Υβριδικό Ηλεκτρο-Υδρογονο-κίνητο Αυτοκίνητο

Ένα καινοτόμο αυτοκίνητο με όλα τα οφέλη της «καθαρής ενέργειας», ένα αυτοκίνητο του μέλλοντος που δεν καταναλώνει καύσιμα και είναι αθόρυβο στη λειτουργία του κατασκεύασαν μαθητές του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών του σχολείου και με υπεύθυνο καθηγητή τον Εμμανουήλ Καγιαμπάκη, Εκπαιδευτικό Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που διεξήχθη την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου και την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, φιλοξενήθηκε και παρουσιάστηκε το project «Υβριδικό Ηλεκτρο-Υδρογονο-κίνητο Αυτοκίνητο» από τον Εμμανουήλ Καγιαμπάκη, υπεύθυνο καθηγητή του project, τον καθηγητή Δημήτρη Αγαπάκη, καθώς και τους μαθητές Γαβριέλα Χατζάκη, Ιωάννη Κοντονασάκη και Κάρολο Χαλαμπαλάκη.

Η παρουσίαση του project πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “Άνεμος Ανανέωσης”, σε συνεργασία με το INNOVATHENS Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νέων για τη Βιώσιμη Ενέργεια (Sustainable Energy Youth NetworkSEYN). Η μεταφορά του Υβριδικού Ηλεκτρο-Υδρογονο-κίνητου Αυτοκινήτου από και προς το Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική προσφορά της Express Service και της Minoan Lines.

Το αυτοκίνητο του μέλλοντος δεν καταναλώνει καύσιμα (βενζίνη ή πετρέλαιο) που ρυπαίνουν το περιβάλλον και είναι αθόρυβο στη λειτουργία του. Στη θέση του ρεζερβουάρ των συμβατικών αυτοκινήτων έχει υποδοχή για την ηλεκτρική φόρτιση του. Η καινοτομία βρίσκεται στην μονάδα Κυψέλης υδρογόνου που κατασκευάστηκε και από την οποία φορτίζεται το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η μονάδα αυτή μπορεί να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο, παρέχοντας πλήρη αυτονομία στην κίνηση του, προσεγγίζοντας πολλαπλάσια χιλιομετρική απόσταση από την εργοστασιακή.

Η μονάδα αυτή είναι ένα πλήρες σύστημα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρο-μηχανολογικού ελέγχου, με όλα τα συστήματα ασφαλείας, καθώς επίσης και ένα ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, το οποίο μπορεί να επικοινωνεί με τοπικές και απομακρυσμένες κινητές συσκευές, μεταφέροντας δεδομένα και λειτουργικά στοιχεία μέσω internet.

Το καύσιμο που χρησιμοποιεί είναι το υδρογόνο το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο σε δύο φιάλες υδριδίων μετάλλων. Μέσω της Κυψέλης καυσίμου και ενός  τροποποιημένου Inverter DC/AC επιτυγχάνεται η ηλεκτρική φόρτιση του αυτοκινήτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρησιμοποιούμενο υδρογόνο της μονάδας πρέπει να προέρχεται από Ηλεκτρόλυση του Νερού (Η2Ο) μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα από φωτοβολταïκά πάνελς. Έτσι, το σύστημα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, τόσο κατά τη διαδικασία παραγωγής του υδρογόνου, όσο και κατά την κίνηση του αυτοκινήτου μέσα στην πόλη.

Αποτέλεσμα είναι το Ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο (Electric Smart της Mercedes) να αποκτά πλήρη αυτονομία κινητικότητας, προσεγγίζοντας πολλαπλάσια χιλιομετρική απόσταση από την εργοστασιακή, ενώ είναι φιλικό προς το περιβάλλον με μηδενικούς ρύπους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το project του Υβριδικού Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες http://electricallab.gr και http://6epal-irakl.ira.sch.gr

Εργοστασιακά χαρακτηριστικά αυτοκινήτου:

– Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 35 – 55 ΚWatt,

– Ροπή 130 Nm

– Μέγιστη περιστροφή 12.000 RPM.

– Κατανάλωση 15 ΚWh / 100 Κm

– Μέγιστη ταχύτητα 125 Κm/h

– Επιτάχυνση 0 – 60 Κm/h σε 5 secs, 0 -100 Κm/h σε 12 secs

– Αυτονομία 450 Κm

– Ισχύς Inverter 5 ΚW / 230 V A.C.

– Ισχύς κυψέλης καυσίμου H2 5 ΚW / 72 V D.C.

– Δύο φιάλες υδριδίων μετάλλων για την αποθήκευση του υδρογόνου, χωρητικότητας  2×3 m3.