Ενημέρωση για την κατάσταση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και τα ελλιπή μέτρα στήριξης

By | Δράσεις | No Comments

Επιστολή του Παρατηρητηρίου Θεσμικών Εξελίξεων για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τους Συνεταιρισμούς στάλθηκε στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων τη Δευτέρα 12/10/20202 για την κατάσταση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και σε σχέση με τα ελλιπή μέτρα στήριξης της στην Ελλάδα.  Ο Άνεμος Ανανέωσης συμμετέχει ενεργά στο Παρατηρητήριο Θεσμικών Εξελίξεων για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τους Συνεταιρισμούς και συμμετείχε στην διαμόρφωση της επιστολής.

Προς

κυρία Άννα Στρατινάκη

Γενική Γραμματέα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Τηλ: 2105295436, 2105295438

e-mail: ggn_yp@yeka.gr

Θέμα: Ενημέρωση για την κατάσταση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και τα ελλιπή μέτρα στήριξης

Το Παρατηρητήριο Θεσμικών Εξελίξεων για τους Συνεταιρισμούς και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) συστάθηκε στο πλαίσιο εργασιών του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη παρέμβαση αναφορικά με τις δημόσιες πολιτικές και το θεσμικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς και την ΚΑΛΟ. Το Παρατηρητήριο απαρτίζεται από δίκτυα επιχειρήσεων της ΚΑΛΟ, μεμονωμένους συνεταιρισμούς, μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και φορείς στήριξης των συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων της ΚΑΛΟ όπως φαίνεται και από τις υπογραφές στο τέλος της παρούσας επιστολής.

Η αρχική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιπτώσεις της κρίσης ήταν ότι η ύφεση σε επίπεδο ΕΕ θα φτάσει το 9%, η νέα γενιά θα πληγεί περισσότερο από την ανεργία, ενώ ο τουρισμός, η κοινωνική οικονομία και το οικοσύστημα της δημιουργίας και του πολιτισμού ενδέχεται να παρουσιάσουν μείωση ίσως και μεγαλύτερη από το 70% του κύκλου εργασιών τους το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τοποθετήσει στο κέντρο της συζήτησης για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής κοινωνίας, την Πράσινη Συμφωνία, την επίτευξη των στόχων της κλιματικής προστασίας, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας (newEU BiodiversityStrategy for 2030), τη νέα στρατηγική για την ΚΑΠ (Farm toForkStrategy), τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την κοινωνική οικονομία. Η κοινωνική οικονομία, όπως αναφέρει ο Ευρωπαίος Επίτροπος στην επιστολή του προς τους Υπουργούς Εργασίας των Κρατών Μελών, “συνεισφέρει σήμερα με 13.600.000 αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην ΕΕ και έχει ρόλο – κλειδί στην οικονομία αλλά και στην αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19”. Ως εκ τούτου, με επιστολή του ζητά να εξασφαλίσουν ισχυρή στήριξη στην κοινωνική οικονομία.

Ωστόσο, παρά τις σαφείς προτροπές σε επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών, οι επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα αποκλείονται από μέτρα στήριξης ή συναντούν πολύ σοβαρά εμπόδια για την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ λόγω COVID 19

Από την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ που δόθηκε σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων αποκλείστηκαν οι κάθε είδους επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ, ακόμα κι αυτές των οποίων η δραστηριότητα είχε ανασταλεί με δημόσια εντολή. Η πολιτική αυτή δημιουργεί καθεστώς άνισης μεταχείρισης αφού για τον ίδιο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) άλλες επιχειρήσεις λαμβάνουν την ενίσχυση των 800 ευρώ και άλλες όχι, ανάλογα με τη νομική τους μορφή. Αν και το ποσό είναι ανεπαρκές, ο αποκλεισμός αυτός – με βάση όχι πραγματικά οικονομικά στοιχεία αλλά το είδος νομικής μορφής της επιχείρησης -αποτελεί παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που δεν επιτρέπει διακρίσεις με βάση τη νομική μορφή της επιχείρησης.

Προγράμματα ενίσχυσης με προϋπόθεση την κεφαλαιουχική επάρκεια

Οι επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ αποκλείονται από μέτρα που θέτουν ως προϋπόθεση το ζήτημα της κεφαλαιουχικής επάρκειας. Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις αυτές, ακόμα και αν τα μέλη έχουν συνεισφέρει σημαντικά ποσά, δεν μπορούν να τα εγγράψουν ως κεφάλαια και άρα να εκπληρωθεί ο όρος που υπάρχει σε διάφορα μέτρα ενίσχυσης: “η ζημιά που μπορεί να έχουν το 2019 οι επιχειρήσεις είναι το μέγιστο 50% των εγγεγραμμένων κεφαλαίων”. Αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εν γένει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης σε δανεισμό, ενώ η χρησιμοποίηση εγγυήσεων (καταθέσεις ή εμπράγματες δεσμεύσεις) για τη λήψη δανείου με δέσμευση καταθέσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί κεφάλαιο, με βάση και την ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ΚΑΛΟ είναι σχεδόν αδύνατο να επωφεληθούν από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης, όπως το ΤΕΠΙΧ Ι και ΙΙ, με δεδομένο ότι τα τραπεζικά κριτήρια, τόσο προ κρίσης όσο και σήμερα, τις αποκλείουν, αφού δεν είναι κεφαλαιουχικές ή δεν έχουν μεγάλο αρχικό κεφάλαιο.

Δάνεια κίνησης

Από τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης εξαιρούνται όλες οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις ΚΑΛΟ που είχαν ζημιές τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο οι ζημιές μπορεί να οφείλονται είτε στην επενδυτική δραστηριότητα είτε στην πρόσφατη έναρξή τους. Μία επιχείρηση είναι φυσιολογικό να έχει ζημιές τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της και προβλήματα πρόσβασης στην αναγκαία ρευστότητα.

Λόγω αυτών των εμποδίων, είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ να ενταχθούν στο Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετούν μια πολιτική διάσωσης, ανάκαμψης και μεταρρύθμισης, έχουν αναστείλει περιορισμούς ως προς τις κρατικές ενισχύσεις ή δημοσιονομικές προϋποθέσεις και αιρεσιμότητες με στόχο να διασωθούν οι θέσεις εργασίας και η πραγματική οικονομία και μέσα στην κρίση να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και η πράσινη μετάβαση. Οι επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ συνδέονται τόσο με πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής όσο και κοινωνικής και περιβαλλοντικής καινοτομίας. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις ΚΑΛΟ μπορούν να έχουν έναν σαφή και ενισχυμένο ρόλο στο Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης κυρίως με τη μορφή ενισχύσεων για επενδύσεις που οδηγούν στην επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και μόνο συμπληρωματικά με χαμηλότοκα δάνεια ή/και άλλα χρηματο-οικονομικά εργαλεία που μεταθέτουν απλώς το πρόβλημα μέσα στο χρόνο. Άλλωστε, υπενθυμίζουμε τα αδιάθετα κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ του τρέχοντος ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και ελπίζουμε να επιταχυνθεί η απορρόφησή τους. Υπενθυμίζουμε ότι ειδικά ποσό 500 εκ. Ευρώ που προορίζονταν για τη δημιουργία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας μεταφέρθηκε στο ΤΕΠΙΧ από το οποίο όμως στην πραγματικότητα και με βάση τους ισχύοντες όρους έχουν αποκλειστεί οι επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ.

Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Κοινωνική Οικονομία (Μανχάιμ, Μάιος 2021) αποτελεί μία καλή ευκαιρία για την επίδειξη έργου από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και δη του Υπουργείου Εργασίας.  Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για μία δια ζώσης συνάντηση με στόχο την επεξήγηση των θέσεων μας και τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός σχεδίου ανάκαμψης.

Με εκτίμηση,

Τα μέλη του Παρατηρητηρίου Θεσμικών Εξελίξεων για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τους Συνεταιρισμούς

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Σοφία Αδάμ

Τηλ: 2310282829

e-mail: info@sseobservatory.gr

Υπογράφουν:

 • Ανδριανή-Άννα Μητροπούλου-Δικηγόρος-τ. Νομικός Σύμβουλος ΠΑΣΕΓΕΣ
 • Άννα Κονιωτάκη – Πρόεδρος ΔΕ “ActionPlus”
 • Βασίλης Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Καρδίτσας
 • Βασίλης Μπιρλιράκης, Μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας
 • Γιώργος Αλεξόπουλος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δημοσθένης Κασσαβέτης, Νομική Σχολή, ΔΠΘ
 • Ιφιγένεια Δουβίτσα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κατερίνα Λαζαρίδου, Δημόσιος Υπάλληλος, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
 • Κώστας Νικολάου, επισκέπτης καθηγητής Οικολογίας και Κ.ΑΛ.Ο. στο ΑΠΘ, πρόεδρος ΔΣ “UnivSSECoop”
 • Λουκάς Μπρέχας, Δίκτυο Κ.Α.Π.Α., Κέντρο Υποστήριξης & Ανάπτυξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
 • Nίκος Χρυσόγελος, πρόεδρος ΔΕ “Ανεμος Ανανέωσης”
 • Παύλος Σατολιάς – Πρόεδρος ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ – Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Άνεμος Ανανέωσης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Σπείρα Γης

Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSECoop”

Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ “Συντονισμός Φορέων ΚΑΛΟ Αθήνας”

Νέα Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών

 

Συμμαχία για το Κλίμα: Συμβολική δράση για το κλίμα και την κοινωνία-Οι ηγέτες της ΕΕ αποφασίζουν για το μέλλον μας

By | Δράσεις | No Comments

15 & 16 Οκτωβρίου: Οι ηγέτες της ΕΕ αποφασίζουν για το μέλλον μας

Για το κλίμα και την κοινωνία, όχι για τις εταιρείες: Συμβολική δράση της Συμμαχίας για το Κλίμα 

Μέλη της Συμμαχίας για το Κλίμα πραγματοποίησαν δράση πριν λίγο μπροστά στον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη, με στόχο να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα στους Έλληνες και Ευρωπαίους ηγέτες, που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες αύριο και μεθαύριο. Η Συμμαχία, μαζί με εκατομμύρια πολίτες, συλλογικότητες και οργανώσεις από όλη την Ευρώπη, ζητά από τους ηγέτες και την ΕΕ να βοηθήσουν τις κοινωνίες να ανακάμψουν από τις καταστροφικές συνέπειες του Covid-19 και την κλιματική κρίση, και όχι να δοθούν για άλλη μία φορά κονδύλια στη βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων. Η δράση αυτή είναι μία από τις περισσότερες από 90 συνολικά δράσεις που πραγματοποιούνται σε 26 χώρες σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο των δράσεων για το Climate Care Uprising.

Η πανδημία του Covid-19 απέδειξε πόσο εύθραυστες είναι οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας. Μας έδειξε ξεκάθαρα τη σύνδεση μεταξύ της κλιματικής κρίσης, της καταστροφής της βιοποικιλότητας και της ανθρώπινης υγείας. Ταυτόχρονα, η επιστήμη έχει ήδη μιλήσει: πρέπει να συγκρατηθεί η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5°C[1][5]. Με τα τωρινά όμως δεδομένα, οδεύουμε προς το χειρότερο σενάριο για τη χώρα μας, δηλαδή την αύξηση της θερμοκρασίας άνω των 3,5°C. Αυτό θα σήμαινε αύξηση των καταστροφικών πυρκαγιών, εξαφάνιση των παράκτιων κοινοτήτων και ακτών, ξηρασία και ερημοποίηση. 

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν τώρα την ευκαιρία να διορθώσουν τα κακώς κείμενα του παρελθόντος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα έκανε την αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση, με την ψήφιση[2] για μείωση των εκπομπών αερίων κατά 60% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ζητάει από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά όλες τις άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Πρόσφατη έρευνα δημοσιογράφων-ερευνητών αποκαλύπτει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διαθέτουν ετησίως 137 δις ευρώ ως άμεσες ή έμμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, και μεταξύ αυτών η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο υψηλά κατά κεφαλή ποσά ενισχύσεων για τα ορυκτά καύσιμα. Οι “κρυφές επιδοτήσεις” των ορυκτών καυσίμων στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα φτάνουν τα 4,9 δις ευρώ ετησίως και αντιστοιχούν σε 457 ευρώ κατά κεφαλή, από τον πιο υψηλό μέσο όρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο[3].

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Είναι η στιγμή να πάρουν δύσκολες αποφάσεις ώστε να προστατεύσουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Για τη χώρα μας, απαιτείται μία φιλόδοξη εθνική κλιματική πολιτική[4], η οποία θα αφήνει πίσω της την παραγωγή και χρήση ορυκτών καυσίμων, θα επενδύει με σωστό τρόπο στις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας και θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Την ίδια στιγμή, οι κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας είναι πολλές και αλληλένδετες. Τα πακέτα ανάκαμψης από την πανδημία πρέπει να έχουν στο επίκεντρο τον πολίτη και το κοινό καλό, και όχι το κέρδος λίγων. Η πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη οφείλει να έχει ως άξονες την οικοδόμηση μιας καλύτερης και πιο ανθεκτικής κοινωνίας, με καλύτερα συστήματα υγείας, πρότυπα απασχόλησης, κοινωνική και περιβαλλοντική προστασία, ισότητα, αλληλεγγύη σε ανθρώπους που έχουν ξεριζωθεί από τον τόπο τους και ίσες ευκαιρίες. Η κλιματική δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Οι οργανώσεις της Συμμαχίας για το Κλίμα απαιτούν από τους ηγέτες της ΕΕ και ειδικά από την ελληνική κυβέρνηση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποφασίσουν τα εξής:

 1. Κανένας πόρος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility) και γενικότερα κανένας δημόσιος πόρος δεν πρέπει να κατευθυνθεί προς τα ορυκτά καύσιμα.
 2. Θέσπιση νόμου για το κλίμα με μείωση εκπομπών κατά 65% έως το 2030, σύμφωνα με την επιστήμη για τον 1,5°C. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν σχέδια και νομοθεσίες, με εθνικούς στόχους, που να διασφαλίζουν ότι η ΕΕ έχει επιτύχει πραγματική μείωση των εγχώριων εκπομπών κατά 65% έως το 2030 χωρίς διεθνείς αντισταθμίσεις.
 3. Προτεραιότητα στις επενδύσεις που φροντίζουν την οικολογία, την οικονομία και τις κοινότητές μας που αγωνίζονται να ανακάμψουν από το πρόσθετο βάρος του Covid-19.
 4. Ακύρωση όλων των σχεδίων για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Σημειώσεις προς συντάκτες

[1] Greenpeace: H Έκθεση Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) https://www.greenpeace.org/greece/issues/klima/6948/ipcc-report/

[2] Ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Τετάρτη 7/10/2020 ttps://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60

[3] https://www.investigate-europe.eu/en/2020/fossil-subsidies/

[4] Σύμφωνα με την ανάλυση του UNEP, οι χώρες πρέπει να μειώσουν ετησίως τις εκπομπές τους με ρυθμό 7,6% έως το 2030. Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων του UNEP δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει στόχο 65% για να παραμείνει σε 1,5°C. Μια ειδικότερη ανάλυση των δεδομένων του UNEP για το κλίμα από την Greenpeace και το WWF Ελλάς που υποβλήθηκε στην ελληνική κυβέρνηση – στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) – φαίνεται να το επιβεβαιώνει. Με βάση τη συγκεκριμένη ανάλυση, ο στόχος μείωσης των εκπομπών της Ελλάδας έως το 2030 θα πρέπει να είναι εντός του εύρους 56-72% (με έτος βάσης το 1990, για 50% και 66% πιθανότητα επίτευξης του 1,5°C αντίστοιχα) προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το σενάριο για τον 1,5°C. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν νέο ευρωπαϊκό στόχο μείωσης του CO2 κατά τουλάχιστον 55% για το 2030, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε έναν πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης του CO2 κατά 60% έως το 2030.

[5] Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) αναλυτικά https://www.ipcc.ch/sr15/

Για περισσότερες πληροφορίες:

Εκ μέρους των οργανώσεων της Συμμαχίας για το Κλίμα: ‘Αρσις, Άνεμος Ανανέωσης, Αγρο-οικολογικό Δίκτυο, Ethelon, Φίλοι του Μόντε, Οικολογική Κίνηση Πάτρας, Greenpeace Greece, HIGGS, Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, SOS Epirus – Δίκτυο Πολιτών Ενάντια στην Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Οργάνωση ΓΗ, Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, Γιατροί του Κόσμου, MEDASSET, SCI Hellas, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Πακιστάν, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Ινδίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Μπαγκλαντές.  

 

Κωστής Γριμάνης 

Υπεύθυνος Εκστρατείας για την Κλιματική Δικαιοσύνη | Greenpeace Greece

mob:+30 6984617034

tel: +30 2103840774

email: kgrimani@greenpeace.org

 

Ρήγας Τσιακίρης

SOS Epirus – Δίκτυο Πολιτών Ενάντια στην Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Δασολόγος, PhD, MSc Οικολογίας

τηλ.: 2651077448, κιν.:  6972877468

email: rigastsiakiris@gmail.com

 

EUKI Κλιματικά Σχολεία Αθήνα.Βερολίνο: ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για την προστασία του κλίματος και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα

By | Δράσεις | No Comments

Χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες από 72 σχολεία, το 1/5 των σχολείων, του Δήμου Αθηναίων, 200 εκπαιδευτικοί τους, μαζί με χιλιάδες γονείς εξέφρασαν την δέσμευσή τους για  προστασία του κλίματος μέσα από μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα ενημέρωσης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης, έρευνας και παροχής εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και εργαλείων που αποτελεί ένα πρώτο βήμα για επόμενες δράσεις.

Ο Δήμος  Αθηναίων συμμετέχει σε δίκτυα πόλεων και σε πρωτοβουλίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο  επίπεδο με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του κλίματος  και αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής

Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι και  η European Climate initiative, μέσω της οποίας ο Δήμος Αθηναίων βρήκε την αναγκαία υποστήριξη για την υλοποίηση του προγράμματος «ΣΧΟΛΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα-Βερολίνο ».

Το πρόγραμμα διήρκεσε από τον Οκτώβριο 2017-μέχρι τον Ιανουάριο 2020) και στόχευε στη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στη προστασία του κλίματος με ένα καινοτόμο κι ολοκληρωμένο τρόπο, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των σχολικών κτηρίων καθώς και στην ενίσχυση των γενικότερων προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογένειας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.

Το πρόγραμμα αξιοποίησε την υπάρχουσα μέχρι σήμερα εμπειρία από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη Γερμανία αλλά προώθησε και μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση που αποτελεί βάση για μελλοντική συνέχιση κι επέκταση του προγράμματος στα σχολεία:

– Συνεργάστηκαν στο πρόγραμμα φορείς με διαφορετική εμπειρία και ιδιαίτερο ρόλο, από τις δύο χώρες, προσθέτοντας στο πρόγραμμα την δική τους τεχνογνωσία και συνεισφορά: Ο Δήμος Αθηναίων ως συντονιστής του προγράμματος, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, το Γερμανικό Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά θέματα/Unabhangiges Institut fur Umweltfragen και η Γερμανική Πρωτοβουλία Πολιτών Σεβασμός στην Ελλάδα/ Respect for Greece

– Επιμορφώθηκαν σε θέματα κλίματος και ενέργειας – από Έλληνες και Γερμανούς επιμορφωτές – 20 εκπαιδευτές μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, στελέχη που διέθεταν ήδη σημαντική εμπειρία από ανάλογα προγράμματα

-Οι 20 επιμορφωτές κατήρτισαν στη συνέχεια 200 εκπαιδευτικούς, από τους οποίους οι 197 ανέλαβαν ενεργό ρόλο στο σχολείο τους – σε συνολικά 72 Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια – ενεργοποιώντας και στηρίζοντας τους μαθητές στο πρόγραμμα αλλά και αναρτώντας τις απαραίτητες «μαρτυρίες» σε μια ψηφιακή πλατφόρμα moodle που θα είναι προσβάσιμη και σε όσα  μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θέλουν να υλοποιήσουν παρόμοιες δράσεις στο μέλλον.

– Η εκπαιδευτική κοινότητα υποστηρίχτηκε για ολόκληρη τη σχολική χρονιά 2018-2019 με μεθοδολογικά και εκπαιδευτικά εργαλεία, πληροφοριακό υλικό καθώς και με «βαλίτσες» που περιλάμβαναν εργαλεία μέτρησης, παρατήρησης και πειραματισμού, συνδυάζοντας έτσι διαφορετικά εργαλεία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

– Οι μαθητές ενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε ερευνητές, εκπλήσσοντας όλους τους συμμετέχοντες για την δέσμευση και το ενδιαφέρον τους. Το έργο τους αποτυπώθηκε τόσο σε posters όσο και στο πλούσιο υλικό που αναρτήθηκε στην ψηφιακή πλατφόρμα moodle

– Oι εκπαιδευτικοί και η σχολική μονάδα συμμετείχαν σε σχετική έρευνα που αξιολόγησε την εφαρμογή και τροφοδότησε το τελικό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) του προγράμματος με καλές πρακτικές και προτάσεις για παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου.

– Το πρόγραμμα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για διαπολιτισμική εκπαίδευση και ενσωμάτωση όλων των μαθητών ανεξαρτήτως γνωστικού επιπέδου ή καταγωγής (έλληνες αλλά και μαθητές με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο), αξιοποιώντας τις δυνατότητες, γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες κάθε μαθητή, προσφέροντας ρόλους και καθήκοντα ώστε να ενδυναμώσει η ομάδα και να δημιουργεί πνεύμα ομάδας / κοινότητας για ένα κοινό σκοπό.

Το αποτύπωμα του προγράμματος στην εκπαιδευτική και την ευρύτερη κοινότητα που αποτελεί και  παρακαταθήκη για μελλοντικές δράσεις και προγράμματα

-ένας ιστότοπος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα εκπαιδευτικά υλικά που είναι χρήσιμα για την γενίκευση του προγράμματος  http://athensecoschools.gr

-ένας εκπαιδευτικός οδηγός για εκπαίδευση των μαθητών στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κλιματική αλλαγή,

-ένα Σχέδιο Δράσης/Action Plan για το Δήμο Αθηναίων αξιοποιήσιμο για τη γενίκευση του προγράμματος με οργανωμένο και συνεκτικό τρόπο σε όλα τα σχολεία του,

-μια έρευνα για την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία,

200 επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί σχολείων της Αθήνας σε θέματα κλιματικής αλλαγής και εξοικονόμησης ενέργειας, με επιμόρφωση διάρκειας 24 ωρών,

72 πιλοτικά σχολεία που εφάρμοσαν το πρόγραμμα και επιθυμούν να συνεχίσουν καθώς και τα posters που αποτυπώνουν τη δουλειά τους,

ebook των posters των σχολείων (https://cutt.ly/XrlgDxY)

-15 κινητές εκπαιδευτικές βαλίτσες με σχετικό εξοπλισμό που δανείζονται στα σχολεία για μετρήσεις σε θέματα ενέργειας, φωτεινότητας κ.ά.

μια ψηφιακή πλατφόρμα moodle στην οποία όλα τα συμμετέχοντα σχολεία αναρτούσαν τη δουλειά τους και η οποία θα διατηρηθεί και εμπλουτιστεί με την δουλειά κι άλλων σχολείων στο μέλλον http://athensecoschools.gr/moodle/

-συστήματα τηλεματικής σε πέντε (5) πιλοτικά σχολεία που επιτρέπουν την απομακρυσμένη ή τοπική διαχείριση της  ενέργειας, πράγμα που μεταφράζεται σε εξοικονόμησης  ενέργειας, χρήματος και γενικότερα θέματα ασφάλειας.

Τα πέντε (5) έξυπνα πιλοτικά σχολεία του Δήμο Αθηναίων αποτελούν τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα με τεχνητή νοημοσύνη, παρέχοντας δυνατότητα να:

 • Καταγράφουν την κατανάλωση ηλεκτρικών συσκευών και των φωτιστικών σωμάτων
 • Ασφαλίζουν και προστατεύουν τις ευπαθείς  ηλεκτρικές συσκευές
 • Διαχειρίζονται την ενέργεια με γνώμονα την οικολογία και την εξοικονόμηση
 • Παρέχουν ασφάλεια και άνεση στους καθηγητές και μαθητές

Το πρόγραμμα «Σχολεία Ανοιχτά στην Προστασία του κλίματος και την Εξοικονόμηση της Ενέργειας , Αθήνα –Βερολίνο», αξιολογήθηκε κι επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα» / European Climate Initiative-EUKI), η οποία αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMUB), ενώ τελεί  και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα στοιχεία των φορέων  υλοποίησης του έργου

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα / European Climate InitiativeEUKI

Η  Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα EUKI ενισχύει τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα αίτια της κλιματικής αλλαγής καθώς και των οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών που συνδέονται με τη δράση για το κλίμα. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Πυρηνικής Ασφάλειας αλλά και μια πλατφόρμα επικοινωνίας και ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας για τα θέματα του κλίματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.