6ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Αθήνα, 29-30 Νοεμβρίου 2019

By | Δράσεις | No Comments

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2019

Συζητώντας για το παρόν και το μέλλον της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην  Ελλάδα

Αθήνα, 29-30 Νοεμβρίου 2019, Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Αθήνα)

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διοργανώνει για έκτη κατά σειρά χρονιά την ετήσια ανοιχτή συνάντηση φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Το Φόρουμ περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

Παρασκευή 29/11, 10:00-13:00  

Εργαστήριο: «Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία: από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση».

Παρασκευή 29/11, 18:00-21:00   

Δημόσια συζήτηση: «Το μέλλον των δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΛΟ στην Ελλάδα».

Σάββατο 30/11, 10:00-13:00 

Εργαστήριο: «ΚΑΛΟ και φύλο».

Σάββατο 30/11, 10:00 -13:00  

Εργαστήριο: «ΚΑΛΟ και περιβαλλοντική αειφορία».

Σάββατο 30/11, 14:00-17:00 

Εργαστήριο: «Εργαλεία για τη δημιουργία βιώσιμων ενεργειακών κοινοτήτων».  

Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί επίσης κλειστό εργαστήριο με τίτλο: «Κέντρα στήριξης της ΚΑΛΟ: εργαλεία, πρακτικές και προοπτικές», Παρασκευή 29/11 (14:00 – 17:00) το οποίο απευθύνεται σε μέλη και εργαζόμενους/ες των Κέντρων Στήριξης της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση.

Διοργάνωση

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Συντονισμός Φορέων ΚΑΛΟ Αθήνας

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης. 

Αποτελέσματα του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2018

Στις 23-25 Νοέμβρη 2018 διοργανώθηκε το 5ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, μια ανοιχτή συνάντηση κοινωνικών επιχειρήσεων και φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα που διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας (ΑΝΚΑ), την ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεμος  Ανανέωσης, το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ και το Impact Hub Athens στο οποίο φιλοξενήθηκαν και οι περισσότερες δράσεις.

Το εργαστήριο για τις Ενεργειακές Κοινότητες ανέδειξε τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Τη σημασία του συνεταιριστικού πλαισίου για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση
 • Την αλλαγή προτύπων ενεργειακής συμπεριφοράς μέσα από το σχηματισμό ενεργειακών κοινοτήτων
 • Τη δυνατότητα δραστηριοποίησης σε πολλαπλά πεδία που σχετίζονται με το παράδειγμα της ενεργειακής μετάβασης (κατανάλωση, παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας)
 • Τη σημασία συγκρότησης αρχικής ομάδας με τέτοια σύνθεση μελών που να διασφαλίζεται η δημοκρατική διοίκηση και διαχείριση της ενεργειακής κοινότητας
 • Τη σημασία συγκέντρωσης επαρκούς αρχικού κεφαλαίου από τα μέλη και επιχειρηματικού σχεδιασμού για τη δημιουργία βιώσιμων ενεργειακών κοινοτήτων
 • Την Ενημέρωση και πληροφόρηση τοπικών κοινοτήτων για τις δυνατότητες των ενεργειακών κοινοτήτων όχι με όρους εξαγοράς συνειδήσεων αλλά μέσα από συμμετοχικό σχεδιασμό και συναπόφαση για τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί

 Το εργαστήριο για την Κοινωνική Χρηματοδότηση ανέδειξε τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Την αποφυγή εξάρτησης μόνο από κρατικές επιχορηγήσεις ως παράγοντα διασφάλισης της αυτονομίας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Την ανάγκη δημιουργίας πολύμορφων χρηματοδοτικών εργαλείων από τα κάτω (ενδεικτικά μικροδάνεια, εγγυήσεις για δανεισμό από τράπεζες, πλατφόρμες χρηματοδότησης από πολίτες) και την άρση εμποδίων που υπάρχουν σήμερα για επίσημη αποδοχή και δυνατότητα επιστροφής μικροδανείων από φίλους, συγγενείς ή τρίτους, χωρίς επιβαρύνσεις (σήμερα ισχύει επιβάρυνση 3,6%).
 • Την ανάγκη εξειδικευμένης συμβουλευτικής στήριξης για την πρόσβαση και αξιοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το εργαστήριο για τα Κέντρα Στήριξης ανέδειξε τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Τη σημασία δημιουργίας βιώσιμων υποστηρικτικών κέντρων τα οποία δεν θα εξαρτώνται για τη βιωσιμότητά τους από την ούτως ή άλλως πεπερασμένη κρατική χρηματοδότηση
 • Τα προβλήματα σχεδιασμού και διαδικασίας κατά την πρόσφατη πρόσκληση για τη δημιουργία Κέντρων Στήριξης για την ΚΑΛΟ με αποτέλεσμα μικρό σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό αριθμό υποβληθεισών προτάσεων και ακόμα μικρότερο αριθμό τεχνικά άρτιων ή εγκεκριμένων προτάσεων
 • Την αναγκαιότητα εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου που να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των κέντρων στην περιοχή παρέμβασης και τη βιωσιμότητά τους μετά το πέρας της χρηματοδότησης
 • Τη σημασία της δικτύωσης των κέντρων στήριξης μέσα από την υλοποίηση κοινών και συμπληρωματικών δράσεων
 • Την αξιοποίηση κοινών μεθόδων και εργαλείων όπως η εκπαιδευτική πλατφόρμα kalomathe.gr που θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο ευρύ κοινό

Η δημόσια συζήτηση ανέδειξε τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Τα διαφορετικά κριτήρια που ισχύουν για τους Φορείς ΚΑΛΟ στο Ν. 4430/2016 λόγω κατακερματισμένης νομοθεσίας των επιμέρους νομικών προσώπων και κυρίως των συνεταιρισμών
 • Τις υπερβολικές ρυθμίσεις σε συγκεκριμένα πεδία οι οποίες δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία και ανάπτυξη των Φορέων ΚΑΛΟ όπως για παράδειγμα η απαίτηση για μισθοδοτική δαπάνη ίση με 25% του τζίρου ανεξαρτήτως πεδίου οικονομικής δραστηριότητας
 • Τις δυσκολίες που δημιουργεί η δημόσια διοίκηση στην ίδρυση και λειτουργία των Φορέων ΚΑΛΟ και ιδιαίτερα η έλλειψη ενημέρωσης των φορολογικών αρχών και των ασφαλιστικών ταμείων
 • Τη σημασία των Ενώσεων Φορέων ΚΑΛΟ για την ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων στο βαθμό που αποτελούν δικτυώσεις εγχειρημάτων που λειτουργούν πραγματικά
 • Την αναγκαιότητα κυβερνητικού συντονισμού για τη διαμόρφωση συνεκτικών δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΛΟ

Με βάση τα παραπάνω, το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις:

 • Σαφή ένταξη των ενεργειακών κοινοτήτων στο πεδίο της ΚΑΛΟ με αποσαφήνιση των διαδικασιών για την εγγραφή τους στο μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ
 • Επίσπευση των διαδικασιών διαβούλευσης για τη σύσταση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας και τη συνδιαμόρφωση του μίγματος των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη συμμετοχή των Ενώσεων Φορέων ΚΑΛΟ και ευρύτερων δικτυώσεων του πεδίου.Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το Ταμείο θα πρέπει να χτίζει και να ενισχύει περαιτέρω τις πιλοτικές δράσεις που έχουν αναπτυχθεί από τα κάτω και όχι να τις εκτοπίζει ή να αδρανοποιεί την υποχρέωση και δυναμική του πεδίου να αναπτύσσει τα δικά του χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Δημοσιοποίηση νέας πρόσκλησης για τα Κέντρα Στήριξης η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες επισημάνσεις:
  • Να επιτρέπεται η συμπερίληψη φορέων που αποδεδειγμένα έχουν υποστηρίξει τη δημιουργία Φορέων ΚΑΛΟ ανεξαρτήτως αν είναι ίδιοι εγγεγραμμένοι ως Φορείς ΚΑΛΟ (κριτήρια απόδειξης λίστα με υπογραφή νομίμων εκπροσώπων των εγχειρημάτων που έχουν λάβει υποστήριξη για τη δημιουργία τους από τον αιτούντα φορέα)
  • Να συνυποβάλλεται σχέδιο τοπικής ανάπτυξης το οποίο να αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ στην περιοχή παρέμβασης και να προσδιορίζει το στρατηγικό όραμα για το μέλλον
  • Να συνυποβάλλεται σχέδιο βιωσιμότητας μετά το πέρας της πρώτης φάσης της χρηματοδότησης
  • Να προβλέπεται στη μεθοδολογία παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών η συμβουλευτική στήριξη σε ομαδικό επίπεδο
  • Να προσμετράται στα παραδοτέα του έργου η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτική) ακόμα και αν δεν έχει οδηγήσει στη δημιουργία εγχειρημάτων ΚΑΛΟ
  • Να αφαιρεθούν κριτήρια τα οποία αναίτια αποκλείουν Φορείς ΚΑΛΟ με τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (π.χ. όριο τζίρου παρελθούσας χρήσης)
  • Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες υποβολής ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ιδιαίτερα ως προς τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί ή είναι ήδη καταχωρισμένα στο Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ και να μην υπάρχουν αυθαίρετες ημερομηνίες για την απόκτησή τους (βλ. ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφής ή μετάπτωσης)
  • Να υπάρχει επαρκής χρόνος για την υποβολή της πρότασης και σε περιόδους ομαλής λειτουργίας (να αποφεύγονται τα σύντομα χρονικά διαστήματα και μάλιστα την περίοδο διακοπών)
  • Να προβλέπεται προκαταβολή της εκταμίευσης ή να αφαιρεθεί η απαίτηση για εγγυητική επιστολή

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο:

 • Να τεθεί χρονοδιάγραμμα για την ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας
 • Να απλοποιηθούν και να εναρμονιστούν τα κριτήρια που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα που αυτοδίκαια χαρακτηρίζονται ως Φορείς ΚΑΛΟ (ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ και ΣΥΝΕΡΓ) και τα έτερα νομικά πρόσωπα (διόρθωση των προβλέψεων για τη διανομή των κερδών, τη σύγκλιση των αμοιβών, και την οριζόντια δικτύωση). Να εξεταστεί η διεύρυνση των νομικών προσώπων που χαρακτηρίζονται αυτοδίκαια ως φορείς ΚΑΛΟ (π.χ. γυναικείοι και αγροτικοί συνεταιρισμοί του Ν. 4384/16)
 • Να αφαιρεθούν οι προβλέψεις που θέτουν προβλήματα λειτουργίας (25% μισθοδοτική δαπάνη)
 • Να παραμείνει, όπως εξάλλου αποτυπώνεται στις βασικές αρχές του συνεταιριστικού κινήματος, εθελοντική η εγγραφή εργαζομένων ως μελών, με πλήρη διασφάλιση όμως της συστηματικής ενημέρωσής τους και επίσημης πρόσκλησής τους να γίνουν μέλη εφόσον επιθυμούν
 • Να αφαιρεθούν οι εξειδικευμένες προβλέψεις αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις ανά νομικό πρόσωπο Φορέα ΚΑΛΟ (π.χ. αποκλειστικά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για μέλη σε ΚΟΙΝΣΕΠ)
 • Να εξειδικευτούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας σε Φορείς ΚΑΛΟ με βάση την εμπειρία πιλοτικών εφαρμογών όπως η δημοτική αγορά Κυψέλης και η Στοά Εμπόρων στην Αθήνα
 • Να επισπευσθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης κριτηρίων κοινωνικής αναφοράς στις δημόσιες συμβάσεις και να αναληφθούν οι απαραίτητες υποστηρικτικές δράσεις για την πλήρη και αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή πρακτική της διοίκησης και των αρμοδίων οργανισμών
 • Να τροποποιηθεί η πρόβλεψη για τη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής έτσι ώστε να περιλαμβάνει τον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό θεσμικών εκπροσώπων και να δίνει μεγαλύτερο χώρο σε Ενώσεις Φορέων ΚΑΛΟ
 • Να προβλεφθεί η δημιουργία περιφερειακών οργάνων διαβούλευσης

Αναφορικά με τη δημόσια διοίκηση:

 • Να αποσταλεί εγκύκλιος ως προς τον τρόπο καταχώρισης των Φορέων ΚΑΛΟ στις φορολογικές αρχές (μέχρι σήμερα δεν υπάρχει το νομικό πρόσωπο της ΚΟΙΝΣΕΠ)
 • Να αποσταλεί εγκύκλιος ως προς τον τρόπο καταχώρισης των Φορέων ΚΑΛΟ στον ΕΦΚΑ με διάκριση των υποχρεώσεων ανά νομικό πρόσωπο.

Τα παιδιά ξέρουν καλύτερα… Κοινωνική ένταξη και πρόσφυγες, το παράδειγμα του WELCOMMON

By | Δράσεις | No Comments

Όταν λειτουργούσαμε το πρότυπο κέντρο φιλοξενίας κι ένταξης προσφύγων – το Welcommon – (9/2016-2.2018) είχαμε συνεργαστεί με ένα σύνολο σχολείων για μια αλληλεπίδραση των παιδιών προσφύγων και των παιδιών από σχολεία. Το WELCOMMON δεν ήταν ένα συνηθισμένο κέντρο φιλοξενίας κι ένταξης προσφύγων αφού είχαμε γιορτές, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφο, ζωγραφική, δημιουργική απασχόληση, τάξεις εκμάθησης γλωσσών και υπολογιστών, εκδηλώσεις, συναντήσεις με κόσμο από κάθε γωνιά του πλανήτη κ.ά.

Μια όμως από τις πιο σημαντικές δράσεις μας ήταν η αλληλογνωριμία των παιδιών είτε βρίσκονταν ήδη στις σχολικές τάξεις είτε προετοιμάζονταν από εμάς για να μπορούν να πάνε και να μείνουν στο σχολείο. Και πράγματι η οργανωμένη επίσκεψη στο κέντρο μας παιδιών από σχολεία ήταν μια μοναδική εμπειρία για αλληλοκατανόηση, για να καταλάβουν όλοι ποια είναι τα παιδιά “από εδώ” και τα “παιδιά από εκεί”.

Μια από τις αξέχαστες εμπειρίες μας ήταν η επίσκεψη του Μουσικού Γυμνασίου Ιλίου (μαθητές και εκπαιδευτικοί) στο κέντρο μας και η συνάντηση με τα παιδιά πρόσφυγες.

Όταν η επίσκεψη ήταν παιδιών από το μουσικό γυμνάσιο η τέχνη αποτέλεσε ένα μοναδικό “εργαλείο” επικοινωνίας και συνομιλίας. Όλο το κτήριο γέμισε με μουσικά όργανα, μουσικές, συγκίνηση, γέλια. Αυτός είναι ο δρόμος για μια κοινωνία που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της και αναδεικνύει τις ικανότητες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες όλων των μελών της

Τώρα προσπαθούμε στο καινοτόμο Hostel μας – WELCOMMON HOSTEL – στους δύο ορόφους που διατηρούμε για κοινωνικές, καλλιτεχνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες να οργανώνουμε παρόμοιες δράσεις ένταξης στο πλαίσιο μια διαπολιτισμικής πολιτικής που έχουμε ως Άνεμος Ανανέωσης (η ΚΟΙΝΣΕΠ μας για την προώθηση της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας, καινοτομίας καθώς και του διαπολιτισμικού διαλόγου με έργα, όχι μόνο λόγια).

#withrefugees #socialinclusion #education #refugees #schools #WELCOMMON #WindofRenewal #innovation #art #culture #πολιτισμός

   

 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος “Κλιματικά Σχολεία”

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

Ανοικτή Εκδήλωση

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στον Δήμο Αθηναίων και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2017-2019, ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Διάρκεια:  17:00-20:00

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Ηρακλειδών 66, Αθήνα – 118 51

17:00 – 17:15 Εγγραφές
Χαιρετισμοί
17:15 – 17:50 •  Δήμητρα Ινές Αγγελή Λυκούδη

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για το Παιδί, Δήμος Αθηναίων

•  Κώστας Μπακογιάννης

Δήμαρχος Αθηναίων

•  Σοφία Ζαχαράκη

Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής

•  Γιώργος Πατούλης

Περιφερειάρχης Αττικής

•  Ulrike Leis / Miriam Dirichs

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EUKI)

Προβολές

Video:  Παραδείγματα καλών πρακτικών & προγραμμάτων για το κλίμα που χρηματοδότησε το EUKI

Ανοικτή συζήτηση: Το εταιρικό σχήμα και τα αποτελέσματα του προγράμματος
17:50-18:20 •  Δήμητρα Ινές Αγγελή Λυκούδη, Δήμος Αθηναίων

•  Reiner Schiller-DickhutHilde Schramm, Σεβασμός στηνΕλλάδα

•  Νίκος Χρυσόγελος, Άνεμος Ανανέωσης

•  Oliver Ritter- Florian Kliche, Ανεξάρτητο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Θεμάτων/UfU

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του προγράμματος
18:20 – 18:30 Η συμβολή της σχολικής κοινότητας στο πρόγραμμα  «Σχολεία Ανοικτά στην Προστασία του Κλίματος και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας 2017-2019, Βερολίνο-Αθήνα».

Η συμμετοχή σε δράσεις του προγράμματος από πιλοτικές σχολικές κοινότητες.

Κωστής Κοντογιάννης

Εκπαιδευτικός συντονιστής του προγράμματος

18:30 – 18:45 Η εκπαιδευτική έρευνα και τα αποτελέσματά της.

Παναγιώτης Πιλιούρας

Συντονιστής της εκπαιδευτικής έρευνας και ένας εκ των συντακτών  του ActionPlan

18:45-19:10

 

Ανοικτή συζήτηση: H εμπειρία μαθητών, καθηγητών και γονιών από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Προβολές

Video που δημιουργήθηκε από μαθητές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Video από την καμπάνια μαθητικής δημιουργίας για το κλίμα.

19:15-19:45

Παρουσίαση του ActionPlan για την εξοικονόμηση ενέργειας και τα θέματα της κλιματικής αλλαγής στα σχολεία του Δήμου Αθηναίων.

Μαρία Δημοπούλου

Υπεύθυνη για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού, μία εκ των συντακτών του ActionPlan

Γνωριμία με τις εκπαιδευτικές βαλίτσες του προγράμματος

Επίδειξη των εκπαιδευτικών βαλιτσών με τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν από τους/τις «μικρούς/ές ερευνητές/τριες» στο πλαίσιο του προγράμματος για να μετρήσουν, να καταγράψουν και να αναλύσουν την ενεργειακή κατάσταση του σχολείου τους και να διαμορφώσουν ένα σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί από τις ερευνήτριες του προγράμματος: Εύα Γρηγοριάδου & Μάγια Μοσχανδρέου.

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Συμμετέχουν 200 εκπαιδευτικοί από 71 σχολεία του Δήμου Αθηναίων σε ένα πολυ-επίπεδο πρόγραμμα εκπαίδευσης, έρευνας, ευαισθητοποίησης και δράσης για το κλίμα και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Συνεργάτες του προγράμματος είναι ο Δήμος Αθηναίων, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Άνεμος Ανανέωσης», η Γερμανική Πρωτοβουλία Πολιτών «Σεβασμός στην Ελλάδα» και το Γερμανικό Ανεξάρτητο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Θεμάτων UfU.

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε κι επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative), η οποία αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMUB). Υλοποιείται με την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

 • ενίσχυση των γενικότερων προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και συμμετοχή τους στην προστασία του κλίματος και στην μείωση της σπατάλης ενέργειας,
 • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης ρεύματος) των σχολικών κτιρίων
 • γενικότερη προσπάθεια μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.