ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: προωθούμε την κοινωνική και πράσινη καινοτομία και οικονομία, το βιώσιμο τουρισμό, την κοινωνική ενδυνάμωση, τον διάλογο των πολιτισμών

By 21 Δεκεμβρίου, 2022Δράσεις

Ο Άνεμος Ανανέωσης είναι ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού που δημιουργήθηκε το 2014 με στόχο την προώθηση:

 • της κοινωνικής, τεχνολογικής και πράσινης καινοτομίας προς όφελος των πολλών, κάθε ηλικίας, των τωρινών αλλά και των μελλοντικών γενεών
 • της απασχόλησης σε πράσινους, κοινωνικούς και πολιτισμικούς τομείς
 • της κοινωνικής, συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας
 • της μεταστροφής προς μια πράσινη-κυκλική οικονομία προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος
 • της προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής μετάβασης και δημοκρατίας, ιδιαίτερα μέσω ενεργειακών συνεταιρισμών
 • της προώθησης βιώσιμων μοντέλων τουρισμού
 • του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αλληλοκατανόησης
 • κοινωνικής ενδυνάμωσης και ένταξης

Οι δραστηριότητες του Ανέμου Ανανέωσης στοχεύουν στην αναζωογόνηση του οικονομικού, παραγωγικού και κοινωνικού μοντέλου μέσα από καινοτομίες, στην στροφή της οικονομίας σε κυκλική / πράσινη κατεύθυνση, στην αλληλο-γνωριμία και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην συμπερίληψη όλων στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις καθώς και στην ενσωμάτωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης στην οικονομία.

Η καινοτομία απουσιάζει συχνά σε επίπεδο πράξης, μια καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει στην μετατροπή των προβλημάτων σε ευκαιρίες προς όφελος των κοινωνιών, της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Γι αυτό πήραμε την απόφαση να εργαστούμε πάνω σε θέματα που είναι σημαντική για την κοινωνίας μας και να αναδείξουμε βιώσιμες λύσεις και στην πράξη στα θέματα:

 • κλιματική προστασία και προσαρμογή,
 • ενεργειακή μετάβαση και ενεργειακή δημοκρατία
 • κυκλική / πράσινη οικονομία,
 • πράσινη καινοτομία
 • κοινωνική οικονομία και καινοτομία
 • κοινωνική ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη
 • προώθηση πράσινων επαγγελμάτων

Εμβληματικές δραστηριότητες

Μερικές εμβληματικές και καινοτόμες δραστηριότητές μας

 • WELCOMMON (9/2016-2/2018): ένα κέντρο ολοκληρωμένης φιλοξενίας, υποστήριξης και προετοιμασίας για ένταξη προσφύγων σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, ένα μοντέλο «ενδυνάμωσης μέσα από την κοινότητα» (community based model). Φιλοξενήθηκαν συνολικά 600 πρόσφυγες από 22 εθνότητες που μιλούσαν 14 διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους κι ένοιωσαν ότι είναι μέλη της ίδιας κοινότητας, της κοινότητας του WELCOMMON (WELCOME in Common). Γιορτάσαμε όλοι και όλες μαζί με κάθε ευκαιρία, οργανώσαμε μαθήματα γλώσσας αλλά και επισκέψεις σε μουσεία και γκαλερί, μιλήσαμε για τέχνη αλλά και είδαμε πολύ κινηματογράφο, ζωγραφίσαμε, τραγουδήσαμε, ανεβάσαμε θέατρο.
 • WELCOMMON HOSTEL (7/2018 μέχρι σήμερα). Ένα καινοτόμο hostel, που συνδυάζει μοντέλα βιώσιμου τουρισμού με εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής και πράσινης οικονομίας και καινοτομίας, δράσεις κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης ανοικτές σε όλους τους ταξιδιώτες (τουρίστες, πρόσφυγες, εθελοντές, μετανάστες, ντόπιους). Προσφέρουμε καινοτόμες προτάσεις σε τουρίστες με κοινωνικά, οικολογικά και πολιτιστικά ενδιαφέρονται καθώς και ευκαιρίες να συμμετάσχουν στις διαπολιτισμικές μας δραστηριότητες μαζί με δεκάδες εθελοντές και πρόσφυγες, αποκτώντας μια μοναδική εμπειρία. Επικεντρώνουμε σε συνεργασίες με ομάδες (πανεπιστήμια, σχολεία, κοινωνικοί φορείς) που θέλουν να επισκεφθούν την Αθήνα και να γνωρίσουν το δημιουργική όψη της πόλης, να οργανώσουν κοινωνικές, πολιτιστικές και οικολογικές δράσεις, να συναντηθούν με ανάλογους φορείς. Με το άνοιγμα του τουρισμού, επιδιώκουμε να ξαναχτίσουμε τα δίκτυα συνεργασίας μας για διαφορετικές “ξεναγήσεις” στην πόλη (κοινωνικές, οικολογικές, πολιτισμικές κ.ά.) σε συνεργασία με κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες, άνεργοι – άστεγοι κ.ά.) και φορείς.
  Πέντε (5) όροφοι του Welcommon Hostel διαθέτουν λιτά αλλά όμορφα δωμάτια για τουρίστες που ενδιαφέρονται για την δημιουργική πλευρά της Αθήνας, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή, την κοινωνική οικονομία, το περιβάλλον. Δύο (2) όροφοι χρησιμοποιούνται για μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης, γλώσσας, μουσικής, ζωγραφικής, κηπουρικής, για παιδιά, έφηβους και ενήλικες ανοικτά σε όλους, με την βοήθεια δεκάδων εθελοντών και την συνεργασία οργανώσεων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και εκτός ΕΕ. Δημιουργούμε κοινότητες όπου συμμετέχουν τουρίστες, φοιτητές, εθελοντές, πρόσφυγες, εργαζόμενοι. To Welcommon Hostel ανακαινίστηκε με βάση μια οικολογική οπτική, επαναχρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων αντικειμένων και αναβάθμιση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας του και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κάναμε πράξη, λοιπόν, την έννοια της κυκλικής οικονομίας, αφού στο WELCOMMON HOSTEL επαναχρησιμοποιήσαμε αναβαθμίζοντας πολλά έπιπλα και αντικείμενα στη βάση μιας καλλιτεχνικής και λειτουργικής αντίληψης για το πώς μπορεί να είναι ένας ξενώνας για νέους και νέες φιλόξενος για ανθρώπους με κοινωνικά, καλλιτεχνικά και οικολογικά ενδιαφέροντα.
 • Επίσης, αλλάξαμε 2400 λάμπες φθορισμού (2400) και τις αντικαταστήσαμε με συστήματα φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας – LED κι εγκαταστήσαμε 20 ηλιακά πάνελ για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για τους πελάτες. Οι αλλαγές αυτές είχαν σημαντική συμβολή στην μείωση του κλιματικού και ενεργειακού αποτυπώματος μας, με μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Welcommon Hostel κατά 36% και της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 59%.

 

Μη τυπική Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

 • Οργανώνουμε – δια ζώσης αλλά και διαδικτυακά – εργαστήρια, σεμινάρια και ημερίδες για δήμους και φορείς, σε θέματα, όπως Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Βιωσιμότητα, Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα και Λύσεις με Βάση τη Φύση, την ενεργειακή φτώχεια κ.ά.
 • Οργανώνουμε διαδραστικά εργαστήρια για φοιτητές, νέους και νέες, μετανάστες, πρόσφυγες, εθελοντές, τουρίστες σε μια σειρά θεμάτων, όπως κλιματική προστασία, κυκλική οικονομία, κοινωνική ένταξη, βιώσιμος τουρισμός, ενεργειακή μετάβαση, ενεργειακή δημοκρατία, διδασκαλία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εκπαίδευση, πράσινα επαγγέλματα, τέχνη και θεραπεία, κοινωνική οικονομία και κοινωνική καινοτομία, τουρισμός χωρίς απόβλητα, αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσα από κοινωνική και πράσινη καινοτομία κ.ά.
 • Εκπαιδεύσαμε με την στήριξη της European Climate Initiative του Γερμανικού υπουργείου περιβάλλοντος και μέσα από συνεργασίες με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και πανεπιστήμια, 12 νέους επιστήμονες (πρόγραμμα YESclima) αλλά και εκπαιδευτικούς (πρόγραμμα Climate Schools) σε θέματα προστασίας του κλίματος. Συνδυάζουμε παιδαγωγική και οικολογική γνώση, νέα μοντέλα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, συμμετοχικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην ενεργειακή επιθεώρηση και σχεδιασμό της ενεργειακής αναβάθμισης του σχολείου τους. Στο πρόγραμμα EUKI Climate Schools Ath. Be εκπαιδεύτηκαν 20 εκπαιδευτές που εκπαίδευσαν διαδραστικά και με καινοτόμο τρόπο 240 εκπαιδευτικούς, ενώ συμμετείχαν στο πρόγραμμα 73 σχολεία και πάνω από 3500 μαθητές.
 • Μια σημαντική καινοτομία ήταν η στήριξη της παιδαγωγικής / εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη βοήθεια «βαλιτσών για ενεργειακή επιθεώρηση» των σχολείων από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, με την υποστήριξη εκπαιδευμένων «βοηθών» με τεχνικές γνώσεις. Σε επέκταση του προγράμματος και αξιοποιώντας την εμπειρία από αυτό, εκπαιδεύσαμε 12 νέους/νέα σε θέματα ενεργειακής αποτελεσματικότητας και χρήσης φυσικών συστημάτων θέρμανσης /δροσισμού σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα στους Δήμους Αγ. Δημητρίου και Βριλησσίων.
 • Στα μαθήματα μη τυπικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, γλώσσας, ζωγραφικής, δραστηριοτήτων για το περιβάλλον και το κλίμα, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων συμμετείχαν πάνω από 1500 πρόσφυγες και μερικές χιλιάδες άλλοι πολίτες. Στόχος είναι η προώθηση της συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης, του αλληλοσεβασμού, της συμμετοχής στις αλλαγές που θέλουμε να δούμε στο περιβάλλον, στην κοινωνία, στην οικονομία.

Φιλοξενία αστέγων προσφύγων, διαπολιτισμικά μαθήματα και δραστηριότητες στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

 • Ακόμα και κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και του lockdown, συνεχίσαμε να παρέχουμε φιλοξενία και ευκαιρία για ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη για τις κοινότητες των ευάλωτων προσφύγων χωρίς κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Ήταν και είναι, ίσως, ακόμα πιο απαραίτητο αυτό σήμερα, όταν βιώνουν μια κρίση (προσφυγιά και αστεγία) μέσα σε μια άλλη κρίση (υγειονομική, κοινωνική, οικονομική). Δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν και καμία μόνο / μόνη.

Συνεργασίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

 • Είμαστε ευρωπαίοι πολίτες, ανεξαρτήτως καταγωγής, και συνεργαζόμαστε με άλλους ευρωπαίους, φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, πανεπιστήμια, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντές, κάνοντας πράξη μια Ευρώπη της συνεργασίας, της ανταλλαγής, της αλληλοβοήθειας. Συνεργαζόμαστε από την πρώτη μέρα ίδρυσής μας με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, για θέματα κοινωνικής οικονομίας, ενεργειακής μετάβασης, προστασίας του κλίματος, βιώσιμου τουρισμού, όπως το Social Economy Europe, Hostel World Rreuse, το CICOPA/CECOP, ENSIE, και είμαστε μέλη στα ευρωπαϊκά δίκτυα REScoop, REVES, Diesis, Le Mat Europe.
 • 400 εκπρόσωποι φορέων, 20 πανεπιστήμια, 100ντάδες εκπρόσωποι πόλεων, κοινωνικοί και διεθνείς οργανισμοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές μας επισκέφθηκαν και συνεχίζουν να μας επισκέπτονται για να συζητήσουν μαζί μας τις καινοτόμες δραστηριότητές μας
 • Συμμετέχουμε σε δίκτυα ελληνικών φορέων, όπως η Συμμαχία για το Κλίμα, το Ελληνικό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας, η Λαϊκή Πρωτοβουλία Klima500, το Ελληνικό Δίκτυο του Anna Lindh Foundation (Ευρω-Μεσογειακό Ίδρυμα για τον διάλογο των πολιτισμών), το Παρατηρητήριο Θεσμικών Εξελίξεων για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τους Συνεταιρισμούς

