Category

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πολύ ενδιαφέρον το εργαστήριο στην Αθήνα για προώθηση ενεργειακών συνεταιρισμών

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Ήταν ένα πολύ δημιουργικό κι ενδιαφέρον εργαστήριο – κατά γενική ομολογία – με θέμα «Δημιουργία και ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα» αυτό που οργανώθηκε από τον κοινωνικό συνεταιρισμό «Άνεμος Ανανέωσης», την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Ηλέκτρα Energy» και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη του Europe Direct City of Athens, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν δεκάδες ενδιαφερόμενοι/ες, που προέρχονταν από ενεργειακούς συνεταιρισμούς (Καρδίτσας και Σίφνου), εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα  (ΕΜΠ, ΚΑΠΕ) αλλά και από πρωτοβουλίες πολιτών από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, την Πάρο, Σκιάθο, Αίγινα καθώς και από φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα.

Προσκεκλημένοι ομιλητές – που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του εργαστηρίου και στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών – ήταν οι Dirk Vansintjan, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών και Ομίλων Πολιτών REScoop.eu, που εκπροσωπεί 2.300 ενεργειακούς συνεταιρισμούς, και o Jaume Aliaga, από τον ισπανικό ενεργειακό συνεταιρισμό SOM ENERGIA, που απαριθμεί πάνω από 32.000 μέλη.

Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν συμμετοχική. Οι δύο προσκεκλημένοι παρουσίασαν σε γενικές γραμμές την εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, όπως το πώς αναπτύχθηκαν οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί, πώς ενημερώνονται και συμμετέχουν τα μέλη, πώς αποφασίζουν για τεχνολογικά ή άλλα θέματα, ποιος είναι ο ρόλος της νομοθεσίας, ποια είναι η σχέση των ενεργειακών συνεταιρισμών με την τοπική αυτοδιοίκηση ή τις άλλες επιχειρήσεις, πώς διασφαλίζουν τους αναγκαίους για τις επενδύσεις πόρους, πώς διαχειρίζονται τυχόν πλεόνασμα, πώς συνεργάζονται μεταξύ τους κα

Οι συμμετέχοντες πήραν με την σειρά τους το λόγο για να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα, που τους είχαν σταλεί και αποτέλεσαν την ραχοκοκκαλιά της συζήτησης. Έτσι είχαν την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα αλλά και να εμπλουτίσουν την συζήτηση και με άλλα θέματα που τους/τις απασχολούν

Υλικό από το εργαστήριο που βιντεοσκοπήθηκε θα αναρτηθεί σταδιακά στις ιστοσελίδες των διοργανωτών

«Δημιουργία και ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μπορείτε να δείτε πιο κάτω τα ερωτήματα που αποτέλεσαν τη βάση της συζήτησης. Μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά εδώ. Ενώ μπορείτε να βρείτε και  το κείμενο-πλαίσιο συζήτησης, βασικούς ορισμούς σε σχέση με την κοινοτική ενέργεια και επιπλέον χρήσιμο υλικό εδώ.

 1. Κατά τη γνώμη σας ποιός θα μπορούσε να γίνει μέλος σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό;

α) απλοί πολίτες

β) ιδιωτικές επιχειρήσεις

γ) κοινωνικές επιχειρήσεις

δ) φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

ε) άλλο

Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία επιλογή. Παρακαλούμε σχολιάστε τις επιλογές σας:

 1. Θεωρείτε πως υπάρχει χώρος και ρόλος για ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις στην κοινοτική ενέργεια (community energy) και στους ενεργειακούς συνεταιρισμούς; Αναφερθείτε ξεχωριστά στις ιδιότητες τους ως α) συν-ιδιοκτήτες, β) επενδυτές και γ) ως developers.
 2. Κρίνετε σκόπιμο να μπαίνουν περιορισμοί στον τρόπο συμμετοχής σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό, και γιατί; Ποιά θα μπορούσαν να είναι τα κριτήρια συμμετοχής ανάλογα με τον τύπο των μελών π.χ. μέλη-ιδιώτες, μέλη-επιχειρήσεις, μέλη-φορείς αυτοδιοίκησης;
 3. Βασική αρχή για τη λήψη των αποφάσεων μέσα σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό είναι η αρχή «ένα μέλος, μία ψήφος». Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργειακών συνεταιρισμών τα μέλη διαφοροποιούνται ως προς το δικαίωμα ψήφου. Κατά τη γνώμη σας ποιά τα πιθανά οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι από κάτι τέτοιο;
 4. Η ενημέρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική στη φάση της δημιουργίας ενός ενεργειακού συνεταιρισμού. Με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να γίνει αποτελεσματικά; Ποιά είναι τα διαθέσιμα εργαλεία; Ποιά λάθη πρέπει να αποφευγονται; Παρακαλούμε μοιραστείτε και την δική σας εμπειρία.
 5. Ποιές είναι, κατά τη γνώμη σας, οι προϋποθέσεις για την δημιουργία και την διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ενεργειακού συνεταιρισμού και τοπικής κοινωνίας; Τι λειτουργεί και τι πρέπει να αποφεύγεται;
 6. Πέρα από την διανομή πλεονασμάτων στα μέλη, τί άλλα οικονομικά κίνητρα υπάρχουν για να συμμετέχει κάποιος σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό; Ποιες εναλλακτικές πηγές υπάρχουν εκτός από την αυτο-χρηματοδότηση για την συγκέντρωση του απαραίτητου κεφαλαίου;
 7. Πώς επιλέγονται τα πεδία και οι τομείς δραστηριοποίησης του ενεργειακού συνεταιρισμού (παραγωγή, προμήθεια, διανομή ενέργειας, εξοικονόμηση κα); Πώς λαμβάνονται οι σωστές από τεχνολογική και οικονομικο-κοινωνική άποψη αποφάσεις; Ποιος μπορεί να βοηθήσει συμβουλευτικά ώστε να μην γίνονται λάθος επιλογές;
 8. Ποιες ανάγκες εκπαίδευσης προκύπτουν από την νέα ιδιότητα του πολίτη ως παραγωγού-καταναλωτή (prosumer); Πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί;
 9. Μία από τις 7 συνεταιριστικές αρχές είναι η «Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών». Με ποιόν τρόπο και σε ποιά πεδία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα αλλά και με άλλους από το εξωτερικό;
 10. Πως κρίνετε την ιδέα της δημιουργίας μιας Εθνικής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών (National Federation of REScoops) η οποία θα μπορούσε να ήταν μέλος του RESCoop.eu, σε αυτή τη φάση; Ποιός θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της και πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, μιας και οι υφιστάμενοι ενεργειακοί συνεταιρισμοί είναι λίγοι και ακόμα δεν έχουν πλεονάσματα;
 11. Πώς θα μπορούσαν οι ίδιοι οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους να επηρεάσουν αποτελεσματικά τις εξελίξεις στο πεδίο της διαμόρφωσης πολιτικών;
 12. Σχετικά το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα που βρίσκεται σε εξέλιξη:
  α) Αναφέρετε δύο-τρία βασικά σημεία προς βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τον ενεργειακό συμψηφισμό και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.
  β) Αναφέρετε δύο-τρία οικονομικά κίνητρα για την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.
 13. Έχετε να προτείνετε κάποια στρατηγικά βήματα και ένα απλό roadmap για την ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα; Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης της χώρας, του κοινωνικού context και της εικόνας που έχετε έως τώρα για τους υφιστάμενους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και την πορεία τους.
 14. Έχετε κάποιο άλλο ερώτημα που θα θέλατε να συζητήσουμε στο εργαστήριο; (με την προϋπόθεση πως θα έχουμε χρόνο)

Συζήτηση στην Πάρο για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και την ανανεώσιμη ενέργεια

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των «Φίλων της Πάρου» στην Πάρο, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου για τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ενεργειακών συνεταιρισμών, με την συμμετοχή εκπροσώπων του Ανέμου Ανανέωσης, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών REScoop, του ισπανικού ενεργειακού συνεταιρισμού SOM ENERGIA και της Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου.

Οι πολίτες της Πάρου νοιώθουν αγανάκτηση κι οργή γιατί για ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο δεν ρώτησαν τη γνώμη τους, δεν συμμετέχουν οι ίδιοι αν και τους αφορά. Η αντίθεση σε ένα σχέδιο που δεν λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κοινωνίες είναι κάτι σχεδόν αναπόφευκτο αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει στην απόρριψη της ανάγκης να μεταβούμε σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που θα βασίζεται στις ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση, αλλά με την συμμετοχή των πολιτών.

Ο Άνεμος Ανανέωσης ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρόταση των Φίλων της Πάρου να προσκαλέσει εκπροσώπους ενεργειακών συνεταιρισμών αλλά και να συμμετάσχει στην ενημερωτική συζήτηση. Και αυτό έγινε χάρη και στην υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδος.

Πραγματικά έγινε μια ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση με «Παραδείγματα Ενεργειακών Συνεταιρισμών και Ενεργειακών Κοινοτήτων” καθώς και για το τι θα μπορούσε να γίνει στην Πάρο στην κατεύθυνση αυτή.

Στη συζήτηση πήραν μέρος ως ομιλητές οι:

Dirk Vansintjan, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών και Ομίλων Πολιτών RESCOOP, που εκπροσωπεί 2.300 ενεργειακούς συνεταιρισμούς. Είναι επίσης πρόεδρος του Βελγικού Συνεταιρισμού ECOPOWER.

Jaume Aliaga, μέλος του Δ.Σ. της SOM ENERGIA, ενεργειακός συνεταιρισμός της Καταλανίας, Ισπανία, που απαριθμεί πάνω από 32.000 μέλη.

Νίκος Χρυσόγελος, χημικός–περιβαλλοντολόγος με μεγάλη οικολογική και περιβαλλοντική δράση, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, και πρόεδρος της ΚοινΣΕπ “Άνεμος Ανανέωσης“

ενώ με skype συμμετείχαν

– ο Απόστολος Δημόπουλος, πρόεδρος της Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου (ΣΕΣ) και η Ρόνια Αναστασιάδη, μέλος του ΔΣ της Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου.

Η συζήτηση νομίζουμε ότι αποτελεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής, που μπορεί να οδηγήσει στην διαμόρφωση και προώθηση μιας εναλλακτικής πρότασης, απέναντι τόσο στην σημερινή κατάσταση (εξάρτηση από το πετρέλαιο, δαπάνη πάνω από 20.000.000 Ευρώ για εισαγωγή πετρελαίου, μεγάλο κόστος παραγωγής ενέργειας, παθητικότητα τοπικής κοινωνίας) όσο και απέναντι σε ένα σχέδιο που αδιαφορεί για την τοπική κοινωνία και το κυκλαδίτικο περιβάλλον. Η εναλλακτική πρόταση αφορά στην συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην μετάβαση σε ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο που θα είναι ταυτοχρόνως προς όφελος του περιβάλλοντος, του κλίματος, της κοινωνίας και της υπεύθυνης οικονομίας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την δημιουργία ενός ενεργειακού συνεταιρισμού με την συμμετοχή των πολιτών της Πάρου, που θα συζητήσει και θα συνδιαμορφώσει το δικό της σχέδιο για το μείγμα των ΑΠΕ, για το που θα χωροθετηθούν, για το πώς θα στηριχθούν οι άλλες ανάγκες της κοινωνίας μέσα από την διαχείριση της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο

.

Όπως συνόψισαν οι συμμετέχοντες, πολλοί πρωτοστάτες της αντίθεσης στο προωθούμενο σήμερα σχέδιο, «φαίνεται ότι θα ξεκινήσουμε την συζήτηση για την δημιουργία ενεργειακού συνεταιρισμού ως μια διαφορετική λύση. Χρειαζόμαστε χρόνο και συζήτηση ακόμα και για τα τεχνικά θέματα».

Το πλαίσιο που είχαν θέσει από την αρχή οι «Φίλοι της Πάρου» ήταν σαφές: «Οι Φίλοι της Πάρου συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της κοινωνίας σχετικά με το σχέδιο εγκατάστασης Α/Γ στην Πάρο αφού η εγκατάσταση 22 Α/Γ και τα συνοδευτικά έργα τους θα αλλοιώσουν επικίνδυνα τον ιδιαίτερο κυκλαδίτικο χαρακτήρα που έκανε το νησί μας παγκοσμίως ελκυστικό.

Ωστόσο δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αντίθετοι στις ΑΠΕ όταν η υπερθέρμανση του πλανήτη μας λόγου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έχουν υποχρεώσει την διεθνή κοινότητα να προγραμματίσει το μέλλον της χωρίς ορυκτά καύσιμα.

Παρατηρούμε ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής η ενεργειακή μετάβαση σε ΑΠΕ αποδείχτηκε να αποτελεί μία ευκαιρία για τις τοπικές κοινωνίες ώστε αυτές να διεκδικήσουν την ιδιοκτησία του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας μέσω συνεταιριστικών σχημάτων.

Πιστεύοντας ότι θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί στην δημόσια συζήτηση, πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε μερικά άτομα με πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση σε αυτόν τον τομέα, για την καλύτερη ενημέρωση των μελών μας αλλά και της Παριανής κοινωνίας γενικότερα».

Ο Άνεμος Ανανέωσης αλλά και οι συμμετέχοντες φορείς εξέφρασαν την δέσμευσή τους να βοηθήσουν τους Παριανούς και τις Παριανές να προχωρήσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση με παροχή τεχνογνωσίας και κάθε είδους βοήθεια που θα απαιτηθεί.

 

ZEWKlima: με την ανανεώσιμη ενέργεια εναντίον της ανεργίας των νέων

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Ένα πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση των νέων σε θέματα ενεργειακής μετάβασης

Ο Άνεμος Ανανέωσης εργάζεται σταθερά για τα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας, της προστασίας του κλίματος και της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο. Αναπτύσσει πολλές συνεργασίες, προωθεί δράσεις και συμμετέχει σε σχετικά προγράμματα με διεθνείς εταίρους.

Ο πρόεδρος της ΔΕ του «Ανέμου Ανανέωσης», Νίκος Χρυσόγελος, συμμετείχε στις 27/11, στην συνάντηση εργασίας στο Βερολίνο, των εταίρων του προγράμματος ZEWklima, που αφορά στην εκπαίδευση των νέων για να εργαστούν σε θέματα προστασίας του κλίματος και ενεργειακής μετάβασης. Ο Άνεμος Ανανέωσης συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος με δύο πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο για την Τεχνική και την Οικονομία – Hochschule fuer Technic and Wirtschaft (HTW) του Βερολίνου καθώς και το ισπανικό Πανεπιστήμιο του Cadiz.

Στόχος του προγράμματος είναι εντοπιστούν οι ανάγκες και οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες και τα εμπόδια στην προσπάθεια αφενός κάλυψης των κενών που υπάρχουν στους διάφορους τομείς και γνωστικά αντικείμενα κι αφετέρου βελτίωσης των προσόντων των νέων που μπορούν να εργαστούν για την μετάβαση από το σημερινό ενεργειακό μοντέλο σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, αποκεντρωμένο, συμμετοχικό, βασισμένο στην εξοικονόμηση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ξεκινάει εκτεταμένη έρευνα στην οποία θα συμμετάσχουν νέοι άνεργοι, επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μέσα από την έρευνα και στην συνέχεια μέσα από ουσιαστικό διάλογο με φορείς θα διαμορφώσουν από κοινό προτάσεις για τις ανάγκες εκπαίδευσης των νέων στις 3 χώρες σε θέματα ανανεώσιμης ενέργειας και προστασίας του κλίματος.

Ο τίτλος τους προγράμματος σε 4 γλώσσες
«Με την ανανεώσιμη ενέργεια εναντίον της ανεργίας των νέων – Εκπαιδεύοντας νέους για την ενεργειακή μετάβαση»
«Mit neuer Energie gegen die Jugendarbeitslosigkeit – junge Europäer/innen für die Energiewende ausbilden»
«With new energy against youth unemployment – training young Europeans für energy transition»
«Con nueva energía contra el paro juvenil – Formar jóven@s para la transición energética»

Το ερευνητικό πρόγραμμα συντονίζει το Πανεπιστήμιο για την Τεχνική και την Οικονομία – Hochschule fuer Technic and Wirtschaft (HTW) του Βερολίνου και χρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα» του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι συνέργειες κι η ανταλλαγή εμπειριών αποτελούν σήμερα προϋπόθεση για να στηρίξουμε τις αναγκαίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην τεχνολογία αλλά και στην οικονομία.

Αν θέλετε να λάβετε μέρος στην έρευνα ή να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του προγράμματος, επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας:

windofrenewal@gmail.com για το πρόγραμμα ZEWKlima

Εργαστήριο: «Δημιουργία και ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα», 1.12.2017

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Εργαστήριο με θέμα «Δημιουργία και ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα» οργανώνεται από τον κοινωνικό συνεταιρισμό «Άνεμος Ανανέωσης», την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Ηλέκτρα Energy» και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη του Europe Direct City of Athens.

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, ώρα 15:00-20:00.

Tο εργαστήριο απευθύνεται σε μέλη ενεργειακών συνεταιρισμών και πρωτοβουλιών πολιτών σχετικές με την ενέργεια καθώς και σε εκπροσώπους φορέων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα.

Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν επίσης οι Dirk Vansintjan, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών και Ομίλων Πολιτών REScoop.eu, που εκπροσωπεί 2.300 ενεργειακούς συνεταιρισμούς, και o Jaume Aliaga, από τον ισπανικό ενεργειακό συνεταιρισμό SOM ENERGIA, που απαριθμεί πάνω από 32.000 μέλη.

Μέσα από σύντομες τοποθετήσεις θα συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα, που τους έχουν σταλεί και θα αποτελέσουν την ραχοκοκκαλιά της συζήτησης. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα αλλά και να εμπλουτίσουν την συζήτηση και με άλλα θέματα που τους/τις απασχολούν

Επειδή υπάρχει όριο στον αριθμό των συμμετεχόντων/ουσών, χρειάζεται να αποσταλεί εμαιλ ώστε να σας ενημερώσουμε αν υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχουν κι άλλα άτομα. Στείλτε το σχετικό ερώτημα στο εμαιλ: windofrenewal@gmail.com.

«Δημιουργία και ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Με στόχο την όσο πιο εποικοδομητική και δομημένη συζήτηση στο πλαίσιο του εργαστηρίου ετοιμάσαμε τα παρακάτω ερωτήματα που θα αποτελέσουν την βάση της συζήτησης. Μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εδώ. καθώς και κείμενο-πλαίσιο συζήτησης, βασικούς ορισμούς σε σχέση με την κοινοτική ενέργεια και επιπλέον χρήσιμο υλικό εδώ.

 1. Κατά τη γνώμη σας ποιός θα μπορούσε να γίνει μέλος σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό;

α) απλοί πολίτες

β) ιδιωτικές επιχειρήσεις

γ) κοινωνικές επιχειρήσεις

δ) φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

ε) άλλο

Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία επιλογή. Παρακαλούμε σχολιάστε τις επιλογές σας:

 1. Θεωρείτε πως υπάρχει χώρος και ρόλος για ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις στην κοινοτική ενέργεια (community energy) και στους ενεργειακούς συνεταιρισμούς; Αναφερθείτε ξεχωριστά στις ιδιότητες τους ως α) συν-ιδιοκτήτες, β) επενδυτές και γ) ως developers.
 2. Κρίνετε σκόπιμο να μπαίνουν περιορισμοί στον τρόπο συμμετοχής σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό, και γιατί; Ποιά θα μπορούσαν να είναι τα κριτήρια συμμετοχής ανάλογα με τον τύπο των μελών π.χ. μέλη-ιδιώτες, μέλη-επιχειρήσεις, μέλη-φορείς αυτοδιοίκησης;
 3. Βασική αρχή για τη λήψη των αποφάσεων μέσα σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό είναι η αρχή «ένα μέλος, μία ψήφος». Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργειακών συνεταιρισμών τα μέλη διαφοροποιούνται ως προς το δικαίωμα ψήφου. Κατά τη γνώμη σας ποιά τα πιθανά οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι από κάτι τέτοιο;
 4. Η ενημέρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική στη φάση της δημιουργίας ενός ενεργειακού συνεταιρισμού. Με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να γίνει αποτελεσματικά; Ποιά είναι τα διαθέσιμα εργαλεία; Ποιά λάθη πρέπει να αποφευγονται; Παρακαλούμε μοιραστείτε και την δική σας εμπειρία.
 5. Ποιές είναι, κατά τη γνώμη σας, οι προϋποθέσεις για την δημιουργία και την διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ενεργειακού συνεταιρισμού και τοπικής κοινωνίας; Τι λειτουργεί και τι πρέπει να αποφεύγεται;
 6. Πέρα από την διανομή πλεονασμάτων στα μέλη, τί άλλα οικονομικά κίνητρα υπάρχουν για να συμμετέχει κάποιος σε έναν ενεργειακό συνεταιρισμό; Ποιες εναλλακτικές πηγές υπάρχουν εκτός από την αυτο-χρηματοδότηση για την συγκέντρωση του απαραίτητου κεφαλαίου;
 7. Πώς επιλέγονται τα πεδία και οι τομείς δραστηριοποίησης του ενεργειακού συνεταιρισμού (παραγωγή, προμήθεια, διανομή ενέργειας, εξοικονόμηση κα); Πώς λαμβάνονται οι σωστές από τεχνολογική και οικονομικο-κοινωνική άποψη αποφάσεις; Ποιος μπορεί να βοηθήσει συμβουλευτικά ώστε να μην γίνονται λάθος επιλογές;
 8. Ποιες ανάγκες εκπαίδευσης προκύπτουν από την νέα ιδιότητα του πολίτη ως παραγωγού-καταναλωτή (prosumer); Πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί;
 9. Μία από τις 7 συνεταιριστικές αρχές είναι η «Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών». Με ποιόν τρόπο και σε ποιά πεδία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα αλλά και με άλλους από το εξωτερικό;
 10. Πως κρίνετε την ιδέα της δημιουργίας μιας Εθνικής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών (National Federation of REScoops) η οποία θα μπορούσε να ήταν μέλος του RESCoop.eu, σε αυτή τη φάση; Ποιός θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της και πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, μιας και οι υφιστάμενοι ενεργειακοί συνεταιρισμοί είναι λίγοι και ακόμα δεν έχουν πλεονάσματα;
 11. Πώς θα μπορούσαν οι ίδιοι οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους να επηρεάσουν αποτελεσματικά τις εξελίξεις στο πεδίο της διαμόρφωσης πολιτικών;
 12. Σχετικά το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα που βρίσκεται σε εξέλιξη:
  α) Αναφέρετε δύο-τρία βασικά σημεία προς βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τον ενεργειακό συμψηφισμό και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.
  β) Αναφέρετε δύο-τρία οικονομικά κίνητρα για την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.
 13. Έχετε να προτείνετε κάποια στρατηγικά βήματα και ένα απλό roadmap για την ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα; Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης της χώρας, του κοινωνικού context και της εικόνας που έχετε έως τώρα για τους υφιστάμενους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και την πορεία τους.
 14. Έχετε κάποιο άλλο ερώτημα που θα θέλατε να συζητήσουμε στο εργαστήριο; (με την προϋπόθεση πως θα έχουμε χρόνο)

 

 

 

Το WELCOMMON στην έκθεση Face forward…into my home

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας Face forward …into my home έγιναν με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η έκθεση αναφέρεται στις ιστορίες 20 ανθρώπων που είναι πρόσφυγες και ξεκινάνε μια νέα ζωή. Τρεις από τους φιλοξενούμενους/ες στο WELCOMMON συμμετέχουν μεταξύ των 20 πρωταγωνιστών της έκθεσης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας Face forward …into my home έγιναν με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η έκθεση αναφέρεται στις ιστορίες 20 ανθρώπων που είναι πρόσφυγες και ξεκινάνε μια νέα ζωή.

Τρεις από τους φιλοξενούμενους/ες στο WELCOMMON συμμετέχουν μεταξύ των 20 πρωταγωνιστών της έκθεσης. Το WELCOMMON και ο Άνεμος Ανανέωσης στήριξαν με θέρμη την ιδέα και είμαστε παρόντες/ουσες για να βοηθήσουμε όπου χρειάστηκε. Ήμασταν εκεί στην συνέντευξη τύπου, με την Bibiche και τον Ghassan. Και πήγαμε μαζικά στα εγκαίνια της έκθεσης.

Εμείς φωτογραφήσαμε μέσα στις δικές τους εικόνες τους πρωταγωνιστές, όπως τον Ghassan, την Bibiche και τον Besher.

 

Το Face Forward …into my home αποτελεί διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει σε ιστορίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια αφήγησης στα οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες, φωτογράφιση των συμμετεχόντων και έκθεση με τα φωτογραφικά πορτρέτα των συμμετεχόντων και ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών τους.

Στο Face Forward …into my home συμμετέχουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Αθήνα και υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση και την ένταξη), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι οι διοργανωτές και υποστηρικτές της έκθεσης.

Το Face Forward into my home συστήνει στο κοινό τα πρόσωπα – τη γυναίκα, τον άνδρα, τον έφηβο, την οικογένεια – πίσω από τους αριθμούς και την πρόσφατη προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας κανείς τα πρόσωπα και τις ιστορίες  τους, συνειδητοποιεί ότι οι πρόσφυγες, όποια κι αν είναι η χώρα καταγωγής τους, όσες δύσκολες καταστάσεις κι αν αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν, είναι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές επιθυμίες, κοινά όνειρα και κοινές αγωνίες για το μέλλον. Και ότι, παρά το γεγονός πως άφησαν πίσω τους μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, δεν έχασαν την ταυτότητά τους και την ελπίδα τους.

Το Face Forward …into my home σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΕΜΣΤ και, ειδικότερα, από το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του OHE για τους Πρόσφυγες  και με τη χρηματοδότηση του τμήματος  Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO), στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA.

Το Face Forward …into my home αποτελείται από τις εξής τρεις φάσεις:

Φάση Ι: Εργαστήρια Αφήγησης

Οι συμμετέχοντες, ωφελούμενοι του προγράμματος ESTIA, καλούνται να μοιραστούν συναισθήματα, αναμνήσεις, ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, εμπνευσμένα από έργα σύγχρονης τέχνης της συλλογής του ΕΜΣΤ. Τα έργα τέχνης αποτελούν το ερέθισμα ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα, όπως η αναγκαστική μετακίνηση, η ένταξη, η ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η ταυτότητα. Μέσα από δέκα συναντήσεις στους χώρους του ΕΜΣΤ και σε κλίμα σεβασμού και αποδοχής, οι συμμετέχοντες σταδιακά αφηγούνται αυτοβιογραφικές ιστορίες τους που αποκαλύπτουν βιώματα του παρελθόντος, στιγμές της καθημερινότητας και σχέδια και όνειρα για το μέλλον.

Φάση ΙΙ: Φωτογραφικά Πορτρέτα

Η φωτογράφιση γίνεται αφού έχει προηγηθεί η εξιστόρηση των βιωμάτων στο εργαστήριο και επιχειρεί την ψυχογραφική απόδοση της φυσιογνωμίας των συμμετεχόντων. Συνοδευόμενα από τις ιστορίες τους, τα πορτρέτα ρίχνουν φως στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Τα πορτρέτα και οι ιστορίες αποκαλύπτουν το «ανθρώπινο πρόσωπο» του προσφυγικού ζητήματος, εστιάζοντας σε θέματα κοινά, υπαρξιακά και συναισθηματικά, που ενώνουν.

Φάση ΙΙΙ: Έκθεση Φωτογραφικών Πορτρέτων και Προσωπικών Αφηγήσεων

Οι προσωπικές αφηγήσεις και τα φωτογραφικά πορτρέτα εκτίθενται στο ΕΜΣΤ από τις 22 Νοεμβρίου 2017 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2018. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή τα έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ που αποτέλεσαν το ερέθισμα για τις αφηγήσεις καθώς και ένα σύντομο βίντεο-καταγραφή όλου του προγράμματος.

Η έκθεση συνοδεύεται από κατάλογο που περιλαμβάνει όλα τα πορτρέτα και τις προσωπικές αφηγήσεις, σε μία δίγλωσση έκδοση, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διοργανωθούν επίσης ειδικές εκδηλώσεις για το κοινό με τη συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Face Forward …into my home
22 Νοεμβρίου 2017 – 31 Ιανουαρίου 2018
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων ΕΜΣΤ, Ισόγειο
Είσοδος ελεύθερη
Επιμέλεια έκθεσης / Ιδέα-Υλοποίηση προγράμματος
Μαρίνα Τσέκου, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ
Γιάννης Βασταρδής, Φωτογράφος

Το WELCOMMON και ο Άνεμος Ανανέωσης στήριξαν με θέρμη την ιδέα και είμαστε παρόντες/ουσες για να βοηθήσουμε όπου χρειάστηκε. Ήμασταν εκεί στην συνέντευξη τύπου, με την Bibiche και τον Ghassan. Και πήγαμε μαζικά στα εγκαίνια της έκθεσης.

Εμείς φωτογραφήσαμε μέσα στις δικές τους εικόνες τους πρωταγωνιστές, όπως τον Ghassan, την Bibiche και τον Besher.

Το Face Forward …into my home αποτελεί διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει σε ιστορίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια αφήγησης στα οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες, φωτογράφιση των συμμετεχόντων και έκθεση με τα φωτογραφικά πορτρέτα των συμμετεχόντων και ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών τους.

Στο Face Forward …into my home συμμετέχουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Αθήνα και υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση και την ένταξη), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι οι διοργανωτές και υποστηρικτές της έκθεσης.

Το Face Forward into my home συστήνει στο κοινό τα πρόσωπα – τη γυναίκα, τον άνδρα, τον έφηβο, την οικογένεια – πίσω από τους αριθμούς και την πρόσφατη προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας κανείς τα πρόσωπα και τις ιστορίες  τους, συνειδητοποιεί ότι οι πρόσφυγες, όποια κι αν είναι η χώρα καταγωγής τους, όσες δύσκολες καταστάσεις κι αν αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν, είναι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές επιθυμίες, κοινά όνειρα και κοινές αγωνίες για το μέλλον. Και ότι, παρά το γεγονός πως άφησαν πίσω τους μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, δεν έχασαν την ταυτότητά τους και την ελπίδα τους.

Το Face Forward …into my home σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΕΜΣΤ και, ειδικότερα, από το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του OHE για τους Πρόσφυγες  και με τη χρηματοδότηση του τμήματος  Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO), στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA.

Το Face Forward …into my home αποτελείται από τις εξής τρεις φάσεις:

Φάση Ι: Εργαστήρια Αφήγησης

Οι συμμετέχοντες, ωφελούμενοι του προγράμματος ESTIA, καλούνται να μοιραστούν συναισθήματα, αναμνήσεις, ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, εμπνευσμένα από έργα σύγχρονης τέχνης της συλλογής του ΕΜΣΤ. Τα έργα τέχνης αποτελούν το ερέθισμα ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα, όπως η αναγκαστική μετακίνηση, η ένταξη, η ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η ταυτότητα. Μέσα από δέκα συναντήσεις στους χώρους του ΕΜΣΤ και σε κλίμα σεβασμού και αποδοχής, οι συμμετέχοντες σταδιακά αφηγούνται αυτοβιογραφικές ιστορίες τους που αποκαλύπτουν βιώματα του παρελθόντος, στιγμές της καθημερινότητας και σχέδια και όνειρα για το μέλλον.

Φάση ΙΙ: Φωτογραφικά Πορτρέτα

Η φωτογράφιση γίνεται αφού έχει προηγηθεί η εξιστόρηση των βιωμάτων στο εργαστήριο και επιχειρεί την ψυχογραφική απόδοση της φυσιογνωμίας των συμμετεχόντων. Συνοδευόμενα από τις ιστορίες τους, τα πορτρέτα ρίχνουν φως στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Τα πορτρέτα και οι ιστορίες αποκαλύπτουν το «ανθρώπινο πρόσωπο» του προσφυγικού ζητήματος, εστιάζοντας σε θέματα κοινά, υπαρξιακά και συναισθηματικά, που ενώνουν.

Φάση ΙΙΙ: Έκθεση Φωτογραφικών Πορτρέτων και Προσωπικών Αφηγήσεων

Οι προσωπικές αφηγήσεις και τα φωτογραφικά πορτρέτα εκτίθενται στο ΕΜΣΤ από τις 22 Νοεμβρίου 2017 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2018. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή τα έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ που αποτέλεσαν το ερέθισμα για τις αφηγήσεις καθώς και ένα σύντομο βίντεο-καταγραφή όλου του προγράμματος.

Η έκθεση συνοδεύεται από κατάλογο που περιλαμβάνει όλα τα πορτρέτα και τις προσωπικές αφηγήσεις, σε μία δίγλωσση έκδοση, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διοργανωθούν επίσης ειδικές εκδηλώσεις για το κοινό με τη συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Face Forward …into my home
22 Νοεμβρίου 2017 – 31 Ιανουαρίου 2018
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων ΕΜΣΤ, Ισόγειο
Είσοδος ελεύθερη
Επιμέλεια έκθεσης / Ιδέα-Υλοποίηση προγράμματος
Μαρίνα Τσέκου, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ
Γιάννης Βασταρδής, Φωτογράφος

Νέα ευρωμεσογειακή διάκριση για τον Άνεμο Ανανέωσης και το WELCOMMON

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Νέα διάκριση για τον Άνεμο Ανανέωσης και το κέντρο φιλοξενίας κι ένταξης προσφύγων WELCOMMON

 • Επιλέχθηκε ως καλό παράδειγμα κοινωνικής επιχείρησης που προφέρει ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας σε 11 ευρωμεσογειακές χώρες

 • Παρουσιάστηκε σε εργαστήριο και σε πάνελ του συνεδρίου της Γαλλικής Ομοσπονδίας κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης, στις 16 και 17.11 στη Μασσαλία

Ο Άνεμος Ανανέωσης επιλέχθηκε ως ένα από τα καλά παραδείγματα σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο κοινωνικής επιχείρησης που εργάζεται για την κοινωνική ένταξη, στο πλαίσιο έρευνας που εκπονήθηκε για λογαριασμό της γαλλικής Ομοσπονδίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης Fédération des Entreprises d’ Insertion (F.E.I.)

Η έρευνα με θέμα: «Η ένταξη στη Μεσόγειο, από τη μια όχθη στην άλλη», πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Γαλλικού Υπουργείου Εργασίας και παρουσιάστηκε δημόσια στις 16 Νοεμβρίου στην Μασσαλία, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Η έρευνα αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των διαφόρων δράσεων υπέρ της ένταξης μέσω της εργασίας σε έντεκα χώρες της Μεσογείου: Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, Τουρκία, Λίβανο, Αίγυπτο, Τυνησία, Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία. Επίσης, αναδεικνύονται κάποια καλά παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ αναδεικνύονται σημεία σύγκλισης αλλά και οι ιδιαιτερότητες σε κάθε μία από αυτές τις χώρες.

Οι ερευνητές επέλεξαν δύο καλά παραδείγματα από την Ελλάδα, αφενός την ΚΟΙΝΣΕΠ “Άνεμος Ανανέωσης” με το κέντρο φιλοξενίας κι ένταξης προσφύγων WELCOMMON, κι αφετέρου τον “Κλίμαξ Plus”.

O “Άνεμος Ανανέωσης” προσκλήθηκε, έτσι, και συμμετείχε στο συνέδριο της γαλλικής Ομοσπονδίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης (F.E.I.), στη Μασσαλία, 16 και 17 Νοεμβρίου, για να παρουσιάσει το WELCOMMON και τις δράσεις του για την κοινωνική ένταξη προσφύγων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ “Άνεμος Ανανέωσης”, συμμετείχε σε

εργαστήριο για τα θέματα της κοινωνικής ένταξης προσφύγων,

πάνελ, στην ολομέλεια του συνεδρίου, με θέμα τις εμπειρίες και τα μοντέλα κοινωνικής ένταξης σε διάφορες ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες, μέσα από την δράση κοινωνικών επιχειρήσεων που αναδείχθηκαν από την έρευνα ως καλά παραδείγματα.

Ο στόχος της έρευνας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία F.E.I. ήταν “να κάνουμε μια απογραφή για το τι γίνεται από πλευράς κοινωνικής ένταξης τόσο στην Βόρεια όσο και στην Νότια Ακτή της Μεσογείου, να μάθουμε – μέσω της μελέτης – από τα μοντέλα και τις δράσεις που ακολουθούνται αλλά και να προβληματιστούμε για το δικό μας γαλλικό μοντέλο επιχειρήσεων ένταξης και ευρύτερα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε μεσογειακό επίπεδο”.

Η Ομοσπονδία F.E.I. ελπίζει ότι το βιβλίο αυτό θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να κινητοποιηθούν περισσότερο υπέρ της κοινωνικής ένταξης και ότι θα τροφοδοτήσει με τις εμπειρίες που καταγράφονται «βέλτιστες πρακτικές στην υπηρεσία της καταπολέμησης των αποκλεισμών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία».

Συμμετοχή στο εργαστήριο για την “κοινωνική ένταξη των προσφύγων”

  

Στις 16.11, στο πλαίσιο του ενός από τα 7 εργαστήρια που οργανώθηκαν από την γαλλική ομοσπονδία, αυτό για την κοινωνική ένταξη προσφύγων (Tous sur le pont pour l’ INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS) αναλύθηκαν δύο καλά παραδείγματα, αυτό του Ανέμου Ανανέωσης/ Wind of Renewal (Ελλάδα) με το WELCOMMON καθώς και του προγράμματος Humando (Γαλλία) – FAF.TT. Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τη λειτουργία, τις δράσεις και τα επιτεύγματα του κέντρου φιλοξενίας κι ένταξης και να απαντήσει σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Συμμετοχή σε πάνελ “Μαθαίνοντας από τις εμπειρίες και πρακτικές κοινωνικής ένταξης σε διάφορες χώρες”

   

Επίσης, ο Νίκος Χρυσόγελος, εκπροσωπώντας τον Άνεμο Ανανέωσης συμμετείχε στο πάνελ που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Ολομέλειας του συνεδρίου της γαλλικής Ομοσπονδίας, που αφορούσε στις διαφορετικές εμπειρίες και πρακτικές κοινωνικής ένταξης φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες. Στο πάνελ αυτό συμμετείχαν οι:

Nora Fitzgerald Belahcen (Amal Marrakech – Μαρόκο),

Xaro Castello (Fondation Tots Units – Ισπανία),

Youssef Chaqor (Kilimanjaro Environnement – Μαρόκο),

Νίκος Χρυσόγελος (Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal- Ελλάδα),

Kim Issa (Arcenciel – Λίβανος),

Marija Strniša (Dobrovita – Σλοβανία)

Τη συζήτηση συντόνισε η Manal Tabet, μία από τις δύο ερευνήτριες που συγκέντρωσαν κι επεξεργάστηκαν το υλικό για την έρευνα.

   

Το συνέδριο της Ομοσπονδίας και η εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της

Στην Ομοσπονδία συμμετέχουν 508 κοινωνικής επιχειρήσεις ένταξης σε σύνολο 1212 επιχειρήσεων ένταξης στη Γαλλία. Σε αυτές απασχολούνται συνολικά 36.493 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 20.935 σε θέσεις ένταξης. Ο κύκλος εργασιών τους ανέρχεται σε 1 δις Ευρώ ετησίως.

Στο συνέδριο – που πραγματοποιήθηκε πάνω σε ένα φέρι-μποτ, και στο οποίο συμμετείχαν 350 άτομα, εκπρόσωποι κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης από τη Γαλλία καθώς και προσκεκλημένοι ομιλητές από 10 χώρες, ανακηρύχθηκε ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Κοινωνικής Ένταξης Luc de Gardelle που αντικαθιστά των επί 4.5 χρόνια πρόεδρο Kenny Bertonazzi. Ανακηρύχθηκαν, επίσης, και το συμβούλιο της F.E.I καθώς και το Bureau που είχαν προκύψει με ηλεκτρονική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ομοσπονδίας.

Ο νέος πρόεδρος συμμετείχε ήδη για 3 χρόνια στο Bureau της Ομοσπονδίας και είναι εκπρόσωπος της κοινωνικής επιχείρησης Presta ’terre, που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κηπουρικής και βιολογικής καλλιέργειας, στο Oberhoffen στο Moder, Bas-Rhin. Η θητεία του θα είναι για 3 χρόνια. Στο νέο Bureau της Ομοσπονδίας συμμετέχουν 12 άτομα, μεταξύ των οποίων οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι, Kenny Bertonazzi και Laurent Laïk, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην διακυβέρνηση, ενώ έχει ανανεωθεί το ένα τρίτο των μελών του.

Ο νέος πρόεδρος έκλεισε με την ομιλία του το συνέδριο (ενώ ο απερχόμενος το άνοιξε) τονίζοντας ότι: «είναι μεγάλες οι ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσουμε κατά τους επόμενους έξι μήνες, και θα πρέπει να πιάσουμε δουλειά!”, θυμίζοντας ότι έχουν μια σημαντική αποστολή, να καθοδηγήσουν την επιτροπή που εργάζεται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με συντονιστή τον Jean-Marc Borello, πρόεδρο της διεύθυνσης του GROUPE SOS, που προλόγισε και την έκδοση της έρευνας.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχε κατά την δεύτερη μέρα και ο Ύπατος Αρμοστής για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία, Christophe Itier.

Στην ημερήσια διάταξη του νέου Προέδρου της Ομοσπονδίας είναι συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας της Κυβέρνησης Μακρόν για να συζητηθεί το θέμα της κατάρτισης στο πλαίσιο της διαδικασίας προώθησης του Μεγάλου Επενδυτικού Σχεδίου (Grand plan d’ investissement), οι κατευθύνσεις της νέας νομοθετικής ρύθμισης αλλά και η πειραματική εφαρμογή ενός νέου μοντέλου για την απασχόληση των ανέργων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε σύντομες συζητήσεις με τον απερχόμενο και τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας για τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων από τις δύο χώρες αλλά και από άλλες μεσογειακές χώρες, στη βάση και των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Το μήνυμα του συνεδρίου

Ποιος δεν έχει ακούσει αυτή τη χορωδία του Charles Aznavour «Μου φαίνεται ότι η δυστυχία θα ήταν λιγότερο οδυνηρή στον ήλιο»; Προφανώς, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική: η φτώχεια συχνά συνδυάζεται με τον αποκλεισμό, ειδικά στη Μεσόγειο. Ευτυχώς, οι πρωτοβουλίες για κοινωνική ένταξη είναι τόσο πλούσιες και πολυάριθμες, αλλά και ελάχιστα γνωστές, σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά καταγράφονται με βάση υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο και αναλύονται τακτικά ο αντίκτυπος της δουλειάς τους.

Δείτε την σύνθεση των παρουσιάσεων στα εργαστήρια και στο συνέδριο εδώ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος

ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα «ΑΝΟΙXΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»είναι τριετούς διάρκειας, από τον Οκτώβρη του 2017 έως το Δεκέμβρη του 2019 και στοχεύει στην:

 • συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην προστασία του κλίματος,
 • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης του ρεύματος) των σχολικών κτιρίων (κατά 5%),
 • ενίσχυση των προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων αλλά και των κατοικιών.

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι πολίτες που βιώνουν ήδη, και θα βιώσουν περισσότερο στη ζωή τους, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όμως, μπορούν και να συμβάλλουν στην προστασία του κλίματος, στη μείωση της σπατάλης ενέργειας, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δευτέρα 20/11/2017

Aίθουσα Τελετών δημαρχιακού μεγάρου, Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά)

18:00 Δημόσια παρουσίαση του προγράμματος ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Xαιρετισμοί
 • Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος από την Αντιδήμαρχο για το Παιδί, Μαρία Ηλιοπούλου
 • Δήμος Αθηναίων: Στρατηγική Ανθεκτικότητας και Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή:
 • Ειρήνη Σκουλά, Programme Manager, C40 Cities Climate Leadership Group
 • Κώστας Γεωργίου, Project Manager, Resilient Athens
 • Σύντομη παρουσίαση των εταίρων και εξήγηση του ρόλου τους στο πλαίσιο του προγράμματος:

Άνεμος Ανανέωσης

Respect for Greece (Σεβασμός για την Ελλάδα)

Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα (UfU)

Τρίτη 21/11/2017

Άνεμος Ανανέωσης/ WELCOMMON, Καποδιστρίου 4, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος

9:00 – 13:00

 • Τι είναι το πρόγραμμα και ποιοι οι στόχοι του
 • Φιλοσοφία προγράμματος
 • Φορείς υλοποίησης (ο κάθε εταίρος θα παρουσιάσει τον εαυτό του και το ρόλο του στο πρόγραμμα)
 • Χρηματοδοτικός μηχανισμός
 • Διαχείριση – επικοινωνία ομάδας – εργαλεία επικοινωνίας
 • Χρονοδιαγράμματα – εκθέσεις φυσικού αντικειμένου – οικονομικές εκθέσεις
 • Παραδοτέα (βεβαιώσεις – έγγραφα – ερωτηματολόγια – υλικό)
 • Επικοινωνία προγράμματος προς τα έξω
 • Πιθανές συνέργειες με άλλα δίκτυα και προγράμματα 

13:00 – 14:00: Ελαφρύ γεύμα

14:30 – 18:00

 • Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος
 • Πρόγραμμα και κατευθύνσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτών των εκπαιδευτών
 • Συνεργασία μεταξύ Ελλήνων – Γερμανών εταίρων/ επιστημόνων
 • Άξονες εκπαιδευτικής ερευνητικής δράσης – εκπαίδευση για το πώς θα γίνει η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από τους εκπαιδευτές
 • Προφίλ εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην έρευνα
 • Συζήτηση για εξοπλισμό για «κινητή βαλίτσα»
 • Συζήτηση για εξοπλισμό ΚΠΕ και των 5 ανοιχτών σχολείων

Μόνο για τους έλληνες εταίρους και συνεργάτες:

 • Διαδικασία επιλογής σχολείων και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών

Τετάρτη 22/11/2017

9.30-10.30: Επίσκεψη στο ΚΠΕ Αθήνας, Κυριακού 12

11.00-13.00: Παρουσίαση του προγράμματος «Έτσι μαθαίνω καλύτερα»

(στον χώρο του Ανέμου Ανανέωσης/WELCOMMON, Καποδιστρίου 4, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος)

 

 

 

An article about «Taking steps to meet the long-term needs of refugees»

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Ένα αναλυτικό αφιέρωμα από το Co-operative News για τον ρόλο των συνεταιρισμών στη φιλοξενία κι ένταξη προσφύγων με δύο σημαντικές αναφορές: στο δικό μας μας κέντρο #WELCOMMON καθώς και στον ιταλικό συνεταιρισμό Cooperativa sociale Camelot – Officine Cooperative. Επίσης, αναφορά στον ιταλικό συνεταιρισμό Cooperativa Ruah
Ευχαριστούμε πολύ.
Είναι μια τιμή για όλους, προσωπικό, εθελοντές και φιλοξενούμενους πρόσφυγες στο WELCOMMON @windofrenewal EATA UNHCR GREECE

The article was published by the e-newsletter «Cooperative.news»

Taking steps to meet the long-term needs of refugees

Europe is facing its biggest displacement of people since the Second World War and attention is now turning to their integration into communities

Upon entering Europe, asylum seekers face significant barriers when looking for a job, according to the European Commission.

Countries need to take swift action to integrate refugees into communities, says the Commission, by providing education and training to ensure they have a chance in the job market. Research suggests that early and active labour market participation is a key aspect of the integration process.

One of the answers to this call for action has come from a group of socially responsible businesses. In particular, co-operative businesses in Italy and Greece have been responsible for helping refugees to be self-sustaining.

With the continent facing the biggest displacement of people since the Second World War, around 165,000 refugees seeking asylum have reached Europe from non-EU countries in the first three months of the year.

Following an agreement between the EU and Turkey last year, refugees have been unable to use the Balkan route into Europe and are now travelling to Italy instead. Around 99,742 have reached Italy so far this year, with 15,230 arrivals in Greece.

The integration process falls upon individual member states with the EU providing support and incentives. But, as social businesses, co-operatives have found a role in helping refugees.

In Italy, social co-ops provide 18,000 refugees, asylum seekers and migrants with services and projects in 220 welcome centres and 170 housing structures.

One of them is Camelot, a social co-operative in Bologna, Ferrara and Ravenna, which offers mentoring, Italian language classes, training courses and internships. Since 2001 the co-op has been working with the public administration to provide information, advice and assistance services concerning migration to Italian and foreign citizens.

Camelot runs a series of projects including Vesta, which offers Bologna residents the chance to host young refugees. Those who want to help must apply via an online platform, with suitable candidates selected for an interview. Those who pass this stage are given training and asked to sign an agreement to respect Vesta’s rules.

Camelot’s delegation joined by EU officials in Strasbourg

On 12 September, Camelot presented its successful integration initiatives during an event at the European Parliament in Strasbourg, themed: A story of experiences for a European vision.

The co-op’s delegation included president Patrizia Bertelli, delegate administrator Carlo De Los Rios and the head of the society and rights department, Elisa Bratti. Joining them were Laura Di Salvo and Francesco Malossi, a couple from Bologna who hosted Becaye, a young refugee who went on to secure employment.

“Becaye relates to the neighbourhood much more than we do and is now part of our group of friends,” the couple said.

Moussa Molla Salih, a refugee who has been hosted for nine months by another couple, is now completing a degree while working part-time.

Speaking at the event, he said: “I’ve been welcomed by Antonella and Fabrizio as if I were part of the family. Now, with my work as an operator in a hospitality facility, I hope I can help other kids to become autonomous and start a new life path as happened to me.”

So far, 28 families from Bologna have taken on refugees as part of Camelot’s initiative. The co-op is looking to extend the project to other Italian regions as part of the Ministry of the Interior’s Protection System for Asylum Seekers and Refugees (SPRAR) system.

The co-op has also been providing more than 8,700 hours of tutoring and 3,400 hours of Italian language classes across the Ferrara and Bologna provinces.

Under SPRAR, local authorities and voluntary sector organisations can go beyond the simple distribution of food and housing by providing complementary services such as legal and social guidance and support and developing programmes to promote socioeconomic inclusion and integration.

Drama workshop organised by Camelot involving six younger and newer migrants who arrived in Italy without family members and local teachers or volunteers

SPRAR projects exist across the country and Camelot is also involved in these, helping unaccompanied minors and adults. Through the co-op, children arriving in Italy without adult reference figures receive support from a technical coordinator, a legal advisor, a psychologist, an anthropologist, a counsellor and a case manager. The case manager plays a key role in planning and monitoring the integration activities, educational projects, vocational training and job placements.

For adults, a tutor is assigned to guide them regarding vocational training, CV drafting, skills analysis, active job search and securing job placements. Camelot employs five trainers who help refugees gain the skills and confidence they need to enter the labour market. Internships are a first step in securing long-term employment and in 2016 Camelot has secured 51 internships for asylum seekers or refugees. Four beneficiaries are currently involved in civil service organisations.

Camelot was set up in 1992 by 12 young people and three associations with a background in social work. The co-op has grown to employ 200 people, 20% of whom are migrants.

In addition to these initiatives, Camelot has been implementing a project to help vulnerable refugees, such as victims of torture or disabled people, set up a co-op. Twelve enterprises have been created, 10 of which are co-operatives. The project included the provision of training courses on co-operative principles and how to manage them. In Ferrara, three refugees set up a security service co-operative.

Similarly, in Greece, the social co-operative Wind of Renewal has partnered with the Greek Forum of Refugees, the Greek Forum of Migrants, and ANASA Cultural Centre to develop a co-operative hostel that provides temporary accommodation refugees and promotes their social inclusion.

Named WELCOMMON, the shelter brings together two concepts – “welcome” and “in common”. On a daily basis, the hostel has between 160 and 180 people. Since being set up in 2016, it has been accommodating around 500 refugees. More than 50% were under 18, who stay at WELCOMMON for a few weeks up to a few months. They receive accommodation and food as well as psychological and medical support and help in building their employment skills.

Refugees attending a Welcommon class

With guests coming from over 15 countries and speaking 11 different languages, WELCOMMON also provides interpreters. Refugees are selected and sent to the hostel by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and are often among the most vulnerable of people. They include pregnant women or women with babies, single-parent families, victims of torture, rape and trafficking, refugees left disabled by war or torture or people with medical and pharmaceutical support needs, such as cancer patients.

On a daily basis, the hostel has between 160 and 180 people

WELCOMMON currently employs 32 people, many of whom are long-term unemployed Greeks and refugees or migrants who have been living in Greece for many years.

They focus on enrolling refugee children in public schools, involving them in non-formal education and empowering parents to be able to take full care of their children, providing them with the support needed to integrate.

The co-op hostel offers Arabic, English, maths and science courses with Arabic-speaking volunteer refugees, as well as German and Greek courses with native speakers or computer training workshops and painting and photography lessons.

One of the volunteers running the classes, 21-year old Ahmed, is himself a refugee. He found WELCOMMON while looking for help in Athens, shortly after arriving in Greece.

“I decided to do something good for other people,” he said. “I wanted to talk about the hope through education. So, I initiated a children’s school at the centre. Now I am sharing the value of hope with around 15 children, every day, through the maths, English and Arabic language classes.

“I will be relocated to Belgium very soon. I dream about my future as a doctor even more now. I witnessed and experienced how much the world needs doctors who can take care of the poor and the weak.

“I want to be a doctor, and I want to be ‘there’ where I needed them, such as in refugee camps. I will try my best first to learn the language and try to study in Belgium. Deep inside my heart, I dream to establish a volunteers’ community for Syrian people some day.”

Welcommon volunteers who teach children refugees

WELCOMMON is also looking to create a database of the refugees’ CVs – both for those living within the structure and outside to help them gain employment with businesses looking for particular skills. They are also exploring ways to support the creation of social enterprises with the participation of Greeks, refugees and migrants.

Asked how they helped refugees to find a job, Nikos Chrysogelos, president of the social co-operative Wind of Renewal (ANEMOS ANANEOSIS) and project manager of WELCOMMON centre, said: “It is not an easy process. For the teenagers and adults, with the help of the social workers, we try to build a professional profile based on their skills or past profession that will be used to promote their capacity for job seeking. We aim to provide many activities according to people’s preferences and needs.

“We try to connect demand and offer based on the needs of the Greek market and the skills of our guests. But, even when they have the skills required, the refugees don’t know the language or sometimes they need to understand the environment of an enterprise in Europe. For example, enterprises selling food in Africa and Europe are two different kinds of businesses. Many refugees need a job, but they don’t know what social security means. We want to protect them but also protect the Greek society from the black economy, trafficking or exploitation.”

Wind of Renewal is now looking to launch a workshop for refugee women as well as Greek women who have been unemployed for a long time, to help them get training in designing and sewing clothes out of recycled materials.

“The governing principle is ‘learning by doing’ – it is meant to be a stepping stone to enable the participants to work towards achieving self-sufficiency,” said Mr Chrysogelos. They are aiming to start the workshop in December, provided they obtain the funding needed.

For November, Wind of Renewal is planning a food festival to connect restaurants with refugees who can cook. The long-term aim is to set up a multiethnic restaurant as a social enterprise, but the project is at an incipient stage and likely to face many administrative and capital-related hurdles, said Mr Chrysogelos.

Another initiative led by the co-op focuses on combating energy poverty. Wind of Renewal has applied for funding via the European Economic Area (EEA) grants for energy efficiency.

“A team consisting of Greeks, migrants and refugees will help households suffering from energy poverty to improve the energy efficiency of their house and reduce the cost they pay for the bills and heating/cooling,” said Mr Chrysogelos.

“In parallel, we will empower the households by enabling them to participate in renewable energy co-operatives, self-production and self-consumption schemes, or local grid networks. We have applied to EEA programmes, and we hope our project will be selected for a grant to create a green hub and train 200 youngsters – Greeks, migrants and refugees – to work for the energy efficiency and the empowerment of 5,000 households in Athens.”

Other co-ops like Camelot and WELCOMMON are also making a difference to the lives of the refugees, preparing them for entering the labour market.

A 2016 study by the ILO examined the potential of the co-op model in responding to the refugee crisis. The research concludes that, as people-centred businesses, co-ops provide services and goods, such as social care and housing, which are important for refugees but not as readily available through other enterprises.

Moreover, adds the study, co-operatives have developed integrated practices suited to the refugees’ needs. According to the research, co-operative projects can help eliminate resistance to refugees by involving host communities and bringing them benefits. The ILO study highlights examples of 27 co-ops that participate in responding to refugee needs in different contexts.

RUAH, another social co-operative in Bergamo, Italy, works with refugees, providing and working on housing, labour, literacy, education, training and integration issues. In Germany, housing co-ops such as Gelsenkirchen in the north-west have started reserving larger apartments for refugee families and consciously renting them to Syrian refugees.

Another project in Lebanon has seen the UNDP and the ILO working together to establish the Green House Nursery Cooperative, which treats, grows and sells seeds at an affordable price in the region, benefiting 200 Lebanese farmers and Syrian refugees.

In the West Bank, the Kalandia Refugee Camp Women’s Handicraft Cooperative enables Palestinian women to secure their income by selling handicrafts, dried fruits, tailoring and quilting. They also receive vocational training and can benefit from access to a kindergarten and a nursery via the co-op.

The ILO paper suggests the co-operative enterprise model should be better integrated into refugee response strategies. It adds that co-operative organisations need to be sought out for their knowledge and experience in responding to refugee crises.

Πρόσκληση σε ενημερωτικές εκδηλώσεις του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 1-3/11

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Πρόσκληση σε ενημερωτικές εκδηλώσεις του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – μια ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας κοινωνικών επιχειρήσεων και φορέων κοινωνικής οικονομίας – με την ευκαιρία της ΕXPO για την ΚΑΛΟ που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , σας προσκαλεί σε:

 • Εργαστήριο: «Δικτυώσεις και συλλογική εκπροσώπηση φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας», Τετάρτη 1/11, ώρα 14.00 έως 16.00 στο χώρο του InnovAthens, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
 • Εργαστήριο: «Προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργίας των υποστηρικτικών κέντρων για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία», Πέμπτη 2/11, ώρα 15.00 έως 18.00 στο χώρο του InnovAthens, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
 • Δημόσια συζήτηση: «Η στρατηγική για την ανάπτυξη του πεδίου της ΚΑΛΟ. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα και ποια η στρατηγική στόχευση;», Παρασκευή 3/11, ώρα 14.30 έως 17.00 στο χώρο του InnovAthens, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Αναλυτικά:

(α) «Δικτυώσεις και συλλογική εκπροσώπηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Πότε: Τετάρτη 1/11, ώρα 14.00 έως 16.00.

Που: στο χώρο του InnovAthens, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Ποια θέματα θα συζητηθούν:

– Ποιο είναι το πλαίσιο αρχών / αξιών με βάση το οποίο συγκροτείται ένα δίκτυο:

– Ποιες διαδικασίες απαιτούνται για τη δημοκρατική συγκρότησή του;

– Ποιες διαδικασίες διευκολύνουν τη δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία του;

– Ποια δίκτυα αναγνωρίζονται θεσμικά και τί σημαίνει αυτό;

Συμμετέχοντες/ουσες:

 • Víctor Meseguer, εκπρόσωπος Social Economy Europe
 • Παναγιώτης Μούρτζης (Birdy), γραμματέας της Ένωσης Φορέων ΚΑΛΟ Αττικής
 • Ελένη Παπαθεοδοσίου, εκπρόσωπος του Δικτύου ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΚΚΕΜ)
 • Στέφανος Μήτρικας, εκπρόσωπος του δικτύου ΚΟΙΝΣΕΠ Αν. Μακεδονίας Θράκης
 • Μανώλης Μπριζολάκης, Σοφία Καλαιτζάκη, Ντίνα Φωτεινιώτου, Μαρίζα Ζυμωνοπούλου, Χρυσόστομος Γαλανός, μέλη της άτυπης δικτύωσης Φορέων ΚΑΛΟ Κρήτης

Συντονισμός: Σοφία Αδάμ,  Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

(Β) Εργαστήριο: «Προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργίας των υποστηρικτικών κέντρων για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία»,

Πότε: Πέμπτη 2/11, ώρα 15.00 έως 18.00.

Πού: στο χώρο του InnovAthens, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Ποια θέματα θα συζητηθούν:

– Πώς αναπτύσσονται αποτελεσματικά υποστηρικτικά συστήματα για την ΚΑΛΟ;

– Πώς χρηματοδοτούνται και πώς εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους;

– Πώς συνδέονται οργανικά με εγχειρήματα και δικτυώσεις της ΚΑΛΟ;

 Συμμετέχοντες/ουσες:

 • Antonio Spera, εκπρόσωπος της Confcooperative Puglia
 • Βασίλης Μπέλλης, εκπρόσωπος Αναπτυξιακής Εταιρίας Καρδίτσας
 • Πόπη Σουρμαϊδου, εκπρόσωπος του Κέντρου Στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Γυναικών ΕΡΓΑΝΗ
 • Δημήτρης Κοκκινάκης, εκπρόσωπος του Impact Hub Athens
 • Γεωργία Μπεκριδάκη, εκπρόσωπος του Dock- Συνεργατικού Χώρου για την ΚΑΛΟ
 • Γιώργος Σταμπουλής, εκπρόσωπος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συντονισμός: Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

(γ) Ανοιχτή συζήτηση: «Η στρατηγική για την ανάπτυξη του πεδίου της ΚΑΛΟ. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα και ποια η στρατηγική στόχευση για την ανάπτυξη του πεδίου;»

Πότε: Παρασκευή 3/11, ώρα 14.30 έως 17.00.

Πού: στο χώρο του InnovAthens, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Ποιά θέματα θα συζητηθούν:

Η συζήτηση θα έχει ως αντικείμενο την στρατηγική για την ανάπτυξη του πεδίου της ΚΑΛΟ. Θέλουμε να γίνει ένας γόνιμος διάλογος με αφορμή την δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης 2017 και του Σχεδίου Δράσης από την Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΚΑΑ ως προς τις ακόλουθες παραμέτρους:

–  Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα και ποια η στρατηγική στόχευση όπως αποτυπώνεται στο Σχέδιο Δράσης της Ε.Γ Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

– Ποιες είναι οι στρατηγικές στοχεύσεις που οφείλει να έχει το πεδίο με όρους αυτενέργειας και αυτο-οργάνωσης;

– Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές;

Συμμετέχοντες/ουσες:

 • Ράνια Αντωνοπούλου, Αν. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Víctor Meseguer, εκπρόσωπος Social Economy Europe
 • Αντώνιος Μαγαλιός, συνεργάτης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
 • Πόπη Σουρμαΐδου , εκπρόσωπος του Δικτύου ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας         (ΔΙΚΚΕΜ)
 • Όλγα Θεοδωρικάκου, Γεν.Γραμματέας Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κλίμαξ Plus
 • Άννα Κονιωτάκη, πρόεδρος της Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Αττικής
 • Γιώργος Σταμπουλής, Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Νίκος Χρυσόγελος, πρόεδρος ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεμος Ανανέωσης, Μέλος του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Συντονισμός: Γιώργος Αλεξόπουλος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, GECES expert group

Τι είναι το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας:

Το ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ είναι μία άτυπη σύμπραξη επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, δικτύων ΚΟΙΝΣΕΠ και υποστηρικτικών φορέων που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συμβάλουν στην αλληλοβοήθεια, υποστήριξη, δικτύωση, αυτό-οργάνωση κι ανάπτυξη του χώρου των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στην Ελλάδα.

Η σύμπραξη αυτή ξεκίνησε το 2014 με τη διοργάνωση του πρώτου Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας το Νοέμβριο του 2014 στην Αθήνα, ενός διήμερου ανοιχτού συνεδρίου, το οποίο έληξε με μία πρώτη κοινή διακήρυξη των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα συνέδρια του 2015 και 2016, καθώς και περιφερειακά συνέδρια στην Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα που έθεσαν τις βάσεις για κοινές θέσεις, ένα πλαίσιο αξιών κι αρχών.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας προωθεί την συνεργασία στη βάση ενός Κώδικα Δεοντολογίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, στον οποίο αποτυπώνονται κοινές θέσεις καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και αξίες της ορθής λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων και σύγχρονων συνεταιρισμών.

Toποθεσία: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324

press@athens-technopolis.grwww.technopolis-athens.com

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

Με την υποστήριξη: