Ενεργειακή φτώχεια: η εξάλειψή της απαιτεί κοινωνική και πράσινη καινοτομία

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Η ενεργειακή φτώχεια είναι μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις χώρες του Βορρά. Εμφανίζεται όμως με διαφορετικές μορφές: στην Αφρική, για παράδειγμα, υπάρχουν περιοχές όπου οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα ή σε καθαρή ενέργεια για μαγείρεμα, καθαριότητα κα.

Στην Ευρώπη, στην Αμερική κι άλλες βιομηχανικές χώρες δεν υπάρχει πλέον θέμα πρόσβασης στα ενεργειακά δίκτυα αλλά πρόβλημα – για ορισμένες κατηγορίες πολιτών – που αδυνατούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς ενέργειας (ηλεκτρισμό, θέρμανση/ψύξη, μετακίνηση κα).

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρ’ όλο που το πρόβλημα της πρόσβασης σε ηλεκτρισμό και τις ενεργειακές υπηρεσίες έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι στις φτωχότερες χώρες, η ενεργειακή φτώχεια αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια ως ένα πρόβλημα των φτωχότερων κοινωνικών ομάδων σε συνδυασμό με την άνοδο της τιμής των υπηρεσιών ενέργειας. Σε πρόσφατη μελέτη του Buildings Performance Institute Europe με τίτλο “Αlleviating fuel poverty in the EU” υπάρχει η εκτίμηση πως ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενεργειακά φτωχοί ανέρχεται σε 50-125 εκατομμύρια.

To Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, η ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ« και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΙΝΖΕΒ) ολοκληρώνουν μια πρόταση πολιτικής για την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα που, αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, επιδιώκει την προώθηση προτάσεων που ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα.

Στόχος της πρότασης αυτής είναι το πέρασμα από μια προσέγγιση που είναι κυρίως επιδοματική και δεν αντιμετωπίζει πραγματικά το πρόβλημα (ανακουφίζει μόνο προσωρινά μερικά νοικοκυριά από την πιο ακραία ενεργειακή φτώχεια) σε μια καινοτόμο κοινωνική πολιτική που συνδυάζεται αποτελεσματικά με την ενεργειακή, κλιματική και οικονομική πολιτική. Προτείνεται, λοιπόν, η σταδιακή μετάβαση σε νέο μοντέλο κοινωνικής πολιτικής που περνάει από την παθητική πολιτική (επιδόματα) στην ενεργητική πολιτική (εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας). Για τον σκοπό αυτό απαιτείται μία καινοτόμος κοινωνική πολιτική η οποία θα αλλάξει σταδιακά και τον τρόπο διάθεσης των πόρων, από τα επιδόματα προς τις επενδύσεις.

Έχει αποδειχτεί ότι τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται ετησίως με τη μορφή επιδομάτων (περίπου 650 εκατ Ευρώ τα τελευταία χρόνια) δεν μειώνουν αλλά αντίθετα συντηρούν το φαινόμενο, καθώς ανακουφίζουν προσωρινά τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ενεργειακή φτώχεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τα στηρίζουν ώστε να βγουν από αυτή την κατάσταση. Οι πόροι αυτοί που διατίθενται σήμερα με την μορφή επιδομάτων και επιδοτήσεων συνδυαζόμενοι έξυπνα, με εναλλακτικά χρηματο-οικονομικά εργαλεία (πχ Πράσινο Ταμείο, «δικαιώματα» εκπομπών αερίων θερμοκηπίου) και πόρους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε ένα κεφάλαιο της τάξης του 1 δις ευρώ ετησίως με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν προγράμματα που θα επιτυγχάνουν ταυτοχρόνως κοινωνικούς, κλιματικούς-περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους, με έμφαση στην εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας των νοικοκυριών μέσω στοχευμένων προγραμμάτων βελτίωσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κατοικιών. Μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να αναζωογονήσει δημιουργικά την οικονομία και να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίες σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ανεργία σήμερα (κλάδοι και τομείς της οικοδομής αλλά και απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ).

Επίσκεψη στο WELCOMMON από αμερικανούς σπουδαστές

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments
Μια ομάδα σπουδαστών μαζί με τους καθηγητές τους από την Tahoe Expedition Academy, ένα ενδιαφέρον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τις ΗΠΑ, επισκέφθηκε τοn χώρο προσωρινής φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης προσφύγων WELCOMMON που έχει δημιουργήσει ο ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και στις δραστηριότητές μας και πήρε συνεντεύξεις για μια ταινία που ετοιμάζει σχετικά με το προσφυγικό.
 
Η σχολή αυτή επισκέφθηκε και άλλους χώρους που σχετίζονται με το προσφυγικό με δεδομένο το ενδιαφέρον των σπουδαστών για τα κοινωνικά και διεθνή θέματα.
 
Η σχολή – που ιδρύθηκε το 2011 – προετοιμάζει με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα αλλά και με επισκέψεις πέρα από τις ΗΠΑ (πχ Καναδά και Ευρώπη) τους νέους όχι μόνο σε επίπεδο γνώσεων αλλά και χαρακτήρα «για να προωθήσουν θετικές αλλαγές τόσο στη ζωή τους όσο και στον ευρύτερο κόσμο». Στους στόχους της σχολής είναι να «παρέχει τη γνώση και το σθένος στους νέους ώστε να επηρεάσουν θετικά τον κόσμο». Οι επισκέψεις και η απόκτηση εμπειρίας είναι στο πλαίσιο της απόκτησης ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και γνώσεων, μιας ισχυρής αίσθησης των αξιών και της επιθυμία για αλλαγή στον κόσμο.

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2016, 25 – 27 Νοεμβρίου 2016

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο διεξάγεται μια σημαντική συζήτηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ οι εξελίξεις είναι συνεχείς και σε πολλά επίπεδα (πολιτικό-νομοθετικό, κοινωνικό, χρηματοοικονομικό). Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην διαμόρφωση των εξελίξεων. Για να είμαστε, λοιπόν, διαμορφωτές των εξελίξεων όλοι και όλες εμείς που επιλέγουμε να συμμετάσχουμε ή να στηρίξουμε εγχειρήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας διοργανώνουμε στις 25 – 27 Νοεμβρίου τριήμερο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2016, στην Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Impact Hub Athens), σε συνέχεια των διοργανώσεων το 2014 και 2015.

SEF

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι μια ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη βάση αξιών, αρχών και κοινών οπτικών. Δημιουργήθηκε το 2014 με στόχο τον γόνιμο διάλογο μεταξύ φορέων της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας γύρω από την ανάγκη δημιουργίας ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος, αλλά και τα χαρακτηριστικά εργαλεία που αυτό πρέπει να έχει για την ανάπτυξη και αυτο-οργάνωση του χώρου των κοινωνικών επιχειρήσεων. Μέσω της συνεργασίας και με συμμετοχικό τρόπο έχουμε διατυπώσει τις θέσεις όπως αποτυπώνονται στις διακηρύξεων των Φόρουμ του 2014 και του 2015, ενώ έχουμε ήδη επεξεργαστεί και συμφωνήσει σε έναν Κώδικα Δεοντολογίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Εκτός από το κεντρικό επίπεδο, έχουμε συν-διοργανώσει φόρουμ και σε τοπικό επίπεδο (Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη), από κοινού με τοπικούς φορείς.

tree-social
Το 2016 το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα επικεντρωθεί σε κρίσιμα θέματα όπως:

• Πως διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
• Χτίζοντας το οικοσύστημα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
• Κοινωνικός αντίκτυπος.
• Σχεδιασμός υποστηρικτικών κέντρων.
• Δημιουργία αγοράς και χρηματοδοτικά εργαλεία από και για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
• Δικτύωση πρωτοβουλιών και κοινωνικών επιχειρήσεων που επιδιώκουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση διάφορων πτυχών του προσφυγικού ζητήματος, ιδιαίτερα της κοινωνικής ένταξης.

Προσκαλούμε κοινωνικές επιχειρήσεις κάθε μορφής, συνεταιρισμούς, φορείς και ενδιαφερόμενους/ες όχι μόνο να παρακολουθήσουν αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά στο τριήμερο αυτό, αφού το μεγαλύτερο μέρος του είναι με την μορφή «εργαστηρίων» και world café.

Tην Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016 η θεματική του φόρουμ επικεντρώνεται στο προσφυγικό και στην κοινωνική ένταξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι η ανταλλαγή ιδεών και ο συνεργατικός διάλογο, και η συγκεκριμένη θεματική θα αναπτυχθεί με τη μορφή world café. Πριν το word café και ώρα 10:00 – 11:30, θα προηγηθούν σύντομες εισηγήσεις επί του θέματος.

Φέτος το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας πραγματοποιείται σε δύο χώρους:
– στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιερά Οδός) για το πρόγραμμα την Παρασκευή 25/11 απόγευμα και το Σάββατο 26/11, από το πρωί μέχρι τις 18.30
– στο Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή) για το πρόγραμμα το Σάββατο 26/11 βράδυ, 19.30 καθώς και την Κυριακή 27/11, από το πρωί μέχρι τη λήξη (10.00 – 14:00).

Μετά τη λήξη του Φόρουμ θα ακολουθήσει προαιρετική ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του WELCOMMON, ενός project που αφορά στην προσωρινή στέγαση και κοινωνική ένταξη προσφύγων (Καποδιστρίου 4, Αθήνα) και υλοποιείται από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ σε συνεργασία με την ΕΑΤΑ.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Άνεμος Ανανέωσης είναι ένας από τους συνδιοργανωτές του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις και στο διάλογο.

Το πρόγραμμα του τριημέρου θα σας κοινοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, ενώ θα ενημερώνεται συνεχώς το σάιτ του Φόρουμ http://seforum.gr/seforum2016/

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  http://seforum.gr/wp-content/uploads/2016/10/SΕForum16_Programma.pdf

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας: https://seforum2016.eventbrite.co.uk/