WELCOMMON, ένα κοινωνικά καινοτόμο σχέδιο για πρόσφυγες, κι όχι μόνο

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | One Comment

Το Welcommon είναι ένα πρότυπο κέντρο υποδοχής και κοινωνικής ένταξης προσφύγων και ευπαθών ομάδων. Υλοποιείται από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων” του Δήμου Αθηναίων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ref-plateiaVictorias

Με το WELCOMMON, o «Άνεμος Ανανέωσης» επιδιώκει να αναδείξει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το προσφυγικό που συνδυάζει την διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και την παροχή οργανωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας τους με την ενδυνάμωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, με τρόπο που συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ίδιων αλλά και των τοπικών κοινοτήτων. Συνδυάζει την κοινωνική καινοτομία με την εμπειρία από πολλά και διαφορετικά μοντέλα και καλά παραδείγματα που έχουμε μελετήσει και γνωρίσει, ιδιαίτερα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Το σχέδιο έχει προκύψει μετά από πρωτοβουλία του “Ανέμου Ανανέωσης” και μέσα από την συστηματική συνεργασία του «Ανέμου Ανανέωσης» με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, το Φόρουμ Προσφύγων, το πολιτιστικό κέντρο ΑNASA και τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων.

art1

Τι είναι το WELCOMMON

To WELCOMMON (welcome in common) είναι μια καινοτόμος προσέγγιση που αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο την φιλοξενία και διασφάλιση των δικαιωμάτων όσων δικαιούνται προστασίας (αξιοπρεπείς συνθήκες), των άμεσων κι επειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει μεγάλη ομάδα προσφύγων στην Ελλάδα, με την συμμετοχή όμως και των ίδιων των προσφύγων (μαζί, in common).

rooms1a   rooms1b

Δεν  μένει, όμως, μόνο στη φιλοξενία. Προχωράει και στο επόμενο βήμα, που είναι η ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχει κάθε πρόσφυγας, κάθε άνθρωπος. Επιδιώκει οι πρόσφυγες να μην είναι αποκομμένοι από την κοινωνία, την εκπαίδευση, την εργασία αλλά να ενταχθούν σε αυτά, όσο τουλάχιστον παραμένουν στη χώρα μας. Η διάσταση αυτή που σήμερα δεν υπάρχει στα προγράμματα φιλοξενίας θεωρούμε ότι  θα συμβάλλει και στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Αναδεικνύουμε δηλαδή και προωθούμε μια προσέγγιση win-win που στηρίζει και τους πρόσφυγες και τις τοπικές κοινωνίες.

Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την φιλοξενία και προστασία των προσφύγων, είναι και μια πρόταση που αναδεικνύεται στην πράξη για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν με καινοτομία και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας (φτώχεια, αποκλεισμός, ανεργία κα).

20160415_083420 

Τι περιλαμβάνει το WELCOMMON

Το πρόγραμμα WELCOMMON περιλαμβάνει:

(α) την προσωρινή φιλοξενία των προσφύγων σε αξιοπρεπείς συνθήκες και σε κατάλληλο χώρο που διασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές και παροχές. Οι φιλοξενούμενοι πρόσφυγες μένουν σε χωριστά δωμάτια, με τις αναγκαίες υποδομές και υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για άλλες δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό ενοικιάσαμε, επισκευάσαμε και διαμορφώσαμε κατάλληλα, μέσα σε ένα μήνα με πολύ δουλειά και μεράκι, και με ελάχιστα χρήματα, ένα κτίριο που είχε χρησιμοποιηθεί ως κλινική στο παρελθόν, με σκοπό να φιλοξενήσει άμεσα 150-250 πρόσφυγες.

?

