Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς στην διδασκαλία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

H ομάδα του έργου GRÆDUCATION, η ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ / Wind of Renewal» και το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για θέματα Περιβάλλοντος (UFU) αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τους πάνω από 100 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα δύο διαδραστικά εργαστήρια για την διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δημοτικό σχολείο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση “βαλιτσών για την ενέργεια”. Τα δύο εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του WELCOMMON Hostel, του χώρου που έχει δημιουργήσει ο Άνεμος Ανανέωσης κι αποτελεί συνδυασμό καινοτόμου Hostel – που απευθύνεται σε πανεπιστήμια, σχολεία, κοινωνικές και καλλιτεχνικές ομάδες που επισκέπτονται την Αθήνα – και κέντρου για κοινωνική και πράσινη καινοτομία, τέχνη και κοινωνική ένταξη κι ενδυνάμωση.

 

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το πρώτο εργαστήριο με θέμα: «Η διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δημοτικό σχολείο: Σταθμοί μάθησης με τη χρήση της “Βαλίτσας Ενέργειας”, με μεγάλη συμμετοχή δασκάλων από δημοτικά σχολεία της Αττικής.

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εργαστήριο με θέμα: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Πρακτική εκπαίδευση κι επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», με μεγάλη συμμετοχή καθηγητών γυμνασίων, λυκείων και ΕΠΑΛ από την Αττική.

Τα σεμινάρια ξεκίνησαν με χαιρετισμούς των εκπροσώπων των συνεργαζόμενων φορέων:
– Νίκος Χρυσόγελος, «Άνεμος Ανανέωσης»
– Silke Steinberg, έργο GRAEDUCATION / FIAP e.V.
Εισαγωγή, προσδοκίες από το διαδραστικό εργαστήριο 
Wolfgang Jung, έργο GRAEDUCATION / Επιστημονικό Πάρκο Γκελζενκίρχεν, ενώ το πρακτικό μέρος “Σταθμοί μάθησης με τη «Βαλίτσα Ενέργειας», συντόνισε ο Ralf Engelbrecht Schreiner, από το Επιστημονικό Πάρκο Γκελζενκίρχεν

Η «Βαλίτσα Ενέργειας» αποτελεί μια επιπλέον ανάπτυξη των «Βαλιτσών πειραματισμού», οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Powerado από το UfU στο Βερολίνο. Το έργο Powerado χρηματοδοτήθηκε μεταξύ άλλων και από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU).

Και τις δύο μέρες μετά τις παρουσιάσεις και τα πειράματα ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανατροφοδότηση και συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να διαπιστωθούν τόσο τα στοιχεία/εργαλεία που βοηθάνε τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν το θέμα σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών και γνωστικών επιπέδων αλλά και τι θα χρειάζονταν να γίνει για τα προσαρμοστούν οι βαλίτσες στην ελληνική πραγματικότητα και στις ανάγκες των δικών μας σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και ΕΠΑΛ.

  

H διδασκαλία των ΑΠΕ σε μαθητές δημοτικών σχολείων

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές με την βοήθεια των πειραματικών βαλιτσών και ενός δομημένου σχεδίου απλών πειραμάτων εισάγονται σε έννοιες όπως ενέργεια, αιολική και ηλιακή ενέργεια, λειτουργία φωτοβολταϊκών, λειτουργία ανεμογεννήτριας κ.ά. Τα μαθήματα στοχεύουν κυρίως στην αρχική ενημέρωση των μαθητών και λιγότερο στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, που θα γίνει αργότερα σε μεγαλύτερες τάξεις. Οι βαλίτσες ενέργειας συνοδεύονται από κατανοητές οδηγίες στην ελληνική γλώσσα.

  

Η διδασκαλία των ΑΠΕ σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά και εξοικείωση με τις τεχνολογίες αυτές

Στο πεντάωρο εργαστήριο παρουσιάστηκε ένα σχέδιο διδασκαλίας, το οποίο υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς των φυσικών επιστημών και της τεχνικής εκπαίδευσης των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την ενσωμάτωση του θέματος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη διδασκαλία τους. Η ιδέα βασίζεται σε πειράματα που διενεργούν οι μαθητές οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων, όπως είναι οι «Βαλίτσες Πειραμάτων».

Οι δύο θεματικές βαλίτσες (ηλιακή ενέργεια/φωτοβολταϊκά και αιολική ενέργεια), οι οποίες παρουσιάστηκαν στο διαδραστικό εργαστήριο, περιλαμβάνουν εξοπλισμό μέτρησης, υλικό για πειράματα, καθώς και κατανοητές οδηγίες στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες έχουν ήδη δοκιμαστεί στην πράξη.

Με την ενσωμάτωση των παρουσιαζόμενων πρακτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές θα αποκτούν γνώσεις σε ζητήματα ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα ευνοηθούν οι μελλοντικές αποφάσεις των παιδιών, όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα των «πράσινων τεχνολογιών».

Η οργάνωση μιας τέτοιας συστηματικής ενσωμάτωσης στη διδασκαλία, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών, αποτέλεσαν τα θέματα της ανοικτής συζήτησης στο τέλος του εργαστηρίου.

Δημιουργία ενεργειακού εργαστηρίου εκπαίδευσης στην Αθήνα

Η συνεργασία μεταξύ των Γερμανών εταίρων και του Ανέμου Ανανέωσης έχει, μετά τα σεμινάρια, θέσει δύο στόχους:

να προσαρμοστούν οι πειραματικές “Βαλίτσες Ενέργειας” στα ελληνικά δεδομένα, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ελπίζουμε αυτό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού)

– να δημιουργηθεί μέσα στο Welcommon Hostel ένα ενεργειακό εργαστήριο (energy lab), ένα εκπαιδευτικό κέντρο για την εκπαίδευση μαθητών και άλλων πολιτών σε θέματα ενεργειακής αποτελεσματικότητας και ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω της διοργάνωσης πειραμάτων, σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων, που συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαδραστικής εκπαίδευσης.

Λίγα λόγια για το έργο GRÆDUCATION:

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017, η διάρκειά του έχει οριστεί ως τον Μάιο 2020 και χρηματοδοτείται από το ομοσπονδιακό γερμανικό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Στόχοι του έργου αποτελούν η ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η εκπαίδευση εκπαιδευτών, καθώς και η ανάπτυξη μεθόδων, οι οποίες θα υποστηρίξουν την αύξηση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, ανατρέξτε στο σύνδεσμο https://graeducation.org/el/home/

Λίγα λόγια για τον Άνεμο Ανανέωσης:

O «Άνεμος Ανανέωσης» είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που δημιουργήθηκε από κοινωνικά ενεργούς πολίτες με φιλοδοξία να διαδραματίσει στρατηγικό, συνθετικό και δημιουργικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της μεταστροφής προς μια πράσινη-κυκλική οικονομία, της κοινωνικής, τεχνολογικής και οικολογικής καινοτομίας, της απασχόλησης σε πράσινους, κοινωνικούς και πολιτισμικούς τομείς. Από το 2014 ο «Άνεμος Ανανέωσης» έχει συνεργαστεί με εθνικούς κι ευρωπαϊκούς φορείς στο πλαίσιο δραστηριοτήτων και προγραμμάτων προστασίας κλίματος, εξοικονόμησης ενέργειας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καινοτομίας στη φιλοξενία κι ένταξη προσφύγων, κ.α. Αυτό το διάστημα, μεταξύ άλλων, συμμετέχει ως εταίρος από την Ελλάδα στα προγράμματα Climate Schools Be.Ath και YESClima

@EUKI_Climate

German Hellenic Chamber #PartnerForEducation
FIAP e.V.  #GRAEDUCATION
Wissenschaftspark
Handwerkskammer Münster

#WELCOMMONHOSTEL @windofrenewal

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.