Εθελοντισμός και προγράμματα απόκτησης εμπειρίας για νέους και νέες

 • Από τον Σεπτέμβριο 2016 πάνω από 380 εθελοντές από κάθε γωνιά του πλανήτη έχουν δώσει κομμάτι από τον εαυτό τους σε δράσεις κοινωνικής ένταξης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αλλά και έχουν κερδίσει, δουλεύοντας εθελοντικά 1-9 μήνες μαζί μας σε διάφορες δραστηριότητες, εμπειρία και γνώσεις, χρήσιμες και στο επαγγελματικό τους μέλλον. 5 από αυτούς συμμετείχαν μέσα από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και 20 άλλοι μέσα από το “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης”, στο πλαίσιο του προγράμματος μας “Κοινωνική Πράσινη Καινοτομία για νέους/νέες”
 • Φιλοξενούμε νέους και νέες για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας – internship, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια τους πάνω κοινωνικά και πράσινα θέματα

Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας για την πράσινη μετάβαση

Ο Άνεμος Ανανέωσης συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως:

 • SESYCARE, «Δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε νέους φροντιστές ατόμων με χρόνια νόσο» εστιάζει στα προβλήματα των νέων φροντιστών. Εταίροι του έργου είναι: το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών EPIONI (επικεφαλής εταίρος), το Istanbul Gelişim University, το SGS Consorzio (Ιταλία), το Stichting Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work (Ολλανδία) και ο Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal.
 • SMILO MED,
 • GRAPE- COSME
 • Εrasmus-SMILO “κυκλική οικονομία σε μικρά νησιά”

Διεθνείς και ευρωπαϊκές διακρίσεις

Ο Άνεμος Ανανέωσης έχει λάβει μέχρι σήμερα 10 διεθνείς και ευρωπαϊκές διακρίσεις, μεταξύ άλλων

 • έλαβε το European Citizen’s Prize 2018 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
 • αναδείχτηκε σε παγκόσμιο επίπεδο ως το πρώτο Extraordinary Hostel Hero 2020 και 2021 στον διαγωνισμό HOSCAR που διοργάνωσε το Hostel World,
 • ψηφίστηκε ως τοκαλύτερο κοινωνικό πρόγραμμα στην Ελλάδα 2019-2021” από τον σχετικό διαγωνισμό που οργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο του Anna Lind Foundation,
 • διακρίθηκε ως ένα από τα 5 καλύτερα προγράμματα κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη από την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB award 2021),
 • ψηφίστηκε ως ένα από τα 5 καλύτερα sustainable hostel σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο του διαγωνισμού HOSCAR 2021 που οργάνωσε το Hostel World,
 • αναδείχθηκε από την Γαλλική Ομοσπονδία επιχειρήσεων ένταξης ως “ένα από τα καλύτερα παραδείγματα κοινωνικής ένταξης στην Ευρω-Μεσογειακή ζώνη“,
 • έλαβε ευρωπαϊκές διακρίσεις στο πλαίσιο των διαγωνισμών “REVES EXCELLENCE” 2017 και 2019 για την “κοινωνική καινοτομία και την συμβολή στην κοινωνική οικονομία” κ.ά.
 • αναγνωρίστηκε ως ένα ξεχωριστό παράδειγμα κοινωνικής δραστηριότητας στην διάρκεια της πανδημίας στον ευρω-μεσογεικό χώρο από το Euro-Med citizens reporters και παρουσιάστηκε ως ένα από τα 5 καλύτερα παραδείγματα στην διάρκεια του “EuroMed Citizen Visions” που έλαβε χώρα στις 7/6/2021 June 2021 υπό την αιγίδα του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών – Federal Foreign Office’s “Long Night of Ideas 2021”. Το πρόγραμμα συντονίστηκε από το ZAK | Centre for Cultural and General Studies at Karlsruhe Institute of Technology σε συνεργασία με το ευρωμεσογειακό δίκτυο για τον διάλογο των πολιτισμών Anna Lindh Foundation.

Περισσότερα:

Άνεμος Ανανέωσης: www.anemosananeosis.gr

Welcommon Hostel: www.welcommonhostel.gr

https://bestpractices.anemosananeosis.gr/

www.facebook.com/daysofwelcommon

www.facebook.com/welcommonhostel

www.facebook.com/windofrenewal.socialcooperatives

www.Instagram.com/welcommonhostel

www.instagram.com/welcommonproject

Social change in our community: www.welcommonhostel.gr/social

 

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.