(β) την παροχή προς τους πρόσφυγες που θα διαμένουν στο WELCOMMON ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, την ενημέρωση και παροχή κατάλληλων υπηρεσιών, ώστε αυτοί να διευκολύνονται στην επικοινωνία τους με τις αρχές και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους,

(γ) την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, την προσαρμογή τους στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα για όσο διάστημα παραμένουν στην Ελλάδα, αλλά και την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους για τη χώρα προορισμού, για όσους/ες έχουν άλλες χώρες τελικού προορισμού,

(δ) την ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των προσφύγων (αλλά και άλλων ευάλωτων ομάδων συμπολιτών μας που βιώνουν την κρίση), μέσα και από τη ενεργή συμμετοχή τους στη λειτουργία του χώρου καθώς και σε κοινωνικές, πολιτιστικές κι άλλες δραστηριότητες, ώστε και να ενισχυθεί η αυτοεξυπηρέτησή τους μακροχρόνια αλλά και η προετοιμασία κι η ομαλή σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες όπου θα εγκατασταθούν στη συνέχεια

(ε) την ανάδειξη καλών πρακτικών φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης προσφύγων, την ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό κι ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο, με στόχο όχι μόνο την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, της τοπικής οικονομίας και της ευημερίας των κοινωνιών φιλοξενίας των προσφύγων, προς όφελος δηλαδή και των κατοίκων της πόλης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ανεργίας ή και φτώχειας, στη βάση μιας κοινά επωφελούς προσέγγισης και συνεργιών-συνεργασιών με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς κι επαγγελματικούς φορείς,

(στ) την δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και των περιοχή από όπου κατάγονται ή όπου θα ζήσουν στο μέλλον οι σημερινοί πρόσφυγες, συμβάλλοντας στην ειρηνική συνύπαρξη και στον διάλογο μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που ξεκινάμε περιλαμβάνονται, επίσης:

 • Μαθήματα γλωσσών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φιλοξενούμενων, αλλά και από τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες προς άλλους ενδιαφερόμενους (κυρίως αραβικά)
 • Προσπάθεια ένταξης των παιδιών που θα φιλοξενούνται τόσο στην τυπική όσο και στην μη-τυπική εκπαίδευση, ενώ θα υπάρχει πρόνοια για ενισχυτική διδασκαλία, κοινωνική και περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκμάθηση γλωσσών κα
 • Δημιουργική απασχόληση για κάθε ηλικία, με έμφαση στη ζωγραφική, στη μουσική, στην φωτογραφία, στις δημιουργικές κατασκευές κα
 • Δημιουργία ενός κοινωνικού ιατρείου με εθελοντές γιατρούς (κυρίως αραβόφωνους) που θα παρέχουν φροντίδα και συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μαθήματα μαγειρικής και ανταλλαγή κουλτούρας της κουζίνας
 • Συμμετοχή σε πολιτιστικές και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες
 • Σύνδεση με άλλους ενδιαφερόμενους/ες πολίτες (ελλήνων, μεταναστών ή προσφύγων) για την από κοινού αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, ιδιαίτερα μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Για το σκοπό αυτό θα οργανώνουμε τακτικά συναντήσεις γνωριμίας για να διερευνηθούν δυνατότητες επιχειρηματικότητας και εργασίας τόσο για πρόσφυγες και μετανάστες όσο και για έλληνες πολίτες.

hands roll Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Η απασχόληση ανέργων σε ποιοτικές και κοινωνικά χρήσιμες εργασίες

Η άποψή μας ότι η οργανωμένη υποδοχή και φιλοξενία των προσφύγων κινητοποιεί μια υγιή και υπεύθυνη οικονομία και δημιουργεί κοινωνικά χρήσιμες θέσεις εργασίας γίνεται πράξη με το WELCOMMON. Για την  παροχή των υπηρεσιών και την λειτουργία του κέντρου έχουν προσληφθεί μετά από δημόσια πρόσκληση κι αξιολόγηση (με βάση ένα σύνολο κοινωνικών, επαγγελματικών κριτηρίων και προσωπικότητας) εργαζόμενοι/ες που καλύπτουν ένα εύρος ειδικοτήτων. Οι περισσότεροι/ες έχουν προσφέρει ήδη πολλά σε θέματα αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες. Οι νυν εργαζόμενοι/ες ήταν στην πλειοψηφία τους μακροχρόνια άνεργοι/ες, ενώ υπάρχουν και άτομα με σημαντική εμπειρία που εργάζονταν σε σχετικούς τομείς αλλά αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν. Βασικοί όροι της σύμβασης που υπογράφεται με το προσωπικό είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η συνεργασία σε ομάδα, η τήρηση βασικών αρχών και αξιών, που κάνουν την εργασία στο WELCOMMON να διαφέρει ποιοτικά από μια οποιαδήποτε άλλη τυπική εργασία.

Η ομάδα μας είναι μια πραγματικά πολύ-πολιτισμική και δυναμική ομάδα, δεν είμαστε απλώς εργαζόμενοι αλλά ενεργοί πολίτες που επιδιώκουμε να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και κατάθεση ψυχής σε μια σημαντική κοινωνική υπόθεση.

uploads2506_six_steps 

Πώς μπορεί να συμμετάσχει και να βοηθήσει στο WELCOMMON κάποιος/α

Χωρίς την σημαντική συμμετοχή των εθελοντών δεν θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε το χώρο και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα – μέσα σε λιγότερο από 1 μήνα – και με ελάχιστο κόστος. Ένα μικρό θαύμα συντελείται. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή εθελοντών και στη λειτουργία του. Αλλά θέλουμε αυτό να γίνεται με οργανωμένο τρόπο.

Ξεκινήσαμε ήδη να φιλοξενούμε εθελοντές/ντριες από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία συμμετέχοντας σε ένα κοινωνικά καινοτόμο μοντέλο φιλοξενίας κι ένταξης και να συμβάλλουν και εκείνοι/ες με τις γνώσεις, τη διάθεση προσφοράς και την εμπειρία τους. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην φιλοξενία εθελοντών από χώρες προορισμού ώστε να προετοιμάζονται εγκαίρως κοινωνικά, επαγγελματικά και γλωσσικά όσοι/όσες θα μετεγκατασταθούν αλλού.

Ήδη πολλοί φορείς έχουν προσφέρει βοήθεια ή και υλικά για να στηρίξουν την προσπάθειά μας, και σύντομα θα δημοσιοποιήσουμε ένα μεγάλο κατάλογο για να τους ευχαριστήσουμε και δημόσια.

Συλλογικοί φορείς αλλά και πολίτες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα μας www.anemosananeosis.gr (σύντομα θα υπάρχει και ιστοσελίδα του WELCOMMON) ή στο www.facebook.com/socialcooperatives και στο www.facebook.com/welcommon.gr

όπου θα υπάρχουν αναρτήσεις για το πώς και με τι μπορεί να βοηθήσει κάποιος/α. Σίγουρα οι ανάγκες είναι πολλές και σε πολλά επίπεδα.

anemos3 

Ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών

Επιδιώκουμε συνεργασία με σχετικές πανεπιστημιακές ή άλλες σχολές και θα συμβάλλουμε να αναπτυχθούν σχετικά προγράμματα ανταλλαγών σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Ήδη ξεκινήσαμε με 4 φοιτήτριες από τη σχολή κοινωνικών επιστημών του Darmstand  που θα ασκούνται για ένα 4μηνο στο WELCOMMON στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.

Αναπτύσσουμε συνεργασίες με ευρωπαϊκά δίκτυα όπως το REVES, η CECOP, πρωτοβουλίες πολιτών όπως η γερμανική “Respect for Greece” και πολλούς άλλους φορείς και αυτοδιοικήσεις. Συνεργαζόμαστε ήδη με πρωτοβουλίες και φορείς από διάφορες χώρες, που εκφράζουν έμπρακτα την διάθεσή τους να βοηθήσουν το WELCOMMON.

Είναι αυτονόητο ότι μας ενδιαφέρει η στενή συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών όχι μόνο με όσους συνεργαζόμαστε άμεσα στο πλαίσιο του προγράμματός μας αλλά και με παρόμοια σχήματα και προσπάθειες που αρχίζουν να υλοποιούνται και στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα.

Θα συμβάλλουμε με εργαστήρια, ημερίδες, εκδηλώσεις στην ενημέρωση φορέων και δήμων που θα θελήσουν να αναπτύξουν παρόμοιες πρωτοβουλίες στην περιοχή τους και θα θελήσουν να κερδίσουν εμπειρία και τεχνογνωσία από την προσπάθειά μας.

Ποιος είναι ο Άνεμος Ανανέωσης

Ο Άνεμος Ανανέωσης είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που εργάζεται για το δημόσιο καλό, την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικής ένταξης (ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, όπως νέοι, άνεργοι, μετανάστες, πρόσφυγες, κα), της πράσινης/κυκλικής οικονομίας, της οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας, του διαλόγου των πολιτισμών και της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο ενός νέου οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου.

Συνεργάζεται συστηματικά με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, διεθνείς κι ευρωπαϊκούς οργανισμούς και δίκτυα, ομάδες και πρωτοβουλίες πολιτών, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυσης της απασχόλησης και τη στροφή προς βιώσιμες λύσεις.

Επιδιώκει να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ της έρευνας, της γνώσης, της καινοτομίας, της κοινωνικής πρωτοβουλίας και της καθημερινότητας

Για περισσότερες πληροφορίες: windofrenewal@gmail.com

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

By | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments
Ο Κόμβος για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία, σε συνεργασία με το Community Evolution Foundation, το Simon Fraser University και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας πραγματοποιεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και την κοινοτική οικονομική ανάπτυξη.
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα από τις 30/9/2016 μέχρι τις 20/11/2016 και απευθύνεται:
 • σε όσους και όσες επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση εκπαιδευτή/τριας ΚΑΛΟ,
 • σε μέλη εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ και σε όσους και όσες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο της ΚΑΛΟ.
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέει οργανικά την προετοιμασία μιας πρώτης ομάδας πιστοποιημένων εκπαιδευτών/τριών με την πρακτική υποστήριξη των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχουν κοινές θεματικές ενότητες που απευθύνονται και στις 2 ομάδες συμμετεχόντων, ενώ οι εκπαιδευτές/τριες θα πλαισιώσουν την ενότητα που τους/τις ενδιαφέρει στο σεμινάριο που απευθύνεται στα εγχειρήματα.
Γενικότερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική και οργανική κοινότητα ΚΑΛΟ στην Ελλάδα.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 16/09/2016 στο info@komvos-seei.net
Περισσότερα για το πρόγραμμα, τις προσκλήσεις και τις αιτήσεις συμμετοχής εδώ

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του έργου «προσωρινή φιλοξενία και υποστηρικτές δράσεις για πρόσφυγες»

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Άνεμος Ανανέωσης» απευθύνει δημόσια πρόσκληση για κάλυψη ενός αριθμού (μέχρι 24) θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος “WELCOMMON” (κοινοτικό κέντρο και χώρος φιλοξενίας) που έχει ως σκοπό την παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε κατάλληλες κι αξιοπρεπείς συνθήκες, διατροφής και υποστήριξης προς πρόσφυγες, καθώς και προετοιμασίας για κοινωνική ένταξή τους στη χώρα προορισμού.

Δράσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικότερες δράσεις:

(α) τη φιλοξενία των δικαιούχων σε αξιοπρεπείς συνθήκες και σε κατάλληλο χώρο που διασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές και παροχές

(β) την παροχή προς τους δικαιούχους ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, την ενημέρωση και παροχή κατάλληλων υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνονται στην επικοινωνία τους με τις αρχές και στην διασφάλιση των δικαιωμάτων τους,

(γ) την κοινωνική ένταξη των δικαιούχων, την προσαρμογή τους στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα για όσο διάστημα παραμένουν στην Ελλάδα αλλά και την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους για τη χώρα προορισμού (για όσους/ες έχουν άλλες χώρες τελικού προορισμού),

(δ) την ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των δικαιούχων, μέσα και από τη ενεργή συμμετοχή τους στη λειτουργία του χώρου καθώς και σε κοινωνικές, πολιτιστικές κι άλλες δραστηριότητες, ώστε και να ενισχυθεί η αυτοεξυπηρέτησή τους μακροχρόνια αλλά και η προετοιμασία κι η ομαλή σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες όπου θα εγκατασταθούν στη συνέχεια

(ε) την ανάδειξη καλών πρακτικών φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης προσφύγων, την ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό κι ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο, με στόχο όχι μόνο την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, της τοπικής οικονομίας και της ευημερίας των κοινωνιών φιλοξενίας των προσφύγων, προς όφελος δηλαδή και των κατοίκων της πόλης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ανεργίας ή και φτώχειας, στη βάση μιας win-win προσέγγισης και συνεργιών-συνεργασιών με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς κι επαγγελματικούς φορείς,

(στ) την δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και των περιοχή από όπου κατάγονται ή όπου θα ζήσουν στο μέλλον οι σημερινοί πρόσφυγες, συμβάλλοντας στην ειρηνική συνύπαρξη και στον διάλογο μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών.

Ο χώρος φιλοξενίας και εργασίας του προσωπικού

Ο χώρος φιλοξενίας των προσφύγων – και άρα εργασίας του προσωπικού που θα προσληφθεί – θα είναι στην Αθήνα. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για το διάστημα από 1/9/2016 μέχρι 31/12/2016, με δυνατότητα ανανέωσης για το 2017.

Το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως στο χώρο φιλοξενίας και υποστήριξης αλλά ίσως χρειάζεται να συμμετάσχει και σε μετακινήσεις, σε υπηρεσίες ή κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, κυρίως στην Αττική. Όταν κρίνεται απαραίτητο κι ανάλογα με το ρόλο και τις απαιτήσεις ορισμένων θέσεων, κάποια στελέχη μπορεί να χρειάζεται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια, εκπαιδευτικές ή άλλες συναντήσεις σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οι γενικές απαιτήσεις των θέσεων εργασίας

Οι απαιτήσεις όλων ανεξαιρέτως των θέσεων εργασίας είναι υψηλές και απαιτούν, επιπλέον των άλλων ειδικών προσόντων για κάθε θέση εργασίας:

 • Συνεργασία σε ομάδα, και ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα εργασίας σε μεταβαλλόμενο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα καλής επικοινωνίας κι αποφυγής εντάσεων και αντιπαραθέσεων με το υπόλοιπο προσωπικό, τους/τις εθελοντές/τριες και τους/τις φιλοξενούμενους/νες
 • Σεβασμό στην διαφορετικότητα και τήρηση ουδετερότητας απέναντι σε θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτισμικές καταβολές
 • Κανόνες διαφάνειας, αποφυγής απάτης και αντιμετώπισης φαινομένων εκμετάλλευσης και διαφθοράς
 • Συμπεριφορές που αποτρέπουν σεξουαλικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών λόγω φύλου) και εφόσον διαπιστώνονται φαινόμενα κακοποίησης ή εμπορίας ανθρώπων να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές.

Τήρηση, γενικότερα, των βασικών αξιών και δεσμεύσεων της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα υπογράψει, στο πλαίσιο της σύμβασής του, ότι δεσμεύεται να τηρεί αυτές τις βασικές αρχές και αξίες, σε διαφορετική περίπτωση θα λύεται η σύμβασή του αυτομάτως.

Ειδικότητες / θέσεις εργασίας

 • Γραμματειακή υποστήριξη (2 άτομα)
 • Υποδοχή (ξενοδοχειακή λειτουργία) και καθημερινή τήρηση δεδομένων (3)
 • Διερμηνείς / Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές (4 άτομα), με καλή γνώση γλωσσών (π.χ. Αραβικά, Περσικά, κα) και κουλτούρας/συνηθειών των ωφελούμενων του έργου και αγγλικών/ελληνικών. Εκτός από την παροχή των υπηρεσιών τους μέσα στο χώρο, θα πρέπει να βοηθάνε τους φιλοξενούμενους, να τους συνοδεύουν στις αρχές ή σε εκδηλώσεις, να συνεργάζονται με το προσωπικό για την λειτουργία του χώρου
 • Προσωπικό κοινωνικής υποστήριξης ωφελουμένων (5), που μπορεί να κοινωνικοί επιστήμονες / social workers, ψυχολόγος, νοσηλευτής/νοσηλεύτρια καθώς και μάνατζερ διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Υπεύθυνοι Διαχείρισης και συντήρησης του κτιρίου (4 άτομα) που περιλαμβάνει τεχνίτες γενικών ή ειδικών καθηκόντων ή/και μηχανικό με δυνατότητες συντήρησης των υδραυλικών συστημάτων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, διαχείρισης κι εξοικονόμησης ενέργειας, συντήρησης του συστήματος πυροπροστασίας κα
 • Φύλακες του κτιρίου (3 ή 4 άτομα)

Το προσωπικό θα καλύπτει σε βάρδιες την 24ώρη λειτουργία του κοινοτικού κέντρου.

Υποβολή βιογραφικού και επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Παρακαλούμε στείλτε:

 • Βιογραφικό σας, που θα περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες, προηγούμενη κοινωνική κι επαγγελματική εμπειρία, τυχόν συστατικές επιστολές, γλώσσες τις οποίες γνωρίζετε
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, όπου θα περιγράφετε τα κίνητρα και τους λόγους (επιπροσθέτως των οικονομικών) που σας κάνουν να ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε αυτό το πρόγραμμα. Παρακαλούμε  αναφέρετε αναλυτικά αν έχετε ξανα-εργαστεί σε πολυπολιτισμικό και απαιτητικό περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες κι αποστολή του Βιογραφικού, της Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  & συνοδευτικού υλικού: windofrenewal@gmail.com

Εμπιστευτικότητα – Αξιολόγηση – Επιλογή

Για τα Βιογραφικά και τις Επιστολές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα αποστείλετε τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, την απουσία διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες, αρχές που εφαρμόζει ο «Άνεμος Ανανέωσης».

Με βάση αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών θα δημιουργηθεί λίστα υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) που θα προσκληθούν σε συνέντευξη. Όσοι κι όσες επιλεγούν, θα προσέλθουν σε συνέντευξη το διάστημα 22-28/8.

Ο «Άνεμος Ανανέωσης» δεν δεσμεύεται να προσκαλέσει όλα τα πρόσωπα που τυχόν θα υποβάλλουν αίτηση, αν δεν κριθεί, με βάση το βιογραφικό τους, ότι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος.

Χρονοδιάγραμμα

Υποβολή Βιογραφικού και Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται δεκτή μέχρι 21/8. Βιογραφικά που θα σταλούν μετά τις 21/8 θα ληφθούν υπόψη (για να προσκληθούν οι υποψήφιοι/ες από συνέντευξη) μόνο αν δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις εργασίας μετά από τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις της πρώτης ομάδας.

Οι συνεντεύξεις θα οργανωθούν το διάστημα 22-28/8

Για τα αποτελέσματα θα ενημερωθούν όσοι/όσες επιλεγούν το αργότερο μέχρι τις 29/8.

Η έναρξη της εργασίας και η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου.

Ποιος είναι ο «Άνεμος Ανανέωσης» 

Ο Άνεμος Ανανέωσης είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που εργάζεται για το δημόσιο καλό, την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικής ένταξης (ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, όπως νέοι, άνεργοι, μετανάστες, πρόσφυγες, άποροι κα), της πράσινης/κυκλικής οικονομίας, της οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας, του διαλόγου των πολιτισμών και της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο ενός νέου οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου.

Συνεργάζεται συστηματικά με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, διεθνείς κι ευρωπαϊκούς οργανισμούς και δίκτυα, ομάδες και πρωτοβουλίες πολιτών, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στροφή προς βιώσιμες λύσεις.

Επιδιώκει να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ της έρευνας, της γνώσης, της καινοτομίας, της κοινωνικής πρωτοβουλίας και της καθημερινότητας

Περισσότερα: www.anemosananeosis.